Wake up!!!!!!! Eritrea is reoccupied by Ethiopians!!!!!! Back to armed struggle........there is no other alternative!

ንማይ ዝበልካዮስ ንበረድ ኣይግበሮ

ህዝቢ ኤርትራ ካብ ቀደም ጀሚሩ ኣንጻር ኩሎም ወጻዕቱ ክቃለስ ድሕሪ ምጽናሕ ኢዩ ኣብ መስከረም 1961 ዓ.ም ብጅግና ስዉእ ኣቦ ሰውራ ሓምድ እድሪስ ዓዋተ ብረታዊ ቃልሲ ዝጀመረ።

Add a comment

ኣብ ኣስመራ ተኹሲ፡ ህድማን ግፋን

ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ከም዗ረጋገጹዎ፡ ኣብ ዝባ ማእከል ብዜተፈጥረ ተኹስን ግፋን ህዜቢ ከምዜተኸላበተ፡ ክልተ ከም ዜተኣስሩ ሓዯ ከም ዗ምለጠ ኣረጋጊጾም። ነቲ ፍጻሜ ብኸምዙ ይገልጽዎ።

Add a comment

ኤርትራ፣ ብካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝተመስረታ ሓሙሽተ ኣብያተ ሕክምና ተዓጽየን

Engela clinic

መንግስቲ ኤርትራ፣ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ብካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ዝተመስረታ ብውሕዱ ሓሙሽተ ኣብያተ ሕክምና ዓጽዩ።እቲ መንግስቲ ነዘን ኣብ ዞባታት ደቡብን ዓንሰባን ዝነበራ ሓሙሽተ ክሊኒካት ዝዓጸወሉ ምኽንያት፣ ኣገልግሎታት ትምህርትን ሕክምናን ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ክመሓደር ኣለዎ ብዝብል ውሳኔ ምዃኑ እቶም ነዚ ሓበሬታ ዝልኣኹ ምንጭታት ገሊጾም።

Add a comment

ሱዳን ናብቲ ምስ ኤርትራ ዘዳውብ ከባቢታት ዞባ ከሰላ ተወሳኺ ሓይሊ ፖሊስ ኣዋፊራ

sudan

ሱዳን ናብቲ ምስ ኤርትራ ዘዳውብ ከባቢታት ዞባ ከሰላ ተወሳኺ ሓይሊ ፖሊስ ከምዘዋፈረት ንመደበር ቴሌቪዥን ኣሽሩቕ ብምጥቃስ ሱዳን ትሪቡን ሓቢሩ።

ብመሰረት እቲ ማዕከን ዜና ዘቕረቦ ጸብጻብ፣ ኣምሓዳሪ ዞባ ከሰላ ኣደማ ጃማ፣ እቲ ኣብ ካርቱም ተዋፊሩ ዘሎ ተወሳኺ ሓይሊ ፖሊስ፣ ኣብ ምቁጽጻር ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰብን ኣጽዋርን ከምኡ ድማ ዘይሕጋዊ ንግዲን ሃለኽቲ ነገራትን ክነጥፍ'ዩ።

Add a comment

ምስ ነብሱ ዝተባእሰ ምስ ካልእ ብሰላም ክነብር ኣይክእልን።

ዘይምርድዳእ ምስሕሓብ ምጉናጽ ምግርጫው ኣብ መንጎ ክልተ ሰባትን ልዕሊኡን ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኣብ መንጎ ጉጅለታትን መንግስታትን ‘ምበር ኣብ ሓደ ሰብ ከምዘጋጥም ብዙሓት ዝርድእዎ ኣይመስለንን። ክልተን ካብኡ ንላዕልን ሰባት ተባኢሶም፡ እከለ ንእከለ ከም’ዚ ኢልዎ ገይርዎ፤ በዓል እከለ ሸምጊለሞም ብይቕሬታ ብሰላም ኣደቂሰሞ። ኣፋል ኣቤት ፍርዲ ኣምርሑ። እከለ

Add a comment

EPDP Seeks Good Relations with Fraternal Government of the Sudan

The Eritrean People's Democratic Party (EPDP) on 6 February 2018 addressed an important memorandum to the Government of neighborly Sudan expressing: a) the "deep anxiety and apprehension" of many Eritreans in the opposition camp about the the build-up of tensions in the region, and b) listing modest requests "for solidarity with and support to" Eritreans everywhere by the Government and people of fraternal Sudan

Add a comment

ፈጻሚ ሽማግለ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብ28 ጥሪ 2018 ስሩዕ ኣኼባ ከም ዘካየደ ኣፍሊጡ

ኣቦ-መንበር እቲ ሰልፊ ብ/መንግስተኣብ ኣስመሮም ኣብ መኽፈቲ ኣኼባ፡ ኣብ ሃገርናን ዞባናን ዝረአ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለታትን ከመይነት ኣገጣጥማኡን ኣመልኪቱ ሰፊሕ መብርሂ ከም ዝሃበ፡ ድሕሪ መብርሂ ብ/መንግስተኣብ ናይ ትሸዓተ ኣብያተ ጽሕፈት ፈጻሚ ሽማግለ ናይ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ጸብጻብ ስራሕ ቀሪቡ ከምዝተዘተየሉ፡ ቤት ጽሕፈት ዜና እቲ ሰልፊ ብ29

Add a comment

ንቀታሊኻ ምምጓስ ውጽኢት ሕሉፍ ፖለቲካዊ ድንቁርናን ራዕድን መሰለይ ኢልካ ንመንግስቲ ምጭናቕ መርኣያ ደሞክራስያዊ ምዕበለ

ህዝብታት ከም ህዝብታት ዋላ ናይ ቋንቋ፣ ዓሌት፣ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ፣ ባህሊ፣ ሃይማኖት፣ ቦታ ፍልልያት ይሃልዎም፡ ደላይቲ ሰላም፣ ደሞክራሲ፣ ማሕበራዊ ፍትሒ፣ ቁጠባዊ ምዕባለ ምዃኖም ኣየከራኽርን። ስለምንታይ ብዘይ ውሑስ ሰላም፣ ሓቀኛ ህዝባዊ ደሞክራሲ፣ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ፣ ፍትሓውን ቀጻልነት ዘለዎን ቁጠባዊ ምዕባለ፡ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰሎም ተሓልዩ፡ ብማዕረን

Add a comment

መንነት

መንነት ኣይጭበጥን ረቂቕ’ዩ ብልሓቱ

ኣይቅልጽም ኣይሃብቲ ውሽጢ’ዩ መሰረቱ

ገለ ግዜ ምሳኻ ይፍጠር ብጊሓቱ ገለ ይውረስ

ካብ ሃንደስቱ።

Add a comment

ሃ.ድ.ኤ ሕድሪ ንጉዳይ ስደተኛታት ዜጋታትና ኣብ እስራኤል ቀዳምነት ሂቡ ይንቀሳቐስ ኣሎ።

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ንዳግማይ ምፍንጫል ቦታ ዘይህብ ንኹሉ ጸረ ሓድነት ሕማማት ሰጊሩ ጉዳይ ሓርነት ህዝቡ ጥራይ እንኮ ዕላምኡ ዝገበረ ውድብ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ(ሃ,ድ,ኤ.ሕ)ንኣርባዕተ መዓልታት ብዝተኻየደ ጉባኤኡ ኣቢሉ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ብዝገበሮ ጽፉፍ ዳግመ ስርርዕ ህሉው ከምዝኾነ ዝዝከር ኢዩ። ሃ.ድ.ኤ..ሕ.  ኣብ ደምዳሚ መግለጺኡ ኣብ ዘማሓላለፎ መልእኽቱ ኩለን ተቓወምቲ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ሓደ ጽላል ተጠርኒፈን ሓደ ንቐጻልነት ሃገርና ኣውሒሱ ንከባብያዊ ሰላም ከረጋግጽ ዝኽእል ሓባራዊ ናይ ቃልሲ መደብ ክሰርዓ ጻውዒቱ ኣቕሪቡ ኢዩ።

Add a comment

ግብጺ፣ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ምጥያስ ዝጽበዩ ኣስታት 10 ሽሕ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከምዘለዉ ተሓቢሩ

Hamid Al Ajeb

ኣብ ግብጺ፣ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ንምጥያስ ዝጽበዩ ኣስታት 10 ሽሕ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከምዘለዉ ኣቦ መንበር ኮሚተ እቶም ስደተኛታት ኣቶ ሓምድ ኣልዓጀብ ምስ ሬድዮ ኤረና ቋንቋ ዓረብ ኣብ ዘካየዶ ቃለ-መጠይቕ ገሊጹ።

ንሱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፣ ኮሚተ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብውሳኔ ኣብታ ካይሮ ዝርከብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ከምዝተመስረተ ብምርግጋጽ፣ ኣብ ጽላል እቲ ኣህጉራዊ ትካል ዝተመዝገቡ ኣስታት 10 ሽሕ ኤርትራውያን ከኣ ጉዳያቶም ብመንገዲ'ዚ ኮሚተ ከምዝከታተሉ ኣፍሊጡ።

Add a comment

በበይንኻ ዳሳት ተኺልካ,ቱታ ቦታኣ ሲሒታ

ንደቂ ኤረይ ክላቦ, ብስኒት ንዝብኢ ጎዶቦ ክንገጥሞ

ቅድሚ ኣውራጃዊያን ምዃና ኤርትራዊያን ኢና ሞ

ንጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ብሐባር ዳስዩ ርእሱ ዘሕምሞ

ሕድሪ ጀጋኑ ጠሊሙ ጋኔን ዘፍረሶ ህድሞ ክንዛዝሞ,

Add a comment

ናይ ሓዘን መግለጺ፡

ብመስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ ኣብርሃም ነጋሲ ዝተሰማዓና መሪር ሓዘን፡ ብስም መላእ ኣባላት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ እንዳገለጽና፡ ንስዉእ መንግስተሰማይ የዋርሶ፡ ንቤተሰቡን መቃልስቱን ከኣ ጽንዓት ይሃብኩም ንብል፡

 

 ፈጻሚ ኣካል
ግሃድኤ-ሕድሪ
30 ጥሪ 2018

Add a comment

ብሰንኪ ብልሽውና ሓለፍቲ፡ 32 -ታሕተዎት ተኣሲሮም

ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ከም዗ረጋገጹዎ፡ ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ክፍሊ ስንቂ (ሎጂስቲክ) ከቢድ ብልሽውና ከምዜተፈጸመ ብዜምልከቶ ኣካል ከምዜተጻረየ ኣረጋጊጾም። ንሕጋዊ ተሓታትነቱ ግና ዜምልከቶም ኣርባዕተ (4) ሓለፍቲ ሎጂስቲክ ኣብ ክንዱ ዜሕተቱ፡ ብኣንጻሩ ታሕተዎት
ግዲይ ኮይኖም ከምዜተኣስሩ ኣረጋጊጾም። ዗ካየደዎ መጽናዕቲ ብመርትዖ ኣሰንዮም ኣቕሪቦሞ ስለ዗ለዉ፡

Add a comment

ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ

ሎሚ ዕለት 29. 01. 2018 ኣብ ትሕቲ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ሓድነትና ይደልድል ዝብል መሪሕ ጭርሖ፡ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤኡ ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ቤት ጽሕፈት ንዘለወን ኩለንውድባትን ሰልፍታትን ዝዓደመ ውድብ ግሃድኤ - ሕድሪ፡ መጀመርያ ቃል ኣቦ መምበር ኣሰናዳኢ ሽማግለ ብብጻይ በርሀ ተኽልዝጊ ቐጺሉ ቃል ግሃድኤ - ሕድሪ ብ ኣቦ መምበር ውድብ ብብጻይ ክፍልዝጊ ገብረመድህን ስዒቡ ኣብ ኩነታት ህዝብናን ውድባቱን ዘተኮረ  ሰፊሕን ምሃርን ጽሑፍ ብ ሓላፊ ዝምድናታት ብብጻይ ብርሃነ ገብረመድህን ተሰምዐ፡፡

Add a comment

ኣብ ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ዲሞክራስን ጽንዓትን ተማሂረ!!!

ሰልፊ ማለት ብሓደ ስነ ሓሳብ መትከል ተኣሳሲሩ ዝሰርሕ ፖሊቲካዊ ምትእኽኻብ ናይ ሰባት ኢዩ። ሰልፊ ዲሞክራሲያዊ ወይ ዘይዲሞክራሲያዊ ክኸውን ይኽእል። ሰልፈይ ዲሞክራሲያዊ ድዩ ኣይኮነን ንምፍላጥ ኣነ መሰለይ እንታይ ኢዩ ምስ ፈለጥኩ ጥራሕ ኢየ ክመዝኖ ዝኽእል። ብኣከያይዳ ናይ ሰልፈይ ዕጉብ ክኸውን ከይከውን ኣብ ኣተሓሳስባይ ኢዩ ዝምርኮስ።

Add a comment

ቅድሚ 30 ዓመት

እታ ኣቅጣጫይ ኣነጺረን ኣሚተን ዝተሰቀልኩዋ ጃልባ፤ ብኽቆጻጸሮ  ዘይካኣልኩ ኩነታት ንንፋስን ማዕበልን ተማእዚዛ ካብ ደንደስ ቃልሲ ናብ ደንደስ ስደት ገጻ ምስ ኣቅረበትኒ እቲ ሕሰም ቁልጭ`ሉ ተራእየኒ ።

Add a comment

እስራኤል፣ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብግዴታ ናብ ርዋንዳ ንምጥራዝ ኣሕሊፋቶ ንዘላ ውሳኔ ንምቅዋም ሰለማዊ ሰልፊ ይካየድ

Israel Rwanda

መንግስቲ እስራኤል፣ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ብግዴታ ናብ ርዋንዳ ንምጥራዝ ኣሕሊፍዎ ንዘሎ ውሳኔ ንምቅዋም፣ ካብ ሎሚ ሮቡዕ 7 ለካቲት ጀሚሩ ኣብ ሓያሎ ከተማታት ዓለም ሰለማዊ ሰልፊ ክካየድ'ዩ።

እዚ ብኤርትራውያንን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ተወዲቡ ኣብ ኣመሪካ፣ ካናዳ፣ ሃገራት ኤውሮጳ፣ እስራኤልን ኣውስትራልያን ዝካየድ ሰለማዊ ሰልፊ፣ መብዛሕቶም ዜጋታት ኤርትራ ዝኾኑ ስደተኛታት ብዘይድሌቶም ናብ ርዋንዳ ክወጹ ወይ ድማ ንዘይተወሰነ እዋን ክእሰሩ ዝብል ውሳኔ ብምኹናን፣ ርዋንዳ ነዞም ስደተኛታት ከይትቕበል ዝጽውዕ'ዩ።

Add a comment

ጉጅለ ህግደፍ ብመደብ ብዕድል ህዝቢ ይጣላዕ፡ ልኡላዊ መሬት የካሪ ኣሎ፡ ንሕናኸ እንታይ ንግበር?፡

ዝኾነ ጽግዕተኛ ስርዓት፡ ናይ ገዛእ ርእሱ ንጹር ዕላማን፡ ህዝባውን ሃገራውን ሓላፍነትን የብሉን፡፡ ውሽጣዊ ነጻነቱ ዓቂቡ፡ ብርእሰ ምትእምማን ብውሳኔኡ መሰረት ክኸደሉ ዝኽእል ሓይሊ የብሉን። ኩሉ ግዜ ብዋጋ ህዝብን ሃገርን እናሸቀጠ፡ ኣብ ትሕቲ ዓሰብቱን ለኣኽቱን ተንበርኪኹ’ዩ ዝነብር። ንስለ ጉጅላዊ ጠቕሙን ቀጻልነቱን ክብል፡ ሰብኣዊ ክብረት፣ ፖለቲካዊ ልኡላውነት፣ ባህርያዊ ሃብቲ ናይ ህዝብታት ናብ ዋጋ ዕዳጋ

Add a comment

ምርቓ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ‘ምበር ኣብ ፖለቲካስ ምቓረት የብሉን።

ማሕበራዊ ጉዳያት ሓደ ክፋል ምናልባት’ውን ዝዓዘዘ ካብ ዕለታዊ ህይወትና ዝሕዝ ክፍሊ’ዩ። ጥዕናና ባህልና ሃይማኖትና ከኣ ኣብ’ዚ ዓውዲ’ዚ ዮም ዝሕቆፉ። ኣብ ዝተፈላለዩ ሕብረተ-ሰባት ምስናቶም ድሕረ ባይታን ምዕባለን ዝኸይድ ወይ ዝግለጽ ገዛኢ ዝኾነ ኣወንታዊ ባህልታት ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ኣብ ኩለን ብሄራትን ብሄረ

Add a comment

ታሪኽ ተደግመ ንለዓል ስዉእና ከይተጠልመ

ካብ ነዊሕ ዓመታት እቲ ዝተመረቐልና ናጽነት ንልዑላውነት ዘይኮነ ነቲ ተባዕ ዕጥቂ ኣዳህሊልካ. . . ኣሚነልካ እናበልካ ብኸመይ ትፈናቕሎን ኣለሽ ትብሎን ዝዓለመ ውዲት ምንባሩ ብዙሕ ግዜ ሓቢረ ነይረ፡ ሓበሬታይ ግን ኣብ ውልቀ ጽልኢ ወይ ቂምታ ዝተተኽለ ተመሲሉ እቲ ብኣጋኡ ክንእርሞ ኣሎና ዝበልናዮ ኣብ ክንዲ ዝእረም ወግሔ ጸብሔ ውድብ ዕቁብ እናበልካ ግርህና ህዝቢ ተጠቒምካ ውልቀ ጥቕምኻ በረምበራስነት ሕልምኻ ንምዕዋት ዝተሃንደደ ወፍርታት. .  ንልሉይ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ.. ከምተፈናጫላይ ሌላ መስኪርካ ሃገርን ህዝብን ኣብ ወጥሪ ሕከት ንምእታው ዝዓለመ እነሆ ሽቶኡ ክወቅዕ ይሸባሸብ ኣሎ።

 

Add a comment

ስቕታ

ሃገር ኣልቦ ክትከውን ምስተፈረድካ እንታይ ከይገብር ተባሂልካ ምስተነዓቕካ ቋንቋኻን ባህልኻን ምስተሃርመ፡ ነፊጽካ በረኻ ወጺእካ ተቓሊስካ ብደምን መስዋእትን ነጻነት ኣምጺእካ።

Add a comment

ዕዉት መብርሂ ሰሚናር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ-መሰረት ጨንፈር ጅዳ!

መቀጸልታ ናይቲ ኣብ ኩለን ጨናፍር ዝካየድ ዘሎ ናይ መብርሂ ሰሚናራት፡ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ-መሰረት ጨንፈር ጅዳ ብዛዕባ ውጺኢት ሳልሳይ ጉባኤ ብጅምዓት 26/01/2018 ድሕሪ ቀትሪ ዕዉት ናይ መብርሂ ሰሚናር ኣካይዱ።  ብመጀመሪያ ሓላፊ ጨንፈር ንኣኸበኛታት እንቋዕ ብዳሓን መጻእኩም ድሕሪ ምባሉ፡ ንሱታፌኦም ኣመልኪቱ ብዙሕ ኣመስጊኑ።

Add a comment

መልሲ ነቶም ካባና ንላዕሊ ደሞካራስያዊያን ክኾኑ ዝፍትኑ

ተር ከም ዓተር ዕላማይ ራኣያ

ገለ ዘይብላ ኣብ ናታ ዙያ

መትከለይ ኣውሊዔይ ቀጠልያ,

መንነተይ በርሀ ኤርትራዊ

ዕላምይ ንጹር ዩ ሃገራዊ

ተጃሃሪ ኣይኮንኩን ኣንቀድዓዊ,

Add a comment

ገመል ሰሪቕላስ ጉንብሕ ጉንብሕ

ዝኣኽለን ጥሒነን በዓለ ማርያም ይብላ፡ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ምርኩስ ብምግባር፡ ኣብ ፓልቶካትን ፊስቡክን ህግደፋዊያን ሕፍር ከይበሉ ከምዚ ይብሉ, ወደባትና ኣታዊ ዘይብሉ ግረውሮው ክብል ጸኒሑ፡ መንግስትና እትዋት ክረኽበሉ ኢሉ ከካርዮ መሰል ኣለዎ ይብሉ፡፡

 

ዉሽጡ ሑሩር፡እወ መንግስትኹም ሕጊ ኣልቦ ጉጅለ ተዃሉ፡መሰል ዝሐተቱ ትሕቲ መሬት ኣስፊሩ፡ንህዝቢ ብገዛእ ሃብቱ ብጥምየት ጠሚሙ ከይዛረብ ብኣፉ ተታሒዙ፡ መሰል ህዝቢ ገፊፎም ንመንእሰይ ካብ ዓዱ ከም ዝባረር ገሮም፡ ተገምጢሎም ሃዲሙ ይብልዎ፡ንጉሒላ ሳሕል ምስ ጭፍሩኡ ኑዑኡ መሰል መን ሂብዎ መሰሉዩ ትብሉ፡፡

 

ኣይኮነን ወደባትና ክሸይጥ ከካሪ

መን ሐርይዎ ክኸውን ኣማሐዳሪ

ንህዝቢ ኤርትራ ሐኒቑ ሕዝዎ ከየፍሪ

ብዓመጽ ማዕዳናትና ይፍሕር ዘይናቱ ምድሪ,

 

ገመል ሰሪቕካ ጉንብሕ ጉንብሕ

ወዲ ሰብ ዶ በዚኦም ይምራሕ

ሽግርና ዘይፈለ ብማዕዶ ይምካሕ,

https://pbs.twimg.com/media/DT5GkdfXUAAv68z.jpg

ናብርኦም ብጺሊም ዕዳጋ ብሐዋላ

ሕጊ ኣልቦ እኽብካብ እኒ ጉሒላ

ሃገር ከትርፍዋ ደቀባት ዘይብላ,

 

ነዚ ድያብሎስ ምስ ጭፍሩኡ ለኹመኛ በልዎ

ናይ ወድኻ ጓልካ ሐምሳ ሽሕ ክፍል ይብልዎ

በቲ ሐደ ድማ ንሃገሩ ዋጋ ክፈለላ ይግድድዎ,

ብሐሶት ክንዲ ንጸሊም ዕዳጋ ሂወት ከኽፍልዎ፡

Aljazeera

ማንኪ ንሐሶት ክሻ ተኸተል

ዘመደ መንእሰይ ይመሃር ኣሎ በል

ሻርሊ ውን መልሐስካ ሰሐሎ

ክትብል ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ኣሎ

ዝበሎም ዝደግሙ ከም ፓፓጋሎ

ህዝቢ ንውድቀትኩም ይቃለስ ይጽሊ ሎ፡

 

ትኽ እንተ በሉ ከም ማዕጽትድ

ሕጎም ዝበልናካ ተኣዚዝካ ኪድ

ንድሕነት ህዝቢ ስጉምቲ ንሰድ፡

 

ሕክምና እንተ በልካ ወይከ

መድሃኒት ሐተትካ ኪድ እስኸ

ዝውሰኽ የለን ብጀካ ዝንከ..

 

ኣጋፋርቲ ኣለዋ ኣብ ርእሰን መኾምብያ

ገለ ኣብ ጽላሎም ገለ ኣብ ስደት ዝዓበያ

ናበይ ከይበላ እግሪ እግሪ ጭፍራ ዝጎያ,

 

ሃብቲ ሃገር ዶብ ሰጊሩ

ባንክታት ዱባይ ዓሚሩ

ንባንክታት ሃገር ግረውሮው ኣቢሉ

ንኤርትራዊያን ክልተ ካብ ሜእቲ ክፈሉ፡

 

ንሱዳን ብጸሊም ዕዳጋ ኣጸሊልዋ

ምስ ኤርትራ ዶባታ ክትዓጹ ገሩዋ

ንስልጣኑ ሐለዋ ንግብጺ ዓዲምዋ,

 

ውዲት ዝኣልም ብተደጋጋሚ

ካብ 81 ኣትሒዙ ክሳብ ሎሚ

ህዝቢ ከጽንት ንውግእ ዓዳሚ

ንጉጅለ ህግደፋዊያን ዕረ ስሚ

መላዓዓሊ እንተኾነ ጠቓሚ

ነዚ ይመስል ናይ ሎሚ ግጥሚ,

 

ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና, ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝብና,ስዕረት ንጃንዳ ህግደፍ ዓንገልቶምን፡ በርሀ ዑቅባዝጊ ካብ ሃገር ጀርመን፡፡

Add a comment

ናይ ብሄረ - ትግራይ ናይ መንነት ቅልውላውን ሕልሚ ትግራይ ትግርኝን

ኤርትራ ከም ሃገር ዝቖመት ብ 1890 ብመንግስቲ ጣልያን ኢዩ። ቅድሚ መንግስቲ ጣልያን እቲ ምዕራባዊ ቆላ ብመሻይኽ (ደግለላትን፥ ከንቲባታትን ) ክመሓደር ከሎ ፥ እቲ ከበሳዊ ሸነኽ ከኣ ብራእስታት ሓሓሊፉ’ውን ብባሕሪ ነጋሽ ዝፍለጡ ነገስታት ይምራሕ ነበረ ። ባጽዕን ከባቢኣን መጀመርያ ብቱርኪ ቀጺሉ ከኣ ብደቂ ናይብ ዝፍለጡ ምስሌነታት ወይ መሻይኽ ይመሓደር ነበረ ። እቲ ደቡባዊ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ መሬት ደንካልያ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ብሱልጣናት ይመሓደር ነበረ። እዘን ኩለን ዞባታት ነብሰን ክኢለን ባዕለን ንባዕለን የመሓድራ ነበራ ።

Add a comment

ባህላውን ሃይማኖታውን ክብርታትን መትከላት ህዝባዊ ደሞክራስን

ልሳን ህግደፍ እሩምን እርኑብን ኣይኮነን። ምድንጋር፣ ምቁንጻብ፣ ምህዳድ፣ ምጥቛስ፣ ትዕቢት፣ ሓሶት …ወዘተ መኻይዲ መናብርትን መለለይን ጉጅለ ህግደፍ ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ከኣ ወሳኒ መሪሕነታዊ ኣካሉ’ዩ። ኣብ ኩለን ብሄራትን ሃይማኖታትን ኤርትራ፡ ብዕድመ ንዝደፍአ/ዝደፍኣ፣ ንወለዲ ፍልጠት ማለት መማህራን፣ ንመራሕቲ ሃይማኖት፣ ህዝባዊ ሓደራ ተቐቢሎም ብቕንዕናን ብተኣማንነትን ንዝሰርሑ ሰበስልጣን፣ ዜጋታት ዝሕበንሉ ታሪኽ ንዝሰርሑን ብሕግን ብወግዕን ንዝተሸሙ ወተሃደራውያንን ሓለፍቲ፣
ካልኦት ብሞያኦም ኣብ ህዝቢ ፍሉይ ቦታ ንዘለዎም ሰባት ኣትን ኣቱም ብዝብል ናይ ኣኽብሮት ቃል’ዩ ዝጽዋዕ። ኣታ ኣቲ ኢልካ ምጽዋዕ ቅቡል ኣይኮነን።

Add a comment

ኣርኣያ ፍትሒ (ዑመር) 1ይ ክፋል 1/6

ንነፍሱ ፍትሒ ዘይምነ / ዘይደሊ ሰብ ክሳብ ሕጂ ኣይተወልደን። ኣይክውለድን`ዩ ። ኪኖ`ዚ ዘሎ  በዳሂ ስጉምቲ ግና ንናይ ኻለኦት ፍትሒ  ምምናይን ምስራሕን ምስዋእን `ዩ። ኣብ`ዚ ዝሓለፈ 200 ዓመት ከም ኣርኣያ ፍትሒ ክንወስዶም እንኽእል ከም ኣብራሃም ልንኮን ንስንሰለት ባርነት ዝበተኸ፤ ብሰንኪ ፍትሓውነቱ ዝተቀትለ። ከም ማህተማ ጋንዲ ጸሬ ወጽዓ ዝተቃለሰ፤ ደቂ ሰባት ፍትሒ ዘይተጋራጨውቲ  ክገብሮም ይኽእል ምዃኑ ዝኣመነ፤ ብሰንኪ`ዚ እምነቱ ዝተቀትለ። ከም ማርቲን ሉተር ክንግ ንፍትሒ ደቂ ሰባት ዝተቃለሰ፤ ብስንኪ`ዚ ፍትሓዊ ቃልሱ ዝተቀትለ። ……….  ንዖኦም ዝመስሉን ኣለዉ።

Add a comment

ዝተወደበ ወፍሪ ንድሕነት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሃገረ እስራኤል

ናይ ሓንቲ ሃገር ህዝብታት ሕድሕዳዊ ሓልዮት፡ ስኒት፡ ሃገራዊ ፍቅሪ ከም ዘለዎም፡ ኣብ ሰላም ኣብ ራህዋ ኣብ ብላዕ ስተ መድረኻት ዘይኮነ፡ ገለ ካብ ዜጋታቶም ኣብ ጸገም ኣብ ዝውድቅሉ፡ ድሕነት ህይወትን ወገንን ኣብ ዝሓትሉ ፈታኒ መድረኽ ብዝህብዎ ቅልጡፍ ግብረ መልሲ’ዩ ዝረጋገጽ። ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ዝበዝሑ ካብ ህዝብታት ኤርትራ ጭቡጥ ውሕስነት ዘይብሉ ህይወት የሕልፉ ከም ዘለው ርዱእ ነገር’ዩ። ብምንጽጻር ግን

Add a comment

ሓጸርቲ ዜናታት ጀርመን ጉጅለታት ግንባር ሃ ገ ራዊ ድሕነ ት ኤርትራ

ዕ ለ ት 03 /02 2018 ብሓላ ፊ ስ ር ዒታዊ ጉዳይ ጨን ፈር ጀር መን ተጸ ወዔ ኣ ኬባ ኣ ብሳ ል ባ ው ኒ ደራት ፍራን ክፎር ት

Add a comment

ንመን ሰጒግና ንመንከ.... ተሓንጊርና?

ኩነታትና ካብ ዝኸፈኤ ናብ ዝሓሰመ ምህንዳዱ፡ እቲ ጠንቂ ምሕያል ወይ ምጉራሕ እኩባን ሽፋቱ ህ.ግ.ደ.ፍ. ዘይኮነ፡ ኣብ ጉዕዞ ቃልሲ ናጽነትና ምስ መን ንጉዓዝ ምንባርና ከይተመራመርና. . .  ኣሕዋትኩም!. . መስዋእቲ መካፍልትኹም ዝበሉና ብዘይ ምምርማርን ምምኽኻርን በትሪ ስልጣን ከይተረፈ ኣረኪብና ዝተሓንገርናዮም ጸላእቲ ኣቦታቶምን ሓግሓግቶምን እናኾንና. .  ከምቲ ድሕሪ ዓወት ገድልና. . ቀደም ገዛእትኹም ሕጂ ኸኣ ረገጽትኹም ኢሎም ዝኣወጁልና ነቲ ዝወፈርናዮ ጉዳይ ናጽነት ምስ ደቂ መዳምይትና ተሓናጊርና ምጉዓዝ. . ማእቶት ከም ኣዘራርኣኡ ከምዝበሃል ንሕና ኸኣ ብባዕልና ዝሓንገርናዮም ተጠቒዕና ንነብር ኣሎና።

Add a comment

ኣብ ከተማ ካለ ፈረንሳ ኤርትራውያንን ኣፍጋኒስታናውያንን ተባኢሶም ኣርባዕተ ሰባት ብከቢድ ተጎዲኦም

መበገሲ ምኽንያት ብልክዕ ዘይተፈልጠ ኣብ መንጎ ኣብ ወደባዊት ከተማ ካለ ፈረሳይ ተዓቚቦም ዝርከቡ ዜጋታት ኤርትራን ኣፍጋኒስታንን ብዝተፈጥረ ባእሲ ኣርባዕተ ብከቢድ ዝተሃስዩ ዝርከብዎም ብዙሓት ሰባት ከም ዝቖሰሉ ድምጺ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ኣምሓርኛ ብ 2 ለካቲት 2018 ኣብ ዘቃልሓቶ ዜና ኣፍሊጣ። እቲ ግጭት ብዕለት 1 ለካቲት 2018 ከም ዘጋጠመ፡ ኣባትር፡ ጠራሙስን ካልእ በላሕቲ ነገራት ከም ዝተጠቕሙ፡ መን ዝተኮሶ ዘይተፈልጠ ብጥይት ዝተሃረሙ ከም ዘለውዎም፡ ፖሊስ ፈረንሳ ኣብ መንጎ ኣትዩ ነቲ ሓደገኛ መልክዕ ሒዙ ዝነበረ ግጭት ደው ከም ዘበሎ፡ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ፈረንሳ ዠራርድ ኮሎምብ ብኣካል ኣብ’ቲ ቦታ ከይዱ ከም ዝተዓዘቦን ኣፍሊጣ።

Add a comment

ክልተ ፍረ ዘይብሉ: ክልተ እምብረ ቃለ-መጠይቕ

ብዘይ ዝኾነ ቃል ኣጋንኖ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ድቕድቕ ፖለቲካዊ ጸልማት’ዩ ዝነብር ዘሎ። ብዛዕባቲ ህዝቢ ዝሓልፎ ናይ ጸልማት ህይወት ርትዓዊ ሓበሬታ ዝህብ መንግስቲ የለን። ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ብዘይ ስኽፍታ ድምጹ ዘስምዕ፡ እዚ ጎዲሉኒ ኢሉ ዝሓተት ህዝቢ የለን። ካብ ኤርትራ ናብ ዓለም ዝጽብጽብ ነጻ ማዕከን ዜና የለን። ኣመት ህዝቡ ዝገብር ሰራዊት የለን። ኮታ ከም ህዝቢ ከም ሃገር ናይ ግድን ክህሉ ዝነበሮ ኩሉ ፖለቲካዊ

Add a comment

ብርእይቶ ተጋዳላይ ስዩም መስፍን ቀኒአ

ኤርትራውያን ፖለቲከኛታት ካብ ሓፈሻውነት ወጺኦም ብመትከል ዝምድርሉ መድረኽ ናፊቐ ሰላም ዝኸበርኩም ኣሕዋት፡ ኣዳለውቲ ሰሙናዊ መደብ እንታይ ይበሃል እንታይ ይጸሓፍ፡ ከመይ ኣለኹም ሰነይ ክትህልው ልባዊ ትምኒተይ’ዩ። እዛ ዝሰደልኩም ዘለኹ መልእኽቲ መሰረታዊ ትሕዝቶኣ ከይተንከፍኩም ኣብ ኣቀማምጣ ቃላትን ፊደላትን ጌጋ እንተለዋ ኣሪምኩም ናብ እዝኒ ሰማዕቲ ከተብጽሑለይ ሓደራ።

Add a comment

ህግደፍ ዙረት ባጤራ ናቕፋ ብምቁጽጻሩ ንህዝቢ ጎዲኡ ‘ምበር ፍታሕ ከምዘይምጸአ ተፈሊጡ።

ሃገር ብበይናዊ ድሌትን ውሳነን ዝመርሕ ዘሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ክብሪ ሃገራዊ ባጤራ ናቕፋ ንምሕላው ናይ ወጻኢ ሸርፊ ገዲብናዮ፡ እቲ ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ብመልክዕ ደሞዝ ዝወሃብ ገንዘብ፡ ናይ ዕድጊ ዓቕሚ መታን ክህልዎ ድማ ዕዳጋ ምስኡ ከምዝመጣጠን ገይርና ንሰርሓሉ ኣለና፡ ሳላ ከምኡ ዝገበርና ሃገራዊ ቁጠባ ካብ ውድቀት ኣድሒና ህዝቢ ጽቡቕ ናብራ ይነብር ኣሎ ኢሉ’ኳ ክጀሃር እንተፈተነ፡ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ብኣንጻር’ቲ ዝብሎ ዘሎ’ዩ ክብሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ኤርትራ ዝወጽኡ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ኣረጋጊጾም። ንኣብነት ዋጋታት ናይ’ቶም መሰረታውያን ነገራት ዝበሃሉ፡ ዝበሓ ህዝቢ ዕለታዊ ዝጥቀመሎም ከም ሽጉርቲ፣ ኮሚደረ፣ ድንሽ፣ ዓይነታት ኣሕምልቲ፣ እኽሊ ኣዝዩ ክቡር ም

Add a comment

ውድባዊ መግለጺ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ።

ከምዝፍለጥ ኣብ ውሽጢ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ ንኣስታት ክልተ ዓመታት ዝኣክል ኣብ ውሽጡ ክኸይድ ዝጸንሐ ብልሹው ምሕደራ ዘበገሶ ሕንፍሽፍሽ ብምሕያሉ  ካብ ኣፍልጦ መሰረታትን ገለ ክፋል መሪሕነታትን ወጻኢ ብዝኾነ ምኽንያት ኣብ 2016 ናብ ክልተ ከምዝተገምዐ ዝዝከር ኢዩ። እቲ ንዲሞክራስያዊ ኣገባብ ምእዙዝ ዝኾነ ኣካል ብንጹር ሃገራዊ ራእይ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ዝኣክል ቀጻሊ ናይ ዳግመ ስርርዕ ንጥፈታት ክገብር ድሕሪ ምጽናሕ ሎሚ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤኡ ብስጡም ሓድነትን ብዝጸፈፈ መስርሕን ኣቃኒዑ።  “ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ሓድነትና ይደልድል” ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ጭርሖ ብ29 ጥሪ 2018  ኣብ መላእ ዓለም ካብ ዝርከቡ ኣባላቱ ዝተወከሉ ተጋባእቲ ዝተሳተፉሉ 2ይ ውድባዊ ጉባኤ  ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ ዕድመ ዝተገብረሎም መራሕቲ መሓዙት ውድባት ኣብ ዝተረኽቡሉ ብድሙቕ ስነስርዓት ተኸፊቱ  ሎሚ ዕለት 01 ለካቲት 2018 ኣብ መበል ራብዓይ መዓልቱ ብምዕሩግ ኣገባብ ተደምዲሙ።

Add a comment

ኤርትራውያን ስደተኛታት፣ ርዋንዳን እስራኤልን ዘካይድኦ ዘለዋ ስምምዕ ምምላስ ስደተኛታት ንምኹናን ሰለማዊ ሰልፊ የካይዱ

Israel Demo

ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተቲ ዑቕባ፣ ነቲ መንግስቲ ርዋንዳ ምስ እራኤል ዘካይዶ ዘሎ ስምምዕ ምምላስ ስደተኛታት ዝኹንን ሰለማዊ ሰልፊ የካይዱ። እቶም ኣማኢት ኤርትራውያን ሎሚ ሰኑይ 22 ጥሪ ኣብ ከባቢ ቴልኣቪቭ፣ ኣብ ከተማ ሄርጽልያ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ርዋንዳ ብምትእኽኻብ፣ ኣብ ዝወደብዎ ሰለማዊ ሰልፊ፣ መንግስቲ ርዋንዳ ምእንቲ ገንዘብ ክብል ብዘይድሌቶም ካብ እስራኤል ንዝስጎጉ ስደተኛታት ክቕብል እንተወሲኑ፣ ኣብ ታሪክ ስደተኛታት ኣፍሪቃ ጸሊም ታሪኽ ክገድፍ ምዃኑ የተሓሳስቡ።

Add a comment

ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣብራሃም ነጋሲ መግለጺ ሐዘን

ሰብ ኣለዋ እዛ ሃገር, ከም ስርዓተ ሃይለ ስላሴ ደርጊ, ኣርዑት ጭፍራ ህግደፍ ክስበር, ሕድሪ ኣሎና ናይ ቀዳሞት ዳሕረዎት, ጀጋኑ ስዉኣት ደቂ ሃገር,,

Add a comment

ትራምፕ ስለምንታይ ጸሪፉና ዘይኮነ፡ ስለምንታይ ዜጋታት ኣፍሪቃ ሃገሮምን ኣህጉሮምን ይገድፉ ኣለው ዝብል ሕቶ መልሲ ክረክብ ኣለዎ።

ኣህጉራና ኣፍሪቃ ብባህሪያዊ ጸጋታት ሃብታም’ያ። ብዝሒ ክሰርሕ ዝኽእል ሓይሊ መንእሰይ፡ ንህይወታውያን ፍጡራት ዝሰማምዕ ክሌማ ወይ ኣየር፣ ገና ዘይተተንከፈ ድንግል መሬት ዝተዓደለት ክፍለ ዓለም እውን’ያ። ኣብ ፖለቲካዊ ምሕደራ መጺእካ ግን ድኻ’ያ፡፡ ሓንቲ ሃገር ካብ’ታ ካልእ ሃገር መጠናዊ ፍልልይ’ኳ እንተሃለወ፡ ብወሳኒ መልክዑ ክምዘን እንከሎ ግን ኣፍሪቃ፡ ብሰሪ ስእነት ብሱላት ሓላፍነታውያን ፖለቲከኛታት፡ ንመሰሉ ብትብዓት ብዝተወደበ ኣገባብ ዝከራኸር ንቑሕ ህዝብን ትሕመስ ዘላ ኣህጉር’ያ። ገለ መንግስታት ኣብ ሓደ መድረኽ ጥዑም ይዛረቡ፡ ጽቡቕ ንጥፈታት የርእዩ.ሞ ርሑቕ ከይተጓዙ ይ

Add a comment

ናይ ሓዘን መግለጺ

 

ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)  ብጻይና ገዲም ሓረበኛ ተጋዳላይ ኣብራሃም ነጋሲ፡ ኣቦ-መንበር ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሕብረት ኤርትራ ብዝሓደሮ ሕማም ኣብ ዝነብረሉ ዝጸንሐ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ኣብ ሕክምና ክእለ ድሕሪ ምጽንሑ ምስውኡ መሪር ሓዘን ተሰሚዕዎ።

Add a comment

ሎሚ እውን ምስ ህዝብና ኢና ብዝብል ጭርሖ ንዝኽሪ መበል 12 ዓመት ምስረታ ሰልፊ ናህዳ

ኤርትራ ምኽኒያት ብምግባር ኣብ ከተማ ሎንዶን ዓባይ ብሪጣንያ፡ ህዝባዊ ኣኼባ ተኻይዱ።ኣብቲ ትማሊ ቀዳም ዕለት 13-ጥሪ-2018 ብሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ጨንፈር ዓዲንግሊዝ ዝተዋሃሃደ ብዙሓት ኣባላትን ሰልፍን ዝተፈላለዩ ፖልርቲካውያን ውድባትን ዝተሳተፍዎ ሰፊሕ ህዝባዊ ኣኼባ ብዓወት ከምዝተዛዘመ ወኪል ክፍሊ ዜና ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ካብ ሃገረ ዓዲንግሊዝ ሎንዶን ሓቢሩ፡

Add a comment

ዘተ መራሕቲ ሰለስተ ሃገራት፡ ተስፋ ሰላም ንዞባና፡ ፖለቲካዊ ጽፍዒት ንጉጅለ ህግደፍ፡

ዞባና ጸጥታዊ ርግኣት ዘይብሉ ኩሉ ግዜ ኲናትን ወረ ኲናትን ተፈልይዎ ዘይፈልጥ ተሃዋሲ ዞባ’ዩ። ዘለዎ ክሳዳዊ ኣቀማምጣን ስትራተጂካዊ ዓለማዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ኣገዳስነትን ዝስሕቦም ርእሰ ሓያላን መንግስታት፡ ብቀጥታን ብተዘዋዋርን ዝጻወትዎ ኣሉታዊ ተራ ከም ዘለዎ ኮይኑ፡ ኣብ ህዝቦም ዘይተኣማመኑ ሕሉፍ ስሰዐ ስልጣን ዘለዎም ገለ መራሕቲ ሃገራት እዚ ዞባ፡ ንስልጣኖም ክብሉ ኮነ ኢሎም ብዝፈጥርዎ ጽልእን ኲናት ወትሩ ምስተሓመሰ’ዩ። ዕረፍቲ ዘይብሉ ኲናት፡ ንሱ ዝወለዶ ከልበትበትን ድኽነትን ሓደ ካብ

Add a comment

ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ-መሰረት ጨንፈር ሪያድ ዕዉት ሰሚናር ኣካይዱ!

ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ-መሰረት ጨንፈር ሪያድ ብጅምዓት 19.01.2018 ዕዉት ናይ መብርሂ ሰሚናር ኣካይዱ።  ብመጀመሪያ ኣቦ-ወንበር ጨንፈር ንኣኸበኛታት ናይ እንቋዕ ብዳሓን መጻእኩም ሓጺር መደረ ኣስሚዑ። ኣስዒቡ፡ ኣቦ-ወንበር ሰልፊ ሓው ኣንዋር ኢብራሂም ብዛዕባ ውጽኢት ሳልሳይ ጉባኤ መግለጺ ሂቡ። ኣቦ-ወንበር ኣብ መብሪህኡ ንሕሉፍ መስርሕ ሰልፊ ኣመልኪቱ፡ ነቲ ሰለስቲኡ መድረኻት፡ ማለት መስርሕ ኣራሚት ሽማግለ፡ መስርሕ ጉባኤን ድሕሪ ጉባኤ ዘሎ መደባት ሰልፊ ንኣኸበኛታት ስፍሕ ዝበለ መብርሂ ሂቡ።

Add a comment

መኤረምታ!!! ብዛዕባ ህበይ ህ.ግ.ደ.ፍ.

Image result for eritrean monkey

ኣይተወይልጅ የማነ ኣሰገሄኝ መሽሻ  ካብ ግዱሳት ኤርትራውያን ብዕለት 24/01/2018 እንታዋይነት ህበይ ህ.ግ.ደ.ፍ. የማነ ኣስገሄኝ መሽሻ ሓበሬታ ልኢኸ ምንባረይ ይዝከር። ንዘመሓላለፍኩዎ ሓበሬታ ዘንበቡ ግዱሳት ጭቡጥ ሓበሬታ ብዝለኣኹለይ መሰረት እምበኣር እዚ ዝስዕብ እዩ፡

Add a comment

መራሕ ጭፍራ ህግደፍ ከም ቀደሙ ካብ ዓጀው-ጀው ኣይወጸን

ተመስገን በርሀ ዝበሃል ቀደም ጀብሃ ኣብ ዒራቕ ወተሃደራዊ ስልጠና ክወስድ ዝሰደደቶ ድሕሩ ግን ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ዝኸደ፣ ከም ተገዳላይ እቲ ቀዳማይ ጽፍዒት እሳያስ ኣፈወርቂ ዝቐመሰ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ኣብ ተለቪዥን ቃለ-ምልልስ ክገብር ከሎ እሳያስ ነቢ እዩ ኢሉ ክዛረብ ተሰሚዑ። ብተመሳሳሊ ሓደ ካብ’ቶም ስነ-ጥበባውያን ዳዊት ሽላን ዝበሃል ነቢ ዘርእስቱ

Add a comment

መግለጺ ሓዘን

መስዋእቲ ክቡር ተጋዲላይ ኣብርሃም ነጋሲ ብሃንዯበት ምስ ሰማዕና ኣዚዩ ኣሰንቢደና። ምኽንያቱ ሓዯ ንነዊሕ ጊዜ ናይ ቃልሲ ብጻይ ዝነበረ ክፍለየካ ከሎ ክሳብ ክንዯይ ከቢዴ ምዃኑ ሽዑ ኢዩ ዝርዯኣካ። ልዕሊ ኩሉ ዴማ እቲ ዝነበሮ ንያትን ሞራልን ናይ ቃልሲ ብቐሊሉ ዝስገር ኣይኮነን። ሓርበኛ ኣብራሃም ነጋሲ ነቲ ዝወረድ ከቢዴ ሕማምን ቃንዛን ተጻዊሩ ስቓይ ህዝቡን ሃገሩን ንኸቃልል ንነዊሕ ዓመታት ከይተሓለለ ላዕልን ታሕትን ካብ ምባል ዓሪፉ ኣይፈልጥን። ይኹንምበር ሓርበኛ ኣይነብርን ታሪኹ ግን
ነባሪ ኢዩ ከምዝበሃል ኣብርሃምውን ተሰኪሙዎ ዝነበረ ጾርን ሓላፍነትን ፍቕሪ ህዝቡን ሃገሩን ናብቶም

Add a comment

ንኣብ ዓዲ ኣብ ባርነት ዘሎ ህዝቢ ገዲፈ

ዉሽጡ ሑሩር ንኣብ ባርነት ዘሎ ህዝቢ ገዲፈ

በቲ ኣብ ስደት ኣብ ነጻነት ዘሎ ህዝቢ ክዛረብ

ብላንጋ ላንጋ ብስዉር ንጃንዳ ህግደፍ ዝምግብ፡

ኣብ ጀርመን ካብ 83 ክሳብ ሎሚ

ምስ ብጻተይ ተቓሊስና ብዘሎና ዓቕሚ

ሐገዝ ንቃልሲ መላዓሊ ወሲኸሉ ገጥሚ,

Add a comment

ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ

እቲ ብዕለት 29. 01. 2018 ኣብ ትሕቲ “ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ሓድነትና ይደልድል” ዝብል መሪሕ ጭርሖ፡ ዝጀመረ  ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ንኻልኣ ምዓልቱ ይቅጽል ኣሎ። ጸብጻባት ኣቦ መምበር ውድብ ከምኡ ውን ናይ ኩሎም ቤት ጽሕፈታት ጸብጻብ ሰመዐ፡ ነዞም ጸብጻባት እዚኦም ብዑምቀት ድሕሪ

Add a comment

ኤርትራዊ ባህላዊ ፎርም ኣብ በርሚንጋሃም

ብዶክተር ኢድሪስ ኣቡበከር ዝተጻሕፈት “ ኤርትራዊ እስላማዊ ምንቅስቃስ” ካብ 1973-2012 ዝኣርእስታ መደብ  ምንባብ መጽሓፍ ሒዚልኩም ቀሪቡ ስለዘሎ ኩላትኩም ኤርትራውያን ተቀማጦን በርሚንጋሃምን ከባቢኣን ኣብዚ ተጠቂሱ ዘሎ ኣድራሻን ግዜን ምሳና ሓቢርኩም ከተምስዩ ብትሕትና ንዕድመኩም።

ብዳሓን ምጹ!

 
Add a comment

ናይ ሓዘን መልእኽቲ

ናብ ዝኸበርኩም፡- ቤተ ሰብ፣ ናይ ቃልሲ ብጾቱን ኣዕሩኽን፡ ስዉእ ሓርበኛ ተጋዳላይ ኣብርሃም ነጋሲ፡- መስዋእቲ ሓርበኛ ተጋዳላይ ኣብርሃም ነጋሲ፡ ዝፈለጥና ካብ መርበብ ሓበሬታ ገረገር ዶት ኮም እዩ፡፡ ኣዚና ሰንቢድናን ሓዚናን። መስዋእቲ ንተቓለስትን ደቂ ሰባትን ዝተዋሃበ፡ ዘይተርፍ ንቡር ትዕድልቲ እዩ፡፡

Add a comment