ትግርኛ

ናይ ዮሃና መልእኽቲ ኤሃባዲለ ብኣጋጣሚ ዒድ ኣል ፊጥር ኣል ሙባረክ

ናይ ዮሃና መልእኽቲ ኤሃባዲለ ብኣጋጣሚ ዒድ ኣል ፊጥር ኣል ሙባረክ
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፣ ብኣጋጣሚ ዒድ ኣል ፊጥር፣ ንኹሎም ኤርትራውያንን፣ ሓይልታታ ዲሞክራስያዊ ለውጥን፣ ኣባላት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን፣ ከምኡ’ውን ንኣመንቲ እስልምና ኣብ ዓለም እንቛዕ ጾም ሮሞዳን ወዲእኩም ናብ ዒድ ብሰላም ኣብጻሕኩም ብምባል፣ ርሑስ ዒድ ክገብሮ ምንዮቱ ይገልጽ። 
...

Readmore

English

عربي