ትግርኛ

ጥር ኢልካስ ዓዋተ !ኣይከብደኩምን`ዶ ?!

ምስ ምብቃዕ 2ይ ውግእ ዓለምን ምስዓር ጥልያንን፡ ክንጸር ዝጀመረ ኤርትራዊ ጂኦ ፖለትካዊ መንነት፡ ነዞም ዝስዕቡ ተጻይ ሓይልታት ንኽገጥም ግዱድ ነይሩ። 1- ናይ ሃይለ ስለሴ ናይ ሙግባጥ ባህጊ 2 - ናይ ብርጣንያ ንኤርትራ ኣብ 2 ምምቃል እማመ 3 - ብዙሕ ሓይሊ ዘይነበሮ ደሓር ምስ ኣንድነት ዝወገነ ባህጊ ትግራይ ትግ...

Readmore

English