Wake up!!!!!!! Eritrea is reoccupied by Ethiopians!!!!!! Back to armed struggle........there is no other alternative!

ደቂሶም ግዲ እፎይ ኢሎም?

ኣንጊሆም ኣለልዮም ንናይ ሎሚ ሓደጋ ከሎ ጌና እወ ክብረት ሰብ ከይወረደ ዕዳጋ ኣብ ኣፍ ህዝብና ከይኣተወ መሐንገጋ ክምክትዎ ከምክንዎ ተኲሶም በድራጋ።

Add a comment

ኣብ እስራኤል ዝነብሩ ስደተኛታት ዜጋታትና ኣብምንት ምንታይ እዚ ኹሉ?

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስቲ ህግደፍ ንብዓል ነጻነት ኣመኽንዩ ኣብ እስራኤል ዘዳለዎ ጓይላ ብዝተተሓሓዘ ምኽንያት ኣብ መንጎ ኣብታ ሃገር ዝነብሩ ስደተኛታት ዜጋታትና ዝተፈጠረ ባእሲ ኣብ ልዕሊ ሰባትን ንብረትን ሓደጋ ከምዘውረደ ብዙሓት ማዕከናት ዜና ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ከቃልሕኦ ቀንየን’የን።

Add a comment

`ምቕባል ውሳነ ኮሚሽን ዶብ፡ ብግብራውነት ክስርሓሉ ኣለዎ ` ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ

ብኢህወደግ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ኣብ ኣልጀርስ ንዝተፈረመ ውዕል ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ምሉእ ንምሉእ ከምዝተቐበሎን፡ ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ብዘይ ቅድመ-ኩነት ንምትግባሩ ከምዝወሰነን ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣፍሊጡ`ዩ።

ብዛዕባ`ዚ ውሳነ ዝተፈላለዩ ግብረ-መልሲ ካብ ዝህቡ ዘለዉ ሓደ፡ ኤርትራዊ ተቓዋሚ ፓርቲ፡ ሰልፊ ደመክራሲ ኤርትራ: ሓደ መግለጺ ኣውጺኡ`ሎ።

Add a comment

ልኡላውነት ጉልባብ ዝገበረ ባዶ ፕሮፖጋንዳ ህግደፍ፡ ብፖለቲካዊ ንቕሓት ክትርባዕ ኣለዎ

ተራ ፕሮፖጋንዳዊ ወፍሪ መሰረት ህዝባዊ ሓድነትን መሬታዊ ልኡላውነትን ኣይኮነን። ክኸውን’ውን ኣይኽእልን። ፕሮፖጋንዳዊ ወፍሪ ድሕሪ ሃገራዊ ሰላም፣ ህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋም፣ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ፣ ህዝባዊ ልኡላውነትን ህዝባዊ ልምዓትን ተሰሪዑ ክስረሓሉ እንከሎ’ዩ ኣድማዒ ተራ ክጻወት ዝኽእል። ሃገራዊ ሰላም ኣብዘይብሉ፡ ህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋም ሽታ ማይ ኣብ ዝኾነሉ፣ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ፡ ብግዝኣት ሓደ ሰብ ኣብ ዝተተከኣሉ፣ ህዝባዊ ልኡላውነት ኣብ ዝተሃርመሉ፣ ህዝባዊ ደሞክራስን ህዝባዊ ልምዓትን ነውሪ ኣብ ዝኾነሉ ፍጹም ምልካዊ እንኮ ሰባዊ ፖለቲካዊ ምሕደራ መን ከማኻ ዝብል ፕሮፖጋንዳ ተራ ላግጺ ‘ምበር ቁም-ነ

Add a comment

ትም ዶ ክንብል ክንዛረብ

ሰላም ደቂ ኤረይ ደለይቲ ሰናይ፡«፡ሐቂ ደፊንካ ዝመጽ ዓወት የለን፡«፡ባሕርን ከምዘይ ነጽፍ፡«፡ ዓሳን ከምዘይ መውት ካብ ምዃን፡«፡ንደንበ ተቃውሞ ከምቲ ተርኽቦ ናይ ሱዳን፡«፡ካብ ኢትዮጵያ፡«፡ ብዘይ ሌላን ጉሌላን፡«፡ ንኹሎም እንተ ዝሰጉዎም ሐዲኡ ምፈለጠ፡«፡

Add a comment

ፈጻሚ ስርሕ ገዛኢ ሰልፊ ኢትዮጵያ ኢህወደግ........................

ፈጻሚ ስርሕ ገዛኢ ሰልፊ ኢትዮጵያ ኢህወደግ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምሉእ ንምሉ ከም ዝትግብር ብወግዒ ገሊጹ። ፈጻሚ ስራሕ ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ወያናይ ደሞክራስያዊ ግንባር ( ኢህወደግ) ከባቢ 20 ዓመት ዝገበረ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኣይሰላም ኣይኲናት ኩነታት፡ ንክልቲኣቶም ኣሕዋት ህዝብታት ይጎድእ ከም ዘሎ፡ ስለዚ ከኣ ንናይ ክልቲኣቶም ኣሕዋት ህዝብታት ረብሓ ክበሃል፡ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ምሉእ ብም

Add a comment

ቅልዕቲ ደብዳቤ ንኣሰናዳእቲ ህዝባዊ ዘተ ኣብ ፍራንክፈርት (ጀርመን) 09/10/11 - ነሓሰ

 

ኣብ ኤርትራ ተከሲቱ ዘሎ ሽፍትነት ሽሕ እኳ ብዉሑዳት ጠላማት ይወነን እምበር እቲ ጠንቂ ወይ ህላዌኦም ካብ ብኩራት ተቓወምቲ ወይ ደለይቲ ግትሒ ዝስመዩ ከም ዝኾነ ብሩህ ሓቂ እዩ።         እዚ ኸኣ...  እክብካብ ሸፋቱ ህ.ግ.ደ.ፍ. ኣብ ንጹር ዕላማ ህልቂትና ጽንተትና...  ጥልመት መስዋእትነታትና ስለ ዝኾነ... ኣብ ክንዲ ቀጻሊ ጠሊሞም ወይ ጠላማት ምባል እሞ ንኸይጠልሙ ምዕጋትን ምብርዓኖምን ተግባራዊ ዕማም ብወገን ተቓወምቲ ሰለ ዘይተራእየ ሽፍትነቶም ክቕጽሉ ሰጣሕ ባይታ ስለ ዘለዎም ብብዕለቱ ኣብ ክንዲ ዝርዕዱ. . . እናሰወዱ ስለ ዝኸዱ ከምቲ ብሂል    ዓደቦና ... ጸርፊ እሞ ዝሓደግና የብልናን... እተን ከብቲ ግን ወሲዶመን እዮም በለ ጓሳ ዝተባህለ ብወገና ዝተዘርበ ነቐፌታ ንህ.ግ.ደ.ፍ. መዔቀኒ የብሉን እንተ ህ.ግ.ደ.ፍ.  ኣይሓደገን ዕላማኡ እንተተባህለ ርግጽ እዩ።

Add a comment

እስራኤል፣ ኤርትራውያን ደቂንስትዮ ዝወደብኦ፣ ንባእስን ዕግርግርን መንእሰያት ዝኹነን ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ

Eritrean Women in Isreal

ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ንሓድሕዶም ዘካይድዎ ዘለው ባእስን ምፍሳስ ደምን ዝኹንን ብኤርትራውያን ደቂንስትዮ ዝተወደበ ሰለማዊ ሰልፊ ብሮቡዕ 6 ሰነ ኣብ ከተማ ቴልኣቪቭ ከምዝተኻየደ ወኪል ሬድዮ ኤረና ካብ እስራኤል ሓቢሩ።እቲ "ኣደ ፍቅሪ እምበር ደም ኣሕዋታ እተፋስስ ኣይኮነትን" ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፣ ብደቂ ኣንስትዮ ዝተወደበ ሰላምዊ ሰልፊ ኣብ ሌቬንስኪ ፓርክ ወይ ብልሙድ ኣጸዋውዓ እንዳሳዕሪ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ቦታ'ዩ ተኻይዱ።

Add a comment

መንገዲ ዓወት ገዲፍካ ብመንገዲ ስዕረት ለምም ይወገድ፡

ከም ድሌት ኩሉ ወዲ-ሰብ፡ ማሕበር፡ ፖለቲካዊ ውድብ ይኹን መንግስቲ፡ ክኾነሉ ዝምነዮ ሃንቀውታ ከም ዘለዎ ውሁብ ነገር’ዩ። እቲ ሃንቀውታ ብተናጸል ድዩ ሓባራዊ፣ ፍትሓዊ ድዩ ጸረ-ፍትሒ፣ ምኽንያታዊ ድዩ ኢ-ምኽንያታዊ፣ ገለ ብትሕዝቶኡ ገለ ከኣ ብኣቀራርባኡ ክፈላለ ይኽእል። ድሌትካ ወይ ሕልምኻ ፍትሓውን ምኽንያታውን እንተደኣ ኮይኑን፡ ክውን ዝኾነሎ ውጥን ኣውጺእካ ብተግባር ትሰርሓሉ እንተደኣ ኮይንካን ግዜ ክነውሕ መድረኽ ድማ ክመርር ይኽእል ‘ምበር ምዕዋቱ ኣይተርፎን። ይብጻሕ’ዩ። እቲ ሃንቀውታ ኢ-ፍትሓዊ እንተደኣ ኮይኑ ግን፡ ክንዲ ዝኾነ ብስስዐ ሃርር በሎ እናሓደረ ዝርሕቕ፡ ካብ ንጥፈታትካ ኣማሲኑ ኣዕነንዩ ዝቕትል’ዩ ዝኸውን።

Add a comment

ፈጻሚ ኣካል ኢህወደግ ስምምዕ ኣልጀርስ ብዘይቅድመኩነት ተቐቢሉ !!

ፈጻሚ ኣካል ኢህወደግ ትማሊ ዕለት 5 ሰነ 2018 ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ውሳኔታቱ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዓሰርተ ሸሞንተ ዓመታት ዝኣክል ዝጸንሐ ብ“ኣይሰላም ኣይኲናት” ዝፍለጥ ኩነታት ንምፍታሕ ብይን ኣልጀርስ ብዘይቅድመ ኩነት ዝቕበል ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋት ህዝብታት ዝጸንሐ ምፍልላይ ተኣልዩ ማሕበራውን ቁጠባውን ዝምድናታቶም ኣብ ዝነበሮ ክምለስ ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ዘላቒ ሓባራዊ ምዕባሌ ንምርግጋጽ ዝወስድ ኣንፈት - ኩሉ ግዜ ኩሉ ደላይ ሰላም ብኣዎንታ

Add a comment

ጉጅለ ህግደፍ ብፍላይ ዓመተ 2018...................

ጉጅለ ህግደፍ ብፍላይ ዓመተ 2018 ካብ ዝኣቱ ንነጀው ካልእ ይትረፍ ከም መንግስቲ ንህልውናኡ ዘረጋግጽ ንጥፈታት ይገብር የለን ክብሉ ምንጭታት ሓቢሮም። ከም ሃገራዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ሓይሊ መጠን፡ ንህዝቢ ክብል ዘይኮነ ንስለ ህላወኡን ቀጻልነቱን ኣብ ዘቤታዊ ኮነ ግዳማዊ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት እዚ ዝበሃል ስራሕ ይሰርሕ የለን፡ ብተግባር ኩሉ ንጥፈታቱ ኣብ ሓውሲ ደውታ’ዩ ዝርከብ ክብሉ ምንጭታት ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን

Add a comment

ዘተ፡ ኣብ ውሳነ ፈጻሚ ስራሕ ኢህወዲግ ንምትግባር ስምምዕ ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብን

መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብን ምሉእ ንምሉእ ተቐቢሉ ክትግብሮ ከምዝወሰነ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ኢህወዲግ ትማሊ ምፍላጡ ይዝከር። እዚ ውሳነ ካብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝሓለፈ ዓመታት ዘንጸባረቖ መርገጺ ዝተፈልየ ምዃኑ`ውን ኣፍሊጡ`ሎ፡ ንኣርባዕተ ምሁራት ማለት ንኣቶ ኣሉላ ሰሎሙን፡ ኣቶ ኢብራሂም ዓብደልኑር፡ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ፡ ዶ/ር ዓወት ወልደሚካኤል ኣዘራሪቡ'ሎ።

Add a comment

ኣብ ማንቸስተር ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ብዝተጎሃሃረ ናዕቢ ብውሑዱ ሸሞንተ ሰባት ብፎኪስ ቆሲሎም

manchester rebeshaኣብ ማንቸስተር ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ብዝተጎሃሃረ ናዕቢ ብውሑዱ ሸሞንተ ሰባት ብፎኪስ ከምዝቖሰሉ ማዕከን ሓበሬታ ማንቸስተር ኢቭኒን ኒውስ ኣፍሊጡ።

ኣብቲ ብቀዳም 16 ሰነ ኣብ ሓደ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ፌስቲቫል ዝካየደሉ ዝነበረ ኣጋጣሚ ዝተላዕለ ግጭት፣ ኣብ ኣፍደገ’ቲ ስዳድዩም ተኣኪቦም ዝቃወሙ ዝነበሩ ኤርትራውያን ናብ ውሽጢ ብምእታው ኣብ ልዕሊ’ቶም ዝሳተፉ ዝነበሩ ካልኦት ኤርትራውያን ድሕሪ ዘካየዱዎ መጥቃዕቲ ከምዝተበገሰ፣ እቲ ማዕከን ሓበሬታ ብተወሳኺ የረድእ።

ፖሊስ’ታ ከተማ ኣብ ዝሃቦ ቃል፣ ከባቢ ሰዓት ሰለስተ ኣብቲ ስዳድዩም ዕግርግር ከምዝተላዕለ ኣብ ዝተሓበረሉ እዋን ብኡ ንብኡ ኣኽበርቲ ጸጥታ ብምውፋር ነቲ ኩነታት ከህድኦ ከምዝኸኣለ ሓቢሩ። ካብቶም ቁጽሮም ከባቢ ሰላሳ ክኾኑ ዝኽእሉ ተቓውሞ ዘካየዱ ኤርትራውያን ሓያሎ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ኣትዮም ከምዘለዉ’ውን ይገልጽ።

ኣብቲ ቦታ ዝተዋፈራ ሸሞንተ ኣምቡላንስ ን12 ሰባት ናይ ቀዳማይ ረዲኤት ብምሃብ ከምዘፋነወኦም ተገሊጹ። ኣብ መንጎ’ቶም ዝቖሰሉ ህጻናት እውን ከምዝርከብዎም ፖሊስ’ታ ከተማ የመልክት። ኩሎም’ቶም ዝቖሰሉ ብኡ ንብኡ ክፋነዉ እንከለዉ ሓንቲ 46 ዓመት ዝዕድሜኣ ጓለንስተይቲ ግና ናብ ሆስፒታል ቴምሳይድ ከምዝተወስደት ይግለጽ።

====================

Add a comment

ቆላሕታ ዘድልዮ ቅዱስ ተግባር

ልእላውነትሃገርናብብዙሕመስዋእትንስንክልናንዝተረጋገጸን ፥ክቡርታሪኽናንሓበናንጥራይዘይኮነስ፥ ክንዕቅቦንክንሕብሕቦንዘሎና፥ ሃገራዊ ሓላፍነትን፡ ግዴታንከምዘለናኩሉኤርትራዊ  ክፈልጦዝግባእሓቂኢዩ። ንጀጋኑ ስውኣት ሞጐስ ፥ ንኣካለ ስንኩላና ድማ : ኣብ ጸገሞም ኣለናልኩም ክንብሎም ፥ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሕልና ዘለዎ ኤርትራዊ ዜጋ ሃገራዊ ሓላፍነት ምዃኑ ምዝኽኻር ዘድልዮ ኣይመስለና።

Add a comment

ሃገራዊ ጻዊዒት ንኹሉ ሃገራዊ ኤርትራዊ ካብ ሽማግሌ ሰላማዊ ሰልፊ 22 ሰኔ 2018 ኣብ ጀኔቫ

ኲነታት ሃገርና ንኣኹም/ኽን ዜጋታት ኤርትራ ምግላጽ ንዝቀበረ ምርዳእዩ። ሃገርና ካብ ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ብቑዋም ዝመራሕ መንግስቲ ቀዳማይ ጠለባ ኮይኑ ኣሎ። ህዝብና ከኣ ይኣክል ኣብ ሃገርና ካልእይ ዜጋ ኮንካ ምንባር ዪብል ኣሎ። ህግደፍ ካብ ቓላቱን ካብ ጽሑፋቱን ን27 ዓመት ነዛ ሃገር ነባሪ ዝኾነ ስራሕ ከም ዘይሰርሔ ኣረጋግጺልናዩ። ብሕግን ብዲሞክራስን ነዛ ሃገር ክመርሓ ሓሳብ ከም ዘይብሉውን ኣብ ቅድሜና ደርጉሕዎ

Add a comment

ስርዓት ኢሳያስ ናይ መን’ዩ

በዚ ሕቶ’ዚ ዝግረሙ ካብኡ ሓሊፎም ድማ ነቲ ሕቶ መሊሶም እንታይ ማለት’ዩ ወይ እንታይ ክብል ደልዩ’ዩ ዝብል ሕቶ ዘልዕሉ ወገናት ኣይሰኣኑን። ስለምንታይ’ሲ ንኳና ስርዓት ኢሳያስ፡ ዓንዲ፣ መረበዓ ወይ ገመል፣ ሰርወ፣ ምሑጽ ኮይኖም ደው ኣቢለሞ ዘለው ሰባት፡ ካብ ኣብራኽ ኤርትራውያን ዝተወልዱ፡ ብቋንቋ ኤርትራውያን ዝዛረቡ ትውልደ ኤርትራውያን’ዮም። ብዙሓት ሰባት ከኣ ፖለቲካዊ መንነትን ትውልዳዊ መንነትን ፈላልዮም ኣብ ምርኣይ ስለዝጽገሙ። ንስርዓት ኢሳያስ ደው ኣቢለሞ ዘለው ሰባት ብቑጽሮም ውሑዳት፡ ብፖለቲካዊ ኣረኣእያኦም፡ ኣብ ሕጊ ዘለዎም ኣጠማምታ ኮነ ኣገባብ ምሕደራኦም ግን ኤርትራዊ

Add a comment

تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

يسر جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية أن تتقدم إلى الشعب الإرتري وعموم المسلمين في العالم  بأصدق التهاني وأطيب الأماني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، راجية من الله أن يعيده عليهم بالخير واليمن والبركات. كما تتمنى أن يحتفل شعبنا بمثل هذه المناسبات بعد إسقاط النظام الديكتاتوري والتخلص من كل المآسي التي خلفها في البلاد، وقيام نظام ديمقراطي ينشر في ربوع وطننا الحبيب السلام والاستقرار والازهار والعزة والرفعة.

                   كل عـــام وأنتم بخير ،،

Add a comment

ኢህወደግ፣ ስምምዕ ሰላም ኣልጀርስን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ምሉእ ብምሉእ ተግባራዊ ከምዝኸውን ገሊጹ

Issias and Meles

ፈጻሚት ሽማግለ ናይቲ ኣብ ስልጣን ዝርከብ ሰልፊ ኢህወደግ፣ ስምምዕ ሰላም ኣልጀርስን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ምሉእ ብምሉእ ተግባራዊ ክኸውን ምውሳና ኣገልግሎት ቴሌቪዥንን ሬድዮን ኢትዮጵያ ሎሚ 5 ሰነ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣፍሊጡ።

ኢህወደግ ናብዚ ውሳኔ ዝበጽሕ ዘሎ፣ ምእንት ሰላምን ምዕባለን ክልቲኡ ህዝብታት ምዃኑ'ዩ ዝገልጽ።

Add a comment

ኢትዮጵያ፣ ኣብ ሓደ ወርሒ ልዕሊ 2 ሽሕ ኤርትራውያን ዶብ ብምስጋር ዑቕባ ከምዝሓተቱ UNHCR ገሊጹ

refugees in ethiopia

ኣብዛ ዝሓለፈት ወርሒ ግንቦት ጥራይ ልዕሊ 2 ሽሕ ኤርትራውያን ዶብ ብምስጋር ኣብ ኢትዮጵያ ዑቕባ ከምዝሓተቱ ንመግለጺ ወኪል ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ካብ ኣዲስ ኣበባ ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ቻይና ሺንሁዋ ሓቢሩ።

እቲ ወኪል ስደተኛታት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፣ ኣብዘን ዝሓለፋ 5 ኣዋርሕ ናይ 2018ብድምር 29,211 ስደተኛታት ዝተፈላለያ ሃገራት ናብ ኢትዮጵያ ከምዝኣተዉ ብምጥቃስ፣ እዚ ቁጽሪ'ዚ ንጠቕላላ ብዝሒ ናይቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ስደተኛታት ናብ ልዕሊ 900 ሽሕ ክብ ከምዘበሎ ኣፍሊጡ።

Add a comment

ፖሊስ እስራኤል፣ ብምኽንያት 24 ግንቦት ኣብ ዝተኻየደ ባእስን ዕግርግርን ኤርትራውያን፣ ንኣምባሳደር ኤርትራን ወከልቲ ማሕበረሰብን ኣዘራሪቡ

Eri  in Isreal fightingእስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ደገፍቲ መንግስቲን ተቓወምትን፣ 24 ግንቦት መዓልቲ ናጽነት ንምጽንባል ኣብ ዝተኣከብሉ እዋን ብዘካየድዎ ኣምባጋሮ ሓደ ፖሊስ ዝርከቦም ሓያሎ ሰባት ቆሲሎም።ድሕሪ'ቲ፣ ኣብ ደቡባዊ ከተማ ቴልኣቪቭ፣ ብኤርትራዉያን "እንዳ ባላጋን ወይ እንዳ ዕግርግር" ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ጎደና ናቪሽ ኣናን፣ ብሰንበት 3 ሰነ ዝተኻየደ ባእስን ኣምባጋሮን፣ 13 ሰባት ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ከምዘለዉ ወኪል ሬድዮ ኤረና ንማዕከናት ዜና እታ ሃገር ብምጥቃስ ሓቢሩ።

ወከልቲ ሕብረተሰብ ኤርትራውያን ሓተቲ ዑቅባን ፡ ኣቦ ወምበር ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሕን ብዛዕባ'ቲ ዘጋጠመ ባእስን ኣምባጋሮን ብዝምልከት ምስ ፖሊስ ከተማ ተልኣቪቭ ትማሊ 4 ሰነ ርክብ ከምዘካየዱ ወኪል ሬድዮ ኤረና ካብ እስራኤል ብተወሳኺ ገሊጹ።

Add a comment

ርሑስ በዓል ዒድ ኣል ፈጠር ኣል ሞባረክ

ንኣመንቲ ምስልምና ኤርትራዊያንን ንህዝቢ ዓለምን፡«፡ እንቋዕ ጸመሉጓም ፈትሐልኩም፡ርሑስ በዓል ዒድ ኣል ፈጠር ኣል ሞባረክ፡«፡ቀዳዊና ዒድ ይግበሮ፡«፡ ኣሚን ኣሚን፡«፡  ብሽም ኣባላት ተ.ሐ.ኤ ዞባ ጀርመንን,ብሽም ኤርትራ ንኤርትራዊያን ኢሎም ዝተሰዉኡ ሃገረዋያንን፡«፡ ብሽም ሐርበኛታት ዋዕሮታትን ኣብ መላእ ዓለም ፋሕ ኢልኩም ንፍትሒን ንሐርነት ትቃለሱ ዘለኹም ኤረትራዊያንን፡«፡

 

Add a comment

ዕድመ ፡ ንሰፊሕ ህዝባዊ ፡ ዘተ

ከም ኤርትራውያን መጠን፡ ህዝብናን ሃገርናን፡ ኣብ ኣዝዩ ጽንኩርን፡ ተሪርን እዋን፡ ከም እንርከብ፡ ንኩልና ብሩህ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ኣዝዩ ኣሻቓሊ ውን' ኩነታትና ካባና ሓሊፉ፡ ንዓለም ውን ኣታሓሳሳቢ ኮይኑ'ሎ። ሃገርና ምስላ ተደዊኑ ባዲማ፡ ህዝብና ውላዱ ስኢኑ ዘኽቲሙ፡ መንእሰያትና ተስፋ ቆሪጾም፡ እግሮም ናብ ዝመርሖም ተበታቲኖም፡ ኣብ ድያስፖራ እንነብር፡ ደለይቲ ፍትሒን ለውጥን ውን፡ ሓቢርና ዓቕምታትና ኣወሃሂድና፡ክንምክት ስለ ዘይበቓዕና፡ ኣብ ሓድሕዳዊ ግርጭት ተሸሚምና፡ ህዝብን ሃገርን ከነድሕንስ ይትረፍ፡ ንነብስና ውን ክንከላኸል ኣብ ዘይንኽእለሉ ደረጃ ወሪድና ምህላውና ኩሉ ዝምስክሮ ሓቂ'ዩ።

ነዚ መሰረት ብምግባር እምብኣር፡ ካብ' ዓዘቕቲ' እንወጸሉ፡ ፍታሕ ንምንዳይ፡ ኩልና  (ህዝቢ፥ ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ሲቪክ ማሕበራት) ተራኺብና ኢሂን ምሂን እንብሃለሉ፡ ናይ ሳልስቲ ዓውደ-ዘተ፡ ንዕለት ,9-11 Agust  2018 ) ኣብ ጀርመን፡ FRANKFORT  () ኣዳሊና ስለ ዘሎና፡ ብተገዳስነት ክትሳተፍዎ፡ ብክብሪ ንዕድም።

ኣዳላዊት ሽማገለ

لا شك اننا كارتريين على علم بما هو عليه شعبنا من معاناة وما يمر به من اوقات عصيبة، وكلنا مشغول بهذا الوضع. لقد اصبح العالم ايضا مهتم بقضية شعبنا وما آلت اليه الاوضاع في بلادنا. البلاد في تدهور مستمر والشعب فقد فلزات اكباده، وشبابنا لم يعد له امل البقاء في البلاد فاصبح يهاجر الى كل اتجاهات العالم، وبسبب ضعفنا نحن طلاب العدالة وعدم قدرتنا على تسيق جهودنا، وبقاءنا في وحل الخلافات البينية، لم نعد نستطيع انقاذ شعبنا ووطننا، ولا حتى الدفاع عن انفسنا. هذا هو واقعنا الذي لا نستطيع انكاره. بناءا على هذا ندعو جميع التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في ندوة للحوار والبحث لايجاد حلول ومخارج من هذا الوحل.

سوف تعقد الندوة تحت شعار: "ارتريا هي ملك لشعبها، وتطور شعبها هو الضمانة لها، التآخي و المحبة بين ابناء الشعب هو متنفسها".

التاريخ: من9 الى   11, - أغسطس-2018

المكان: مدينة (FRANKFORT) – ألمانيا

 

يرجى من الجميع ابلاغ اللجنة المنسقة للندوة بمشاركتكم واراءكم حول بنود الحوار المطروحة، ونشكر لكم مقدما حسن تعاونكم في ذلك ودعمكم.

 

لمزيد من المعلومات بامكانكم التواصل مع اعضاء اللجنة التنسيقية الواردة امساءهم ادناه:

Add a comment

ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምድጋፍ ቅኑዕ፡ ምስ ጉጅለ ህግደፍ ሕግብግብ ምባል ጌጋ፡-

ኣሕዋትን ኣሓትን ኤርትራውያን ብሓበራ ኣቐዲመ ናይ ኣኽብሮት ሰላምታይ የቕርበልኩም፡፡ ቀጺለ፡ እቶም ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ልኡላውነት መሬት ኣሳቢብኩም፡ ልኡላውነት ህዝቢ ዝረግጽ መንገዲ ተኸቲልኩም ኣብ ጁባ ጸረ-ህዝቢ ጉጅለ ህግደፍ ዝኣተኹምን ትኣትው ዘለኹም ወገናት፡ ጠንቅን ሳዕቤንን፣ ሓቅን ሓሶት፣ ልኡላውነት ህዝብን ግዝኣታዊ ልኡላውነትን፣ ሓሳብን ተግባርን፣ መንገዲ ዓወትን ስዕረትን፣ ተሓዋዊስኩም ይመስለኒ። ከመይ ይብል ለባም” ከመይ በሉ። ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መግዛቲ ኢትዮጵያ ስለ ዝነበረት፡ ብዓይነቱ ኮነ ዓቐኑ ብዙሕ ዋጋ ስለዝተኸፍለ፡ እቲ ዝሓለፈ ምረት እናዘከርኩም፡ ሎሚ

Add a comment

ዕድመ ፡ ንሰፊሕ ህዝባዊ ፡ ዘተ

ከም ኤርትራውያን መጠን፡ ህዝብናን ሃገርናን፡ ኣብ ኣዝዩ ጽንኩርን፡ ተሪርን እዋን፡ ከም እንርከብ፡ ንኩልና ብሩህ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ኣዝዩ ኣሻቓሊ ውን' ኩነታትና ካባና ሓሊፉ፡ ንዓለም ውን ኣታሓሳሳቢ ኮይኑ'ሎ። ሃገርና ምስላ ተደዊኑ ባዲማ፡ ህዝብና ውላዱ ስኢኑ ዘኽቲሙ፡ መንእሰያትና ተስፋ ቆሪጾም፡ እግሮም ናብ ዝመርሖም ተበታቲኖም፡ ኣብ ድያስፖራ እንነብር፡ ደለይቲ ፍትሒን ለውጥን ውን፡ ሓቢርና ዓቕምታትና ኣወሃሂድና፡ክንምክት ስለ ዘይበቓዕና፡ ኣብ ሓድሕዳዊ ግርጭት ተሸሚምና፡ ህዝብን ሃገርን ከነድሕንስ ይትረፍ፡ ንነብስና ውን ክንከላኸል ኣብ ዘይንኽእለሉ ደረጃ ወሪድና ምህላውና ኩሉ ዝምስክሮ ሓቂ'ዩ።

ነዚ መሰረት ብምግባር እምብኣር፡ ካብ' ዓዘቕቲ' እንወጸሉ፡ ፍታሕ ንምንዳይ፡ ኩልና  (ህዝቢ፥ ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ሲቪክ ማሕበራት) ተራኺብና ኢሂን ምሂን እንብሃለሉ፡ ናይ ሳልስቲ ዓውደ-ዘተ፡ ንዕለት ,9-11 Agust  2018 ) ኣብ ጀርመን፡ FRANKFORT  () ኣዳሊና ስለ ዘሎና፡ ብተገዳስነት ክትሳተፍዎ፡ ብክብሪ ንዕድም።

ኣዳላዊት ሽማገለ

لا شك اننا كارتريين على علم بما هو عليه شعبنا من معاناة وما يمر به من اوقات عصيبة، وكلنا مشغول بهذا الوضع. لقد اصبح العالم ايضا مهتم بقضية شعبنا وما آلت اليه الاوضاع في بلادنا. البلاد في تدهور مستمر والشعب فقد فلزات اكباده، وشبابنا لم يعد له امل البقاء في البلاد فاصبح يهاجر الى كل اتجاهات العالم، وبسبب ضعفنا نحن طلاب العدالة وعدم قدرتنا على تسيق جهودنا، وبقاءنا في وحل الخلافات البينية، لم نعد نستطيع انقاذ شعبنا ووطننا، ولا حتى الدفاع عن انفسنا. هذا هو واقعنا الذي لا نستطيع انكاره. بناءا على هذا ندعو جميع التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في ندوة للحوار والبحث لايجاد حلول ومخارج من هذا الوحل.

سوف تعقد الندوة تحت شعار: "ارتريا هي ملك لشعبها، وتطور شعبها هو الضمانة لها، التآخي و المحبة بين ابناء الشعب هو متنفسها".

التاريخ: من9 الى   11, - أغسطس-2018

المكان: مدينة (FRANKFORT) – ألمانيا

 

يرجى من الجميع ابلاغ اللجنة المنسقة للندوة بمشاركتكم واراءكم حول بنود الحوار المطروحة، ونشكر لكم مقدما حسن تعاونكم في ذلك ودعمكم.

 

لمزيد من المعلومات بامكانكم التواصل مع اعضاء اللجنة التنسيقية الواردة امساءهم ادناه:

Add a comment

ርሑስ በዓል ዒድ ኣልፈጥር

ንኩሎም ኣመንቲ ምስልምና ብፍላይ ከኣ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ንዝርከቡ ኤርትራውያን ርሑስ በዓል ዒድ ኣልፈጥር፡ ብስም መላእ መሪሕነትን መሰረታትን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ (ግሃድኤ-ሕድሪ)፡

Add a comment

ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር (ኤሃግ)

ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር (ኤሃግ) ካብ ዝምስረት ንጥፈታቱ እንዳኣካየደ ይርከብ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ 2018 ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ዞባ ሽማግለ ከም ዘቖመ ድማ ይፍለጥ። ድሕሪ ዞባ ኣውስትራልያ ኤሃግ ምቛሙ ንዝተዋህቦ መደብ ስራሕ ንምትግባር ካብ ክልተ ግዜ ንላዕሊ ዝኸውን ኣገደስቲ ኣኼባታት ተሰላሲሎም። መቐጸልታ ናይ’ዚ ወፍሪ’ዚ ብውሕዱ ሰለስተ ዕላማታት ዘለዎ ናይ ዞባ ኣባላት ዝተሳተፍዎ

Add a comment

ርሑስ ዒድ ኣልፈጥር ይግበረልና

በኣጋጣም ዒድ ኣል-ፈጥር ኣል-ሙባረክ፡ ብስም መሪሕነትን አባላትን ሰልፊናህዳ መሰረት፡ንኹሎም ኤርትራውያን ኣመንቲ እስልምና እንቋዕ ኣብዚ ኣብቃዓኩም፡ ረቢ ጾምኩምን ካልእ ሰናይ ተገባራትኩምን ይቀበለልኩም እንዳበልኩ ንኹሎም ኣመንቲ እስልምና ብሓፈሻ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ብፍላይ ሰናይ ምንዮታተይ ይገልጸልኩም።

Add a comment

ኤርትራ፣ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ደርቂን ዋሕዲ መኣዛዊ መግብታትን ኣንጸላልዩ ከምዘሎ ተገሊጹ

Eri drought

ኣብ ኤርትራ፣ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ኣንጸላልዩ ዘሎ ደርቂን ዋሕዲ መኣዛዊ መግብታትን፣ ብፍላይ ቆልዑን ኣዴታትን ግዳያት ይኾኑ ምህላዎም ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ኣረጋጊጾም።

እቲ ብዝያዳ ተጠቒዑ ዘሎ ከባቢታት ኣብ ሰሜናዊን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ ከምኡ ድማ ምዕራባዊ ሸነኽ መታሕት ምዃኑ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት፣ መንግስቲ ካብ ለገስቲ ዝረኸቦ ከም ፋፋን ፕሮቲንን ዝኣመሰለ ናይ መግቢ ረዲኤት ብመንገዲ ወደብ ባጽዕ የእቱ ከምዘሎ ኣመልኪቶም።

 

ኣብዚ እዋን'ዚ ትስፉው ክራማት ከምዘሎ ዝጠቐሱ እቶም ምንጭታት፣ ከም ናይ ዝሓለፈ እዋናት፣ ዝሓርስ ዓቕሚ ሰብ ስለዘየለ ግና፣ እኹል እቶት ከምዘይርከብ ኣረዲኦም።

ብምግፋፍ ዓሳ ናብርኦም ዝመርሑ ኣብ ገማግም ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከቡ ዜጋታት'ውን መንግስቲ ኣብ ባህላዊ ምግፋፍ ዓሳ ዘተግበሮ ሕግታት ደሪትዎም ስለዝርከብ፣ ንሳቶም'ውን ግዳያት ደርቅን ዋሕዲ መኣዛዊ መግብታትን ኮይኖም ምህላዎም ይፍለጥ።

ኣህጉራዊ ማዕከን ቆልዑ ኣቐዲሙ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ፣ ኣብ ኤርትራ፣ ኣሽሓት ቆልዑን ኣዴታትን ብመኣዛዊ መግብታት ተጠቒዖም ከምዘለዉ ብምርግጋጽ፣ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምሽራኽ ንምርድኦም ዝገበሮ ጻዕርታት ብዝርዝር ኣቕሪብዎ ይርከብ።

ይኹን'ምበር ብዓይኒ ፖለቲካ ጥራይ ክርእዮ ዝመርጽ መንግስቲ ኤርትራ፣ ነዚ ንሓያሎ ዓድታት ጸልዩ ዘሎ ደርቅን ዋሕዲ መኣዛዊ መግብታትን ንህዝቢ ሓቀኛ ሓበሬታ ካብ ምሃብ ወትሩ ምስ ተቖጠበ'ዩ።

Add a comment

ንኣባላት ውድብ ግሃድኤ-ሕድሪ ኣኼባ ተኻይዱ፡

ኣብ ኢትዮጵያ ማዓስከር ስደተኛታት ሕጻጽ፡ ዓዲ-ሓርሽን ማይ-ዓይንን ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣባላት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ (ግሃድኤ-ሕድሪ) ካብ ዕለት 10 ክሳብ 11 ሰነ 2018 ኣኼባ ከምዝተኻየደ ናይቲ ከባቢ ሓላፊ ህዝባዊ ውደባ ካብ ሽረ ሓቢሩ፡፡

Add a comment

ሓጺር ጸብጻብ ሰሚናር ንዝኽሪ መዓልቲ ነጻነት ኣብ ፍራንክፈርት

ትማሊ ቀዳም ዕለት 2.6.2018 ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ኣብ ኣዳራሽ ሳልባው ንዝኽሪ መዓልቲ ነጻነት ሰሚናር በቲ ዝተመደቦ መሰረት ተኻይዱ። ቅድሚ ምጅማር ሰሚናር ብምክንያት ሞት ተጋዳሊት ድምጻዊት ጸሃይቱ በራኺ ብንጉሰ ሃይለ (መንሰዓይ) ሓጺር ምስክርነትን ተዋሂቡ። ስእላ ምስ ሽምዓ ኣብቲ ኣዳራሽ ህያው ኮይኑ ዊዒሉ።

Add a comment

ሕማቕ ጓሳ ብበትሩ ይውቃዕ

ህግደፋውያን ሻዲኖም፡ ኣብ ልዕለና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሸይኖም። ንሕና እቶም ህዝቢ ድማ፡ እንተገረፍናኩም፣ እንተጠመኹም እንተጸማእኩም፣ እንተዓረቕኩም እንተሓመምኩም፣ እንተተጸረፍኹም እንተተኸላበትኩም፣ እንተተጨልገምኩም እንተተቐጥቀጥኩም፣ እንተተጨወኹም እንተተኣሰርኹም፣ በብዓይነቱ ስቅይታዊ መግረፍቲ እንተተፈጸመኩም፣መሰለይ ክብረተይ፡ ሰላም ደሞክራሲ፡ ሕጊ ፍትሒ፡ ኣይትበሉ ተጸመሙ ትም ሕትም በሉ ኢሎምና። እንተ ብውነ እንተብፍርሒ ዝተበሃልናዮ ተቐቢልና ፍርቂ ስጋና ተቖሪጹ እናተወ

Add a comment

ማሓመዶ ጋሳማ፡ ሓልዮት ሰብኣውነት ብተግባር ዘረጋገጸ ኣፍሪቃዊ ጅግና

ኣብ መወዳእታ ሰሙን ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት 2018 ኣብ ፓሪስ ዋና ከተማ ሃገረ ፈረንሳ፡ ብግዝያዊ ስልጣንን ጠቕምን ካብ መስመር ሰብኣውነት ንዝወጽኡ ተረርቲ ልቢ ደው ኢሎም ምስ ነብሶም ክረዳድኡ ዝድርኽ፡ ሓልዮት ሰብኣውነት ንዘለዎም ከኣ፡ ዝያዳ ኣብ ርእይቶኦም ጸኒዖም፡ ዘርኢ፣ ቋንቋ፣ ሕብሪ ቆርበት፣ ሃብትን ጂኦራፊካዊ ካርታን ከይዓገቶም ንውሽጣዊ እምነቶም ብተግባር ክትርጉምዎ ዘተባብዕ፡ ህይወት ሰብ

Add a comment

ዘይበሊ ሕማም

ብዛዕባ ሰላም ሕውነት ይዝምር የእዊ መሲሉ ክረአ ይደሊ ፍትሓዊ ድሕር ዘይብል ብዋጋ ካልኦት ክጻወት ብሓዊ ኩለንተንኡ ቅንዕና ዘይብሉ ተገራጫዊ።

Add a comment

ኣብ ሊብያ ካብ ኢድ ነጋዶ ሰብ ከምልጡ ካብ ዝፈተኑ ስደተኛታት 15 መይቶም ልዕሊ 20 ከም ዝቖሰሉ ተፈሊጡ

ኣብ ሃገረ ሊብያ ብኣማእት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ስደተኛታት ከም ዘለው፣ ገለ ብነጋዶ ሰብ ዝተሓተትዎ ገንዘብ ከፊሎም ናብ ምድሪ ኤውሮጳ ክሰግሩ ኣብ ዝተፈላለዩ መኸዚኖታት ብጅሆ ተታሒዞም ኣብ ትጽቢት ከም ዝርከቡ፣ ዝርከቡ ካብ’ዚኣቶም ብ23 ግንቦት 2018፡ ብኪዳነን ወሊድን ዝተባህሉ ደላሎ ተጠሊሞም ብካልኦት ተታሒዞም ክግረፉ ዘርኢ ምስሊ ከም ዘረጋገጸን ናይ ኤርትራውያን ማሕበራዊ መራኸቢታት ሓቢረን።

Add a comment

Story image for eritrean news from Aljazeera.com How Ethiopia's peace offer caught Eritrea's regime by surprise

Story image for eritrean news from Aljazeera.com

On June 5, Ethiopia announced it would fully accept and implement the 2000 Algiers Peace Accord that ended its border war with Eritrea.

Add a comment

ንሐቂ ሐቂ ንጌጋ ጌጋ እንተ በልና ኣይትቀዩሙና

ደም ስኒ ካብ ቱፍ ትብሎስ ትውሕጦ ይበዝሕ«ብድፈኖ ድፈኖ ዝመጽእ ለውጢ ስለ ዘየሎ፡ንሐቂ ሐቂ ንጌጋ ጌጋ እንተበልና ኣይትቀየሙና፡«፡

 

 

Add a comment

ካብ ኣመሪካ ናብ ኤርትራ ዝተሰጎገ መንእሰይ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ካይሮ ርእሰ ቅትለት ፈጺሙ

Cairo airport

ካብ ኣመሪካ፣ ተሰጕጉ ናብ ኤርትራ ዘምርሕ ዝነበረ ኤርትራዊ መንእሰያት፣ ኣብ ግብጺ መዓርፎ ነፈቲ ካይሮ ድሕሪ ምብጽሑ ርእሰ ቅትለት ከምዝፈጸመ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ሓቢሩ።እቲ ዘርእሰናይ ኤርሚያስ ተስፋጽዮን ዝተባሀለ ወዲ 34 ዓመት ኤርትራዊ መንእሰይ፣ ካብ ኣመሪካ ናብ ኤርትራ ንምስግጋር ናብ መዓርፎ ነፈርቲ ካይሮ ድሕሪ ምርካቡ፣ ኣብ መሕጸቢ ሰብነት ናይቲ ተታሒዝሉ ዝነበረ ቦታ' ብቀዳም 9 ሰነ'ዩ ሞይቱ ተረኺቡ።

ሬስኡ ናብ ሆስፒታል ድሕሪ ምውሳዱ፣ ነቶም ኣሰንዮሞ ዝመጹ ኣባላት ክፍሊ ኢምግሬሽን ኣመሪካ ከምዝተረከበ'ውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

Add a comment

ብልሽውና ህግዯፍ ይቐሊዕ

ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ ኣብ ናይ ሎሚ 3ይ ክፋል ጽሑፍና ካብ ንግዲዊ ትካሊት ህግዯፍ ሓዯ ካብ ዜዓበዩ ጨንፈራቱ፡ ብናይ ወጻኢ ዕዴጊ ዜጽዋዕ ናይ ሚእትን ኣርባዓን ትሽዓተን ሚልዮን ድሊር (149, 000, 000) ድቡ ዜጠሓሰ ብልሽውና ዗ቓልዕ፡ ኣብ ቐንዱ ኦሪጂናል
ሰነዲት ህግዯፍ ዜሙርኮስ ብመርትዖ ተሰንዩ ዜቐረበ መጽናዕታዊ ሰነዴ ኣቐሪብናልኩም ስሇ዗ሇና ምክት

Add a comment

ብዕንደራ ተጀሚሩ ብክሳራ ዝቐጸለ ጉዳይ ሕጂ ኸ ናበይ?

ብዓመጽ ፍትሒ ተጓዲሉካ ወይ ጠቕሊሉ ተነፊጉካ ጸኒሑ፡ ብሓይሊ ድዩ ብሕጊ ነቲ ዓማጺ ስዒርካ ፍትሒ ኣብ ዝረኸብካሉ፣ ተማሂርካ ተመራሚርካ ኣወንታዊ ውጽኢት ኣብ ዘምጻእካሉ፣ ደሃይ ኣጥፊኡ ዝጸንሐ ኣባል ስድራ ቤትካ፡ ቀረባ ቤተ-ሰብካ ወይ ትፈትዎ ዓርክኻ ምስ ምሉእ ጥዕናኡ ብሂወት ኣብ ዝመጽኣሉ፣ ብባህሪያዊ ኣየር ምዝባዕ ተኸሲቱ ዝጸንሐ ደርቂ፡ ተፈጥሮ ገጻ መሊሳ ተወን ኣብ ዝኾነሉ ኣጋጥሚታት ….ወዘተ ክትሕጎስ እንቋዕ ሓጎሰና ክትበሃሃል

Add a comment

ቓልሲ ስዯግኤ ብምጽሊም ኣይዕገትን’ዩ!!

ኮሎኔል ኣስመሊሽ ገብረመስቀል (ወዱሓፍቲ) ካብ ኮሎኔል ጋይም ተስፋሚካኤል ናይ ወጻኢ ስሇያ ሓሊፊ ዜተዋህበካ ክልተ (2) ዕሊማ ዗ሇዎ ስሇያዊ ተልእኾ ክትፍጽም ብጉልባብ ሕክምና ንሱዲን ኣቲኻ። ኣብ ካርቱም ምስ ገሇ ኣባሊት ሰልፊ ምብራቕ ሱዲን ኣብ ዜገበርካዮ ርክብ፡ ንስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ዗ጸልም ሕሱር ፕሮፖጋንዲ ክትዜርግሕ ምፍታንካ ሚስጥር ህግዯፍ ስሇይተኸወሇና፡ ምንጭታትና ብመርትዖ ኣረጋጊጾም ዗ቕረቡዎ ሓበሬታ እንሆ ሕጂ’ውን ካብ ምቕሊዕ ድሕር ከም዗ይንብል

Add a comment

መሪሕነት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ

ኢትዮጵያ ዘመሓድር ዘሎ ልፍንታዊ ሓይሊ ኢህወዴግ ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ 5 ሰነ 2018 ብጉዳይ ዶባዊ ግጭት ርትራን ኢትዮጵያን ኣመልኪቱ ብኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዝተወስደ ብይን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝቕበሎን ከተግብሮቅሩብምዃኑን ገሊጹ።

Add a comment

መበል 33 ዓመት ፈስቲቫል ካስል ኣብ ከተማ ስቶክሆልም - ሽወደን

ከተማ ስቶክሆልም፣ ካብ ዕለት 20 ክሳብ 22/07/2018 መበል 33 ዓመት ፈስቲቫል ካስል ንምእንጋድ ኣብ ምሽብሻብ ትርከብ። በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕጽር ዝበለ ድሕረ ባይታ ፈስቲቫል ካስልን  ስለ ምንታይ ከ ኣብዚ ዓመት’ዚ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ክግበር ተወሲኑ፣ ንክቡር ኣንባቢ እዚ ጽሑፍ’ዚ ኣዳሊዩ የቅርብ። እነሆ ድማ  ቀዳማይ ክፋል ናይ’ቲ ጽሑፍ፦

Add a comment

ጋዜጣዊ መግለጺ

ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዳግም ሰፊሕ ኣቓልቦ ዚሰሓበ ጕዳይ ዶብ ኢትዮ-ኤርትራ ኴይኑ ተረኺቡ’ሎ። ነዚ ብዝምልከት ከአ ድሮ ብርክት ዝበሉ መግለጺታት ወጺኦም አሎዉ። ድሕሪ ቀዳማይ ሚንስተር ኣብዪ ኣሕመድ አብ ኢትዮጵያ ናብ ስልጣን ምድያቡ፣  ናይ ኢህወደግ  ናይ ስራሕ ኣስፈጻሚ ኣካል ኣኼባ ጌሩ። ዚተገብረ ኣኼብ (ናይ ስራሕ ኣስፈጻሚ ኣካል ዚወጸ መግለጺ ከም ዘፍለጦ) ከአ ብወጽኢት ንውዕል ኣልጀርስ ወይ’ወን ከምኡ ንብይን ኣህጉራዊ ቤት ፍርድ ብጕዳይ ዶብ ኢትዮ-ኤርትራ ብዘይ ዚኾነ ይኹን ቅድመ ኵነት ከም ዚተቐበሎን ንአብ ባይታ ትግባሬኡ ቅሩብ ምህላዉ ጠቒሱ ድልወነቱ  ገሊጹ’ሎ። በዚ ኸአ ነቲ ሰበባ ሒዙ ዚጸንሓ - “ናይ ኣይሰላም ኣይውግእ” - ከቢድ እምኒ ተነክዩ ዘንቀሳቐሰ ሓይሊ ኴይኑ ተረኺቡ’ሎ።  መግለጺ ፈጻሚ ኣካል ኢህወደግ  ብተወሳኺ፡ መንግስቲ ኤርትራ`ውን ከምኡ ተመሳሳሊ መርገጽ ንክወስድ ጸዊዑ’ሎ።

Add a comment

ኤርትራ ከም ሃገር ብሓደ ውድብ ዘይኮነ፡ ብሓደ ሰብ’ያ ትምራሕ ዘላ

ህዝቢ ኢና ናይ ነዊሕ ዓመታት ናይ ፖለቲካውን ዕጥቃውን ቃልሲ ተመክሮ ዘለና ህዝቢ። ሃገር ኢና ደም፡ ኣካል፡ ዕድመ፡ ህይወት ከፊልና ብሓይልን ብሕግን ዘረጋገጽናዮ መንነት። እወ ንመንነት፡ ንመሰል፡ ንሓርነት ተቓሊስና ተዓዊትና። ረፈረደም ኣካይዳና ልኡላውነትና ክውን ገይርና። ኣባል፡ ዞባዊ፡ ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ትካላት ኮይና። ኣብ’ዚ ምብጻሕና ህያብ ዘይኮነ ውጽኢት ስራሕና ብምዃኑ የኹረዓና።

Add a comment

ርእይቶታት ኢትዮጵያዊያን ምሁራትን ተሓለቕቲ መሰላትን ንውሳነ ፈጻሚ ስራሕ ኢህወዲግ

መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብን ምሉእ ንምሉእ ተቐቢሉ ክትግብሮ ከምዝወሰነ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ኢህወዲግ ድሕሪ ምፍላጡ: ዝተፈላለዩ ዜጋታት ዝተፈላለየ ስምዒታቶም ምግላጾም ቀጺሎም ኣለዉ። ንሎሚ ሰለስተ ዝተፈላለየ ኣርኣእያ ዘለዎም ምሁራትን ፖለቲካዊ ተሓለቕትን ዓዲምና`ለና።

 

ዶ/ር ደረጀ ፈይሳ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህርን፡ ኣብ ኢንስቲቱት ሰላምን ህይወትን ተመራማርን`ዩ። ካልእ ድማ ዶ/ር ኣወል ቃሲም ኣሎ ይብሃል፡ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ መምህር-ሕጊ`ዩ። ሳልሳዮም ድማ ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌው፡ ኣብ ኢትዮጵያ ወሃቢ-ቓል ተቓዋሚ ፓርቲ ዝነበረ፡ ድሓር ተኣሲሩ ምስ ወጸ ኣብ`ዚ ኣብ ኣመሪካ ተቓላሳይ ሰብኣውን ፖለቲካውን መሰላት`ዩ።

 
ምሉ እ ትሕዝቶ ኣብዚ ምስማዕ ይክኣል።
Add a comment

ስርዓት ህግደፍ ሓላፋይ’ዩ፡ ታሪኽ ግን ነባሪ’ዩ

ኣብ ታሪኽ፡ መንግስታትን ውልቀሰባትን፡ ብኽቱር ስስዐን ቅርሕንትን ዓዊሮም፡ ንተቀናቀንቶም ንምጽላምን ህላወኦም ንምርግጋጽን፡ ሕልናን ሞራላዊ ሓላፍነት ዝጎደሎን፡ ሰማይን መሬትን ዘላግብ ሓሶታት ክነዝሑን ሓንጎል ሰብ ክምርዙን ተዓዚብና ኢና። እቲ ካብ ኩሉ ዝኸፍአን ዘነውርን ሓጥያት ግን፡ ሰብ ሞያ፡ ንስ- ነምግባርን ክብርን ሞያኦም ረጊጾምን ሕብረተሰብ ዘሰከሞም ሞራላዊ ሕድሪ ጠሊሞምን፡ ኣንጻር ፍትሕን

Add a comment

ጋዜጣዊ መግለጺ

ጉዳይ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ፍታሕ ከይረኸበ ንነዊሕ ግዜ ተንጠልጢሉ ዝጸንሐን ኣብ መንጎ ክልቲኡ መንግስታት ምትፍናንን ተጻብኦን ኣስዒቡ ዝጸንሐ ጉዳይ ኢዩ። እንተኾነ ግን ሕጂ፣ ነቲ ሰፊኑ ዝጸንሐ ኩነታት “ኣይሰላም ኣይዉግእ” ወይ ድማ ከምቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝበሎ “ሞት ዘይብሉ ውግእ“፡ ናይ ፍታሕ ጩራ ክቀላቐል ምጅማሩ ንኣህዛብ ክልቲኡ ሃገራት ብሓፈሻ ንህዝብና ድማ ብፍላይ ዓብይ ብስራት ሂብዎ ይርከብ። ህዝቢ ኤርትራ ደላዪ ሰላምን ሰናይ ጉርብትናን ምዃኑ ዘመስከረ ህዝቢ ብምዃኑ ነዚ ሕጂ ተኸሲቱ ዘሎ ተስፋታት ብዓቢ ሓጎስ ክቅበሎ ምዃኑ ንኣምን።

Add a comment