ኣብ ሎንዶን ዝርኸቡ ኤርትራዊያን ናይ ተቓውሞ ሰልፊ አካይዶም

ኣብ ሎንዶን ዝርኸቡ ገለ ኤርትራዊያን መንግስቲ ኤርትራ ንኩነታት ንዝሓለፉ 15 ዓመታት ኣብ ብሕትው ማእሰርቲ ዝርኸቡ ፈተውቶምን ስድራቤቶም ከፍልጥ ጻውዒት ብምቅራብ ትማሊ ኣፎም ብጨርቒ ብምእሳር ናይ ተቓውሞ ሰልፊ አካይዶም። ገለ ካብቶም ተሳተፍቲ’ቲ ሰልፊ ጓል ሓፍቱ ኣብ ማእሰርቲ ዝርከብ ጋዜጠኛ ስዩም ጸሃየ ቨኔሳ በርሃ ከምዚ ትብል።

Add a comment

ናይ ገዛእ ርእሱ ፖለቲካዊ መንነት ዘይብሉ ሰብ፡ ክድግፍ ኮነ ክቃወም ሞራላዊ ብቕዓት’የብሉን።

ሰባት  ብዛዕባ ፖለቲካዊ እምነትን መንነትን ብዙሕ መግለጺታት ክህቡ ይስምዑ’ዮም።  እንተኾነ ከም’ቲ “ካብ ጉዪይ  መዓል  ክሳድ  መሓዝ”  ዝበሃል፡  እቲ  ሰባት  በብዝመስሎም  ዝህብዎ  መግለጺታት  ኣሳሪ  ወይ  ጭቡጥ ኣዕጋቢ  መልሲ  ክረክብ  ኣለዎ።  ብወገነይ  ጭቡጥ  መልሲ  ናይ’ዚ፡  ናይ  ብሓቂ  ወጽዓኡን  ወጻዕቱን  ዘለለየ፡ ወገናውነቱ’ውን  ዝፈለየ፡  ፖለቲካውን  ማሕበረ-ቁጠባውን  ለውጢ  ንምምጻእ  በዓል  ብሩህ  ራእይ  ምዃን  የድሊ ዝብል  እምነት  ኣለኒ፡፡ 

Add a comment

ንነገራት ኣጋኒንካ ምቕራብ ንሓቂ ክልውጥ ኣይክእልን።

መገዲ ሓቂ ምስትኽተል ኣብ ምድሪ የኽብረካ ኣብ ሰማይ ከኣ የጽድቐካ። እቲ ምንታይ ኣብ እትገብሮን እትዛረቦን ነገራት ንኻልኦት ብዘይግቡእ ከተኽፍእን ከተጸብቕን ዘይኮነስ ብፈሪሃ እግዚኣብሄር ተመሪሕካ ብቕንዕናን ብንጽህናን ከተከናውኖ ከምዝግባኣካ ፈሊጥካ ስለእትጓዓዝ ኢዩ። ኣብ ልዕሌኻ ክፍጸም ዘይትደልዮ ነገር ኣብ ልዕሊ ካልኦት ንኸይትፍጽሞ ብርቱዕ ጥንቃቐ ስለትገብርውን’ዩ። እዚ ግና ኩሉ ዝዕደሎ ጸጋ ስለዘይኮነ ኣብዛ ንኹሉ ነገራት ጸይራ እትነብር ዓለም እዚኣ ጸይቂ ተግባራትን ዘረባታትን ጸብለል ኢሉ ዝርኣየሉ እዋን ከምዘሎ ብዙሕ ዘካትዕ ኣይኮነን። ብፍላይ ንፖለቲካዊ ጉዳያት ብዝምልከት መገዲ ጽድቅን ሓጥያትን ኣነጺርካ ምፍላጥ ዝሕርብተሉ ሕልኽላኻትን ጽንኩር ኩነታትን ተደጋጊሙ ይስትውዓልዩ። ሃገርና ኤርትራውን ብኸምዚ ዝኣመሰለ ተርእዮታት ተሓጺራ ትነብር ብምህላዋ ናብ ራህዋ ዘሰጋግራ ንጹር ሜላ ከይተተግብር ብናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ጸሊም ደበና ተጋሪዳ ሓድነት ናይቶም ንህልውንኣ ዝቃለሱ ደቃ ሓሪሙዋ ናብ ናይ ብርሰት ጸድፊ ተገማጊማ ትርከብ። ብኣኣ ዝግደሱ ደቃ ተቐራሪቦም ንህልውንኣ መታን ከይቃለሱ ማእለያ ዘይብሉ ውዲታት እናተኣልመ እተተኻኢሉ ክጠፍኡ እንተዘይኮነ ከኣ ፋሕ ኢሎም ንኽተርፉ ዓቢ ናይ ጸለመ ወፈራ ክካየድ ንርኢ ኣለና።  

Add a comment

ማሕበር ረዲኤትን ምዕባለን ኤርትራ ኣብ መዓስከር ስደተኛታት................

ማሕበር ረዲኤትን ምዕባለን ኤርትራ ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ዓዲ ሓርሽ ድሕሪ ሰፊሕ ኣስተምህሮ ንገለ ጽጉማት ነገራዊ ሓገዛት ከም ዝገበረት ካብ’ቲ ቦታ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ። ማሕበር ረዲኤትን ምዕባለን ኤርትራ ከም መቀጸልታ ናይ’ቲ ኣብ ዝተፈላለዩ መዓስከር ስደተኛታት ንዝርከቡ ጽጉማት  ስደተኛታት  ብዝዓቕማ  ክትህቦ  ዝጸንሐን  ዓይነታውን  ገንዘባውን  ሓገዛት፡  ብ10  መስከረም  2016  ዓዲ ሓርሽ  ኣብ  ዝተባህለ  መዓስከር  ንዝርከቡ  ስደተኛታት  ኣገዳሲ  ኣስተምህሮ  ድሕሪ  ምሃብ፡  ኣብ’ቲ  ቦታ  ንዝርከቡ ደጋፊ  ዘይብሎም  ጽጉማት፡  ዝተፈላለየ  ዓይነታዊ  ሓገዛት  ከምዝገበረት  ብኢሜይል  ኣድራሻና  ዝመጽአና ሓበሬታ ተፈሊጡ።

Add a comment

SOME REFLECTIONS ON THE ROLE OF AWATE.COM

Let me begin my remarks by thanking our brothers for coming up with the idea of fundraising for Awate Foundation and organizing this event in order to make their thoughtful idea see light. At least to my knowledge, Toronto has never contributed a single cent by way of supporting the website during the last few years.  I uphold their efforts to break the ice, and give the supporters of the struggle for justice and democracy an outlet for their strong desire to contribute towards the consolidation of this website and the expansion of its services to other areas of communication that could enable Awate Foundation to reach all Eritreans in and outside the country and solidify its bonds with the people.  This unity of the website with its people is a very important condition that should be protected, as the apple of our eye, and nourished daily.

Add a comment

"ካብ 54 ሃገራት ኣፍሪቃ፣ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ዘይብላ እንኮ ሃገር ኤርትራ'ያ፣" ፈረንሳዊ ምሁር ስነ ፖለቲካን ፍልስፍናን

Naufrage

ኤርትራ፣ ኣብ ኣፍሪቃ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ዘይብላ እንኮ ሃገር'ያ ክብል ፈረንሳዊ ምሁር ስነ ፖለቲካን ፍልስፍናን ዶክተር ዣን ባፕቲስ ገለጹ።nእቲ፣ ኣብ መጽናዕቲ ዝተመርኮሰ ሓያሎ መጻሕፍቲ ዘዳለወን፣ ኣብ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ከኣ ዝተፋለየ ኣህጉራዊ ዋዕላታት ዝወደበን ፈረንሳዊ ምሁር፣ Eryhtree: Un naufrage totalitaire (ኤርትራ፣ ዝጠሓለት መርከብ ውልቀ መላኺ) ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘዳለዋ መጽሓፍ'ዩ ነዚ ገሊጹ። ንሱ ኣብ መቕድም ናይቲ መጽሓፍ፣ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝኾነ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ዘይብላ ሃገር ኤርትራ ጥራይ ምዃና ብምጥቃስ ኣብ ዓለም ከኣ ሰሜን ኮርያ፣ ቻይና፣ ቬትናም፣ ላኦስን ኩባን ጥራይ ምዃነን ኣዘኻኺሩ።

Add a comment

ካብ ዴሓ ር ሔንባዕ.... ኣቐዱሔካ ሕጂ ሔትባዕ

ኢለ ናይ ሎሚ መልእኽተይ ዘመሓላልፋ ዘለኹ እዚ ሕጂ ተበጺሑ ዘሎ ደለግለግ ውጥን ካብ 2012 ኣትሒዘ ን 2017 ዝጽበየና ዘሎ መርድእ ኣርእስቲ ሂበ ደጋጊመ ሓቢረ ምንባረይ ከምኡ እውን ኣብታ ኤርትራውነትናን ጸገማትናን እትብል ተዘርጊሓ ዘላ መጽሓፈይ ብዙሓት ኣንቢብኩሙዋ ኽትኮኑ ተስፋ ብምግባር.. እቲ ሓበሬታ ብወገነይ ይወሃብ እምበር ወስታ ወይ ተግባራዊ መልሲ ኣይረኸብኩን እሞ... መዓልትን ከልብን ከይጸዋዕካዮም ይመጹ ከምዝበሃል እነሆ እምበኣር እቲ ካብ 2012 ኣትሒዘ ዝሓበርኩዎ ቅድሚ ኣርባዕተ ዓመት ዕድሜኡ ኾይኑ ሕጂ ናይ ኣዋርሕ ዕድመ ሕቶ በጺሑ ስለ ዘሎ.. ንሓንሳብን መወዳእታን... ንግዱስን ኣፍቃሪን ኤርትራውነቱ ኩሉ ሎሚ ከዘኻኽሮ መዲበ።

Add a comment

ህዝባዊ ራእይ ዘይብሉ ፖለቲካዊ ውድብ፡ ፖለቲካዊ መንነት ዘይብሎም ሰባት ይሓቁፍ፡

ከም’ቲ  ኩሉ  ዘብለጭልጭ  ወርቂ  ዘይኮነ፡  ኩሉ  ኣንጻር  ምልካዊ  ድዩ  ፋሽሽታዊ  ስርዓት፡  መሰረታዊ  ህዝባዊ ደሞክራስያዊ  ስርዓት  ንምምጻእ  ይቃለስ  ኣለኹ  ዝብል  ፖለቲካዊ  ውድብ፡  ሓቀኛ  ህዝባዊ  ደሞክራስያዊ  ባህሪ ዝተላበሰ  ከምዘይኮነ፡  ምሁራት  ፖለቲካዊ  ስነ-ፍልጠት  ብኣብነት  እናደገፉ  ይምህሩ።  ሓሳቦም  ምስ  ተግባሮም ምጥዕዓም  ስኢኑ  እናተላተመ  ንቕድሚት  ምስጓም  ከሊእዎም፡  ኣብ  ናይ  ታሪኽ  ጎሓፍ  ወዲቖም  ነበረ  ዝኾኑ ፖለቲካዊ  ውድባት’ውን  ውሑዳት  ኣይኮኑን።  ብኣንጻሩ  ቅኑዕ  ህዝባዊ  ራእይ  ዝወነኑ፡  ሓሳብ  ብተግባር ተርጒሞም  ዝተበገስሉ  ዕላማ  ኣብ  ሸቶኡ  ዘብጽሑ  ኣብነታውያን  ፖለቲካዊ  ውድባት  ምህላዎም’ውን  እቶም ናይ  ፖለቲካ  ተመራመርቲ  ይሕብሩ።

Add a comment

ተራ ጸርፍን ምጥቛስን መግለጺ ፖለቲካዊ ውድቀት’ዩ።

ጸርፊ  ናይ  ዘይብሱል  ኣተሓሳስባን  ስዕረትን  መግለጺ  ደኣምበር፡  ናይ  ስነ-ኣእምሮኣውን  ኣካላውን  ብቕዓት መግለጽን  መረጋገጽን  ኣይኮነን።  ብፍላይ  ኣብ  ዓውደ  ፖለቲካ  ዝነጥፉ  ውልቀ-ሰባት፣  ማሕበራት፣  ፖለቲካዊ ውድባት  ኮነ  መንግስታት፡  ካብ  መትከላዊ  ፖለቲካዊ  እምነትን  ሕጋዊ  ተሓታትነትን  ወጻኢ፡  ከከም  ዝመስሎም ዝዛረቡን  ልጓም  ኣልቦ  ዝሃሉን  እንተደኣ  ኮይኖም፡  ቅድሚ  ኩሉ  ነቲ  ንውክሎ  ኢና  ንስለኡን  ንዕቤቱን  ንሰርሕ ኣለና  ዝብልዎ  ህዝቢ  ከም  ዝጎድእ  ክፍለጥ  ይግባእ።

Add a comment

ኤርትራዊት ተወዳዳሪት ብሽክለታ ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝተሰወረት ተገሊጹ

ካብ  2-5  መስከረም  2016  ኣብ  ኣሜሪካ  በርሊንግተን  ኣብ  ዝተኻየደ  ቅድድም  ብሽክለታ  ማለት  ግሪን ማውንተይን  ኤርትራ  ወኪላ  ንምስታፍ  ዝኸደት  ስፖርተኛ  ብምጥፋኣ፡  ፖሊስ  እታ  ከተማ  ስእሊ  ናይ’ታ ስፖርተኛ ዘርጊሑ ይደልያ ከም ዘሎ ረድዮ ኤረና ብ8 መስከረም 2016 ሓቢራ።

Add a comment

ተጋደልቲ ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ደምሓኩኤ) ኣብ ልዕሊ ንብረት ጸላኢ ጉድኣት ኣውሪዶም።

ተጋደልቲ  ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ  (ዲምሓኩኤ) ኣብ መንጎ ኣቑርደትን እንገርነን ኣድብዮም ብምጽናሕ፡  ንብረትነታ ናይ ጸላኢ ዝኾነት በጣሕ መኪና ብምህራም ከቢድ ጉድኣት ከም ዘውረዱ ኣብ መርበብ መሰል ብሄራት ዝተዘርገሐ ዜና ኣፍሊጡ።

Add a comment

ኣገዳሲ ሓቤረታ ንደለይቲ ፍትሒ

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ  ጨንፈር ስዊዘርላንድ ንዕለት 01/10/2016 ብላዕልዋይ ኣመራርሓ ዞና ኤውሮፓ ግሃድኤ - ሕድሪ ዝምራሕ ህሉው ኩነታት ውድብን ሰራዊትን ዝምልከት ሰፊሕ መብሪሂ ክህቡ ስለዝኮኑ፡  ኣብዚ ኩፉት ህዝባዊ ሰሚናር እዚ ኩሉ ጉዱስ ደላይ ፍትሒ ንኽሳተፎ ብክብሪ ንዕድም::
ዝጅምረሉ ሰዓት: 13:00 ድ/ቀ
ንገብረሉ ኣድራሻ ኣብ: ሉዘርን
Hinter Listrig 1
6020 Emmenbrucke
ንዝያዳ ሓበሬታ በዚ ቁጽሪ ተለፎን ምውካስ ይካኣል:-ኪዳነ 0041765035270
ተከስተ 0041765935119
ባህልቢ 0041786841328
ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ!!!
ዓወት ንሓፋሽ ብተግባር!!!
12 / መስከረም / 2016

Add a comment

መንግስቲ ህግደፍ ናብ ጀኔቭ ካብ ዝለኣኾም ሰለስተ ጋዜጠኛታት ሓደ ነቲ ስርዓት ራሒሪሑ ዑቕባ ሓቲቱ ተባሂሉ።

መንግስቲ ህግደፍ ኣብ ኤውሮጳ ዝቐመጡ ብርሑቕ ብጅሆ ዝሓዞም ኤርትራውያንን ኣብ ልኡላውነት ኤርትራ እምነት  ዘይብሎም  ተቓውምቲ  ውድባት  ኢትዮጵያን  ወዲቡ፡  ኣንጻር  መርማሪት  ኮሚሽን  ኣብ  ጀኔቭ  ንዘካየዶ ሰላማዊ ሰልፊ ክጽብጽቡ ካብ ዝለኣኾም ሰለስተ ጋዜጣታት፡  ኣሕመድ ዑመር ዝተባህለ ጋዜጣ፡ ብኡ ንብኡ ካብ ጉጅለኡ ከም ዝተሰውረ ረዲዮ ኤረና  ብ27 ሰነ 2016 ሓቢራ።

Add a comment

ፈስቲቫል ካስል ሎሚ ' ውን ከም ወትሩ መናሃርያ ደለይቲ ለውጢ እምበር፣ ሜዳ ቀተልቲ ብን፣ መጋለቢ ኣፍራስ ጃንዳ ህግደፍን ኣይኸውንን!!

እዚ ኣቲናዮ ዘሎና እዋን ወይ ድማ መድረኽ፣ መድረኽ ተቓላላዕ ኢዩ፣ ኣብ ዘለዋ ናይ ብዙሃን መራኸቢ ዝበሃልን ዝስማዕን ዘሎ ቁም ነገር ሓዘል ዕላልን፣ ንታሪኽ ዝምልከት ገለጻታትን፣ ሓበሬታትን ብዙሕ ኢዩ። እዚ ብሓቂ ጽቡቕ ዕድል ኢዩ፣ ሓሳባት እንተ ዛርዩ፣ ሓበሬታት እንተበዚሑ መፍትሒ ናይ ሽግርና እውን ክርከብ ይከኣል ኢዩ ዝብል ዕግበት ኣሎኒ።

Add a comment

መግለጺ ሓዘን

ሓውናን ብጻይናን  ዝዀነ ዑስማን ኣሕመድ ኣባል  ምምሕዳር ናይ ኤርትራ ማሕበር ኣካለ ጽጉማን መደበር ከሰላ ሎሚ ዕለት 26-09-2016 ዓ.ም. ብሕማም ምኽንያት ካብዛ ዓለም ብሞት ስለ ዝተፈልየና መሪር ሓዘን እስምዓና።

Add a comment

ጋዜጣዊ መግለጺ!!

ስልፊ ጉባኤ ኤርትራ(ስትራተጂ ዓዲ) ንAባላቱ ይኹን ንሰልፉ ድሕር ከይበለ ከምዝከላኸል ንደለይቲ ፍትሒ የፍልጥ። ብመንገዲ ፓልቶክ AብልEሊ Aባል ሰልፊ ጉባኤ ኤሪትራ(ስትራተጂ ዓዲ) ወሪዶም ዘለዉ ክስታት ከበድቲ Iዮም። ከምU ስለዝኮነ፡  ምንጭታት  ናይቶም  ክስታትን፡  ነቶም  ተሰንዚሮም  ዘለዉ  ክስታትን ከጽንE ስልፍና ሓላፍነት ኣለዎ። ከምU ስለዝኾነ ድማ ብውሽጣዊ Aገባብ ሰልፍናን መስመራት ሰልፍናን ሓቅነትን ዘይሓቅነትን ናይዞም ክስታት መጽናEቲ ክንገብር
Iና። ውጽIት መጽናEትና ንደለይቲ ፍትሒ ከነፍልጥ Iና። ክሳብ ሽU ግን ብትEግስቲ ተጸበዩና።

Add a comment

ሕማም ሸሮኽ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ...............

Chol

ሕማም ሸሮኽ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ሰባት የጥቕዕ ምህላዉ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን፣ ሚኒስትሪ ጥዕና ንህዝቢ ባረንቱ ኣብ ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዝምልከት ስልጠናታት ይህብ

Add a comment

ካብ ተሃድሶ ቦናፓርቲዝም ናብ ተሃደሶ ፀቢብነት፤ ወድዓውነት ዶ ወይስ መኣዝን ምስሓት?

ውድባት  ብፍላይ  ከኣ  ገዛእቲ  ውድባት  ኣብ  ምዕባለ  ፓለቲካዊ  ጉዕዝኦም  ፈተንቲ መድረኻት  ክገጥምዎም  ከለው  ውሱን  ወይከኣ  ሙሉእ  ምትዕርራያት  ክገብሩ  ግድን  እዩ፡፡ ሙሉእ  ምትዕርራይ  (ተሃድሶ)  ወይ  ውን  ውሱን  መጠነኛ  ለውጢ  ክሳለጥ  ዝውስን  ከኣ  እቲ ዘጋጥም  ነቲ  ፓርቲ  ንቕድሚት  ከይኸይድ  ዝሓንቕ  ማሕለኻ  ይኸውን፡፡  ምናልባት  ኣብ ቀፃሊ  ምርመራን  ፈተነ  ጥዕናን  ዝርከቡ  ውድባት  ነገራት  ኣቐዲሞም  ምስ  ዝሪኡ፤  መስርሕ ፓለቲካ  ዝመርሕዎ  ፖለቲካል  ቁጠባ  ኣዝዩ  ፈታኒ  ዝኾነ  ሳዕቤን  ከይፈጠረሎም  ፀገማቶም ሰለዘማእዝኑ  በበግዚኡ  ተመለላእቲ  ለውጥታት  እንዳምፅኡ  ይቕፅሉ፡፡  ብኻልእ  ገፅ  ከኣ በበግዚኡ  ዝፍጠሩ  ፀገማት  ከይተፈትሑ  ብምትራፎም  ምንቁልቃል  ኣንሳዕሪሩ  ንህልውና
ውድብን  ዝመርሕዎ  ሕ/ሰብን  ፈታኒ  ምስ  ዝኸውን  ናይ  ግድን  ናብ  ተሃደሶ  ክኣትዉ ይግደዱ፡፡

Add a comment

ህግደፍ ሕጊ ጫካ ክብል ሰሚዐ፡ መበገሲኡ ተበዲለ ድዩ ወይስ ተቓሊዐ፡

ሰላም ዝኸበርኩም ኣሕዋት ከመይ ኣለኹም? ተሕልፍዎ መደባት ገለ ግዜ ብድምጺ፡ ገለ ግዜ ድማ ብጽሑፍ እከታተሎ’የ።  ኩነታት ከመይ ይምዕብል ኣሎ፡  ፖለቲካዊ ኣንፈት ሒዝካ ክትስዕብ፡ ክትግምግም ዝሕግዝ ኣዝዩ ሃናጺ ሓሳባትን መደባት ኮይኑ ድማ ረኺበዮ። ኣብ’ዚ ነፍሰ ፍትወትን ጽልምትምትን ዝዓብለሎ መድረኽ፡ ኩሉ ውልቃዊ ድሌታት ንጎኒ ገዲፍካ፡ ንስለ ህዝባዊ መሰልን ረብሓን ብተግባር ክትውፈ ቀሊል ውሳኒን ጽንዓትን ኣይኮነን’ሞ በርትዑ ኣብ ጎንኹም ኣለና እብለኩም።

Add a comment

ኣፈታትሓ ግርጭት መሰረትን መሪሕነትን ኣይመርጽን።

ዓለምና ብመሰረቱ መድረኽ ቃልሲ ስለዝኾነት ንፍሉይን ብዙሕ ውረድ ደይብ ዝጠልብን ዕላማ ጥራይ ዘይኮነስ ነታ ዕለታዊ ናብራኻ መሊኽካ ንኽትነብርውን እንተኾነ ዓቕምኻ ብዝፈቕዶ መጠን ዘዋጻኣካ መገዲ መሪጽካ ኢኻ ንናይ ሂወት ብድሆታት
ክትሰግሮ  እትጽዕር።  ውልቃዊ  ወይከኣ  ስድራቤታዊ  ሓላፍነት  ስለዘለካ  የዐውተኒ  ብዝበልካዮ  መገዲ  ትጓየ።  ጸገማት እንተኣጓነፈካ ከኣ ኣማራጺታት ተናዲ። ሓላፊ ስድራቤት እንተዄንካ ኩሉ ግዜ ምስ ስድራኻ እናተማኸርካ ትሰርሕ። ኣድላዪ
ምስዝኸውን ድማ ንትኣምኖም ካልኦት ተወኪስካን፡ ካብ ተሞኩሮኦም ተማሂርካን ዝሰማማዓካ ኣማራጺ እናወሰድካ መጻኢኻ ተማዓራሪ።  ሂወት  ከምኡ  እናበለት  ትቕጽል።  ብሓጺሩ  ናብራኻ  ህልውናኻ  ስለዝኾነ  ኣይከኣልኩን  ኢልካ  ተቋርጾ  ጉዳይ
ኣይኮነን። ኣሚንካ ዝተሰለፍካሉ ዕላማ ንምዕዋትውን ብመንጽርዚ ዝርኤ ተወፋይነት ዝጠልብ ኢዩ።

Add a comment

ጠንቂ ድኽመታት ህዝባዊ ቃልስና፡ ብኩራት ናይ ድልዱል መሪሕ ውድብ እዩ፣

ህዝባዊ ቃልስና ኣብ መስርሕ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ይኹን ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝሓለፎም መስርሓት፡ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ድልዱል መሪሕ ውድብ ክውንን ብዘይምኽኣሉ፡ ብዝተፈላለዩ ናይ ድሕረት፡ ጸገማትን ፖለቲካዊ ድኽመታትን እናተሳቐየ ከም ዝመጸ ታሪኻዊ ሓቂ እዩ። ካብዚ ድኽመታትን ጸገማትን’ዚ ዝብገስ ድማ ተቓለስቲ ውድባትና፡ ኣብ ዘይመሰረታዊ ፖለቲካዊ እምነትን ካልኣዊ ፍልልያትን ተጸሚዱ፡ ናብ ሕድሕድ ምንጽጻግን ዘይምትእምማንን ጐነጻዊ ምትህርራምን እናተሳጠሐ፡ ብዙሕ ሂወት ናይ ውጹዓት ተቓለስቲ፡ ንብረትን ወርቃዊ ናይ ቃልሲ ግዜን ኣጥፊኡን ኣባኺኑን እዩ።

Add a comment

ሽላ ጥልመት

ኣደራዕ ባርነት ምልኪ ናይ ባዕዳውያን
ኣብ ገዛእ መሬትና ኣብ ዘንጠጠየሉ እዋን
መታን ከጥዕምና
ምታን ክርህወና   
ምረት ገድሊ ከምዉሁብ ወሲድካ
ገንሽል ፍትሓውነት በረኻ ሰፊርካ
ዘምጻእካዮ ሰላም ዝኣወጅካዮ ናጽነት
ሽላ መንጢሉና ሽላ ጥልመት ክሕደት፡፡

Add a comment

ተኣሲራ እትርከብ ኣሜሪካዊት ሲሃም ዓሊ ዓብዱ ሃለዋታ ንምፍላጥ ዝተግብረ ፃዕሪ ኣይሰመረን ኢሎም ሰበስልጣን ኣሜሪካ

ኤርትራዊት-ኣሜሪካዊት ሲሃም ዓሊ ዓብዱ ካብ እትእሰር ጀሚራ ሃለዋታ ንምፍላጥ ዝተገብረ ፃዕሪ ከምዘይሰመረ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ይገልፁ።ኣብ ወከልቲ ቤት ምኽሪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣቦ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ብዛዕባ ሳሂምን ዝተኣስሩ ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስን ሓበሬታ ሓቲቶም ኣለው።

Add a comment

ሰናይ ክራማት እንዳ ኣሕለፈ ድርቂ ሓጋይ ዝጽበዮ ሕዝቢ

ስርዓት ህግደፍ ነቲ ኣጥሚኻ ግዛእ ዝመትከሉ ዓንዳሪ ኣካይድኡ ግሁድ ብምግባር፡ ነዚ ዝቕጽል ዘሎ ጽቡቕ ክራማት ፍረ ንኽርከቦ  ንሓረስቶት  ሃገርና  ኣብ  ክንዲ  ምትብባዕ  እሞ  ብኡ  ኣቢሉ  ብበረኸት  ሕርሻ  ንህዝብና  ዘረጋግእ  እቶት  ዝኽዕብትን
ብኡ  መንጽር  ድማ  ዕዳጋታት  ሃገርና  ኣብ  ምርግጋእ  ተርኡ  ዝጻወትን፡  ብምኽንያት  ካብ  ኣባል  ስድራቤት  ሓረስቶት  ሃገርና ስግረ-ዶብ ከይድኩም ዝብል  ጸቓጢ ምሕደርኡ፡ ኣብ ነብሲ ወከፍ ገጠራት ሃገርና ሰፋሕቲ ናይ ሕርሻ ቦታታት ምቕዳሮምን
ምሕዳሮምን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ፡፡

Add a comment

መንግስቲ ኤርትራ፣ ብፍቓድ ኣይተሰርሐን ንዝበሎ ትካላት ኣፍሪሱ

Asmara gezaw

ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ዝተሃንጸ'ዩ ንዝበሎ ኣሽሓት ኣባይቲ ዘፍረሰ መንግስቲ ኤርትራ፣ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ኣዋርሕ ኣብ ከባቢ ከረንን ኣስመራን ሓያሎ ትካላት ኣፍሪሱ።

እቲ መንግስቲ፣ ነቲ ብዘይፍቓድ መንግስቲ ወይ ከኣ ካብ ሕጊ ወጻኢ'ዩ ተሃኒጹ ዝበሎ ትካላት ኣብ ቅድሚ ህዝቢ'ዪ ብትራክተራት ኣዕንይዎ።

Add a comment

ኣዯ ብዙሓት ብሄራት ዝኾነት ሃገርና ብሓዯ ብሄር ይኹን ብሓዯ ሃይማኖት ኣይትዕብለልን

ሃገርና  ኤርትራ  ኣዯ  ብዙሓት  ብሄራትን  ሃይማኖታትን  ሃገር  እያ።  ኣብ  ታሪኽ  ናይ  ሃገራውነት  ይኹን ኣብ  ታሪኽ  ቅድመ  ሃገርነት  ከኣ  ኩሎም  ሃይማኖታትን  ብሄራትን  ብሓባር  ኮይኖም  ጸረ  ናይ  ሓባር ባዕዳውያን  ጸላእቲ  ዯኣ  ክቃለሱ  ጸኒሖም  እምበር  እቲ  ሓዯ  ተኻላኻልን  ተሓላቕን  ሃገር  እቲ  ካልእ  ከኣ ከም ካልኣዊ ዜጋ ተቆጺሩ እቲ ካልእ ብዝመጠወሉን ብዝዓቀነሉን ክኸይድ ዝጸንሓሉ ኩነታት የለን።

Add a comment

መንግስቲ ኤርትራ ሃለዋት ዝተኣሰሩ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ነጻ ጋዜጠኛታትን ከፍልጥ ጻዊዒት ቀሪቡ

መንግስቲ ኤርትራ ሃለዋት ናይቶም ቅድሚ 15 ዓመታት ዝተኣሰሩ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ነጻ ጋዜጠኛታትን ብህጹጽ ሓበሬታ ክህብ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ፍሉይቲ ራፖርተር ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሸይላ ኪትሩት ጸዊዐን።

Add a comment

እዝጊ ይምሓርካ ዘይበሃል ሕማም!

ርሑስ በዓል ቅዱስ ዮሓንስ ንኤርትራውያን ኣመንቲ ክርስትና ቀዳማይ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ፡ ስርዓት ህግደፍ ኢዩ። ህዝቢ ኤርትራ ሰላምን ራህዋን ክረክብ እንተኾይኑ ድማ፡ እዚ ስርዓት እዚ ካብ ሰራውሩ ክብርቆቕ ኣለዎ።  ከምቲ ወሓለ ሰበይቲ፣ ‘ኣይቡቕለይ ኣይግለተይ’ ትብሎ፤ እዚ ስርዓት እዚ ከኣ ንህዝቢ ኤርትራን ንሰውራ ኤርትራን፤ ኣይቡቕሉ ኣይግለቱ ኢዩ። ብካልእ ኣዘራርባ፡ እዚ ስርዓት እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ትግርኛ ዚዛረብ ጓና ኢዩ። ከምዚ ገርካ ፈላሊኻ ዘይምርኣይ፡ ንደምበ ተቓውሞ ናብ ግብ ዝበለ ጸልማት መንገዲ ሸሚሙዎ ይርከብ ኣሎ። ጉዕዞ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ፍልም 60ታት፡ 70ታት፡ 80ታትን ተስዓታትን  ክሳብ ሎሚን ነናቱ ፋይላት ኣለዎ።

Add a comment

ብስእነት ፕላስቲክ፣ ብመቕድሒ ማይ፣ ጸባ ዝሸይጥ ዘሎ ፋብሪካ ጸባ ኣስመራ፣ ኣብ ጥዕና ጸገም ከየምጽእ ይስጋእ

Asma milk

ፋብሪካ ጸባ ኣስመራ፣ ኣብ ፕላስቲክ ብምዕሻግ ንዕዳጋ ዘውርዶ ዝነበረ ጸባ፣ ብሰንኪ ስእነት ፕላስቲክ ደው ብምባሉ፣ እናተቐድሐ ዝሽየጥ ጸባ ኣብ ጥዕና ጸገም ከየምጽእ ስግኣት ከምዘሎ ብመንግስቲ እትውነን ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ተኣሚና።

እታ ኣብ ኤርትራ እንኮ ዝኾነት 12 ገጻት ጥራይ ዘለዋ ጋዜጣ፣ ንወነንቲ ትካላት ብምጥቃስ ብሮቡዕ 14 መስከረም ኣብ ዘስፈረቶ ዜና፣ ፋብሪካ ጸባ ኣስመራ፡ ቅድሚ ሕጂ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ብፕላስቲክ ዝተዓሸገ ውሑስን ኣተኣማማንን ጸባ ምቁራጹ፡ ንጥዕና ናይ’ቲ ብቢዶኒታት ኮነ ብመትሓዚ ማይ ዝዕደል ዘሎ ጸባ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእቱ ምዃኑ ኣፍሊጣ።

Add a comment

መሰረት ሽግሩ ዝፈለጠ ህዝቢ ንምፍትሑ ይቐለሉ

ዝኸበርኩም ኤርትራውያን ብቐዳምነት ልባዊ ሰላምታይ ተቐበሉ፡ ብምቕጻል ዘለናዮ እዋን ንኤርትራውያን እቲ ዝተረረን ኣብ መዋል'ውን ተራእዩ ዘይፈልጥን ኢዩ፡ እዚ ብሃገራዊ ደረጃ ኣብ መላእ ህዝብና ወሪዱ ዘሎ ሽግር ስለ ዝነውሐ ካኣ ነቲ ውጽኢት ወይ መወዳእታ ናይ'ቲ ብረታዊ ቃልስና ክንምርምሮን ክንማራመረሉን የድሊ ኣሎ፡ ህዝብና ብረታዊ ቃልሲ ክጅምር ከሎ ነጻ ሃገር ሃሊዩና ኣብ ባዕልና እንውንና ሃገር ብሰላምን ቅሳነትን ክንነብር ካብ ዝብል ኢዩ ኩሉ ከፊሉ ነጻ ሃገር ጌሩ፡ ይኹን እምበር እቲ ኩሉ ዝተኸፍሎ ናጽነት ከምቲ ንደልዮ ከይኮነ ስለ ዝተረፈን ነካይዶ ዘለና ሓርነታዊ ቃልሲ ካኣ ኣብ ውረድ ደይብ ስለ ዝርከብን፡ መታን ጌጋ ክንደጋግም ከይንነብር፡ ነቲ ጉዕዞ ቃልስና ምልስ ኢልና ካብ መሰረቱ ምርኣዩ የድሊ ኣሎ፡

Add a comment

........ፎሮ12ን ሐጎስ1ን.......

***አብ ሜድያ ካብ ዝተዘርግሔ እዋናዊ መዘካከሪ ንደለይቲ ፍትሒ ምስሕሐብ ፎሮ12ን ሐጎስ1ን ብዝምልከት'ዩ*** እዋናዊ መዘካከሪ ንኩሎም ሰብ ሕልና ዝምልከት'ውን እዩ። ኣብዚ እዋን'ዚ Aካይዳ ናይ'ዚ ቃልስና ዘሕዝን ከቢድ ንእቀት አብ ልእሊ ናይ ቃልሲ ምርጫ ደቂ ሰባት ይኩን Aብ ልእሊ ሰብAዊ መሰላት'ዩ ዝካየድ ዘሎ Aብ ደምበ ፓልቶክ ብፍላይ ድማ Aብ ስመር ሩም ሐደ ዝብሉ በዚሖም Aለዉ። እዚ ገለ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ  ዝብሃል  እንታይ  ዓይነት  ካይዳ  ይከይድ  አሎ  ዘሕፍር'ዩ። 

Add a comment

ርሑስ ድርብ በዓላት ይግበረልና

ብኣጋጣሚ በዓል ቅዱስ የውሃንስን (11.09.2016) ዒድ ኣል-ኣድሓ ኣልሙባረክን (12.09.2016)፣ ንኹላትኩም ምእንቲ ፍትሕን ዲሞክራስያዊ ለውጥን ትቃለሱ ዘለኹም ኤርትውያን ሓርበኛታትን ስድራቤትኩምን፣ ከምኡ‘ውን ንመላእ ህዝብናን፣  ምስ ኩሎም ኣመንቲ ክርስትናን እስልምናን ኣብ ዓለም፣ እንቋዕ ናብ`ዚ ክቡር ድርብ በዓላት‘ዚ ኣብጻሓና ብምባል፣ ርሑስ በዓላት ክገብሮን፣ ኣብ ሃገርና ድማ ዘመነ ሰላምን ቅሳነትን ራህዋን ንክሰፍንን፣ ዝመጽእ ዘሎ በዓላትና ምልኪ ለጊሱ ፍትሕን ዲሞክራስን ነጊሱ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ከነብዕሎም፣ ብስመይን ብስም መሪሕነት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ  ልባዊ ምንዮተይ ከመሓላልፍ ደስ ይብለኒ።

Add a comment

ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ ብደርባዊ ተፈጥሮን ብትምህርትን ‘ምበር ብውርሻ ትውንኖ ጉዳይ ኣይኮነን።

ፖለቲካዊ  ደሞክራሲ  ከም’ቲ  ገለ  ብፍላጥ  ገለ  ብዘይፍላጥ  “ፖለቲካ  ብርሕቑ”  እንተኣቲኻዮ  ተመሊስካ ኣይትወጽእን  ኢኻ።  ፖለቲካ  ማለት  ሓሶት  ማለት’ዩ።  ኣነ  ኣብ  ፖለቲካ  ክኣቱ  ኣይደልንየ  እናበሉ፡ ዘይትሕዝቶኡን  ዘይትርጉምን  ክህብዎ  ዝፍትኑ  ዝፍራሕ  ኣይኮነን።  ክትገድፎ  እንተደኣ  ኢልካ’ውን  ዝግደፍ ኣይኮነን።  ስለምንታይ’ሲ  ፖለቲካዊ  ደሞክራሲ  ምሕደራ  ህዝቢ’ዩ።  ሰብ  ኮይንካ  ኣብ’ዛ  ምድሪ  ብሰላም ክትነብር  ህላወ  ፖለቲካዊ  ደሞክራሲ  ወሳኒ’ዩ።  ፖለቲካዊ  ደሞክራሲ  ሰብ  ብሰብ  ከመይ  ከም  ዝመሓደርን ዝነባበርን፣  ምስ  እንስሳን  ባህርን  ከመይ  ተጠዓዒሙ  ክነብር  ከምዝግባእ፣ብዝተፈላለየ  መንቀሊታት ዘይምቅዳው  ኣብ  ዝኽሰተሉ  ከመይ  ከም  ዝፍታሕ፡  ሓባራውነት  ማለት  እንታይ  ማለት  ምዃኑ፡  ኮታ  ሕሉፍ ታሪኽ  ዝዕቀበሉን  ሓድሽ  ታሪኽ  ድማ  ዝስረሓሉን  ምስ  ህወት  ደቂ-ሰባት  ቀጥታዊ  ምትእስሳር  ዘለዎ  ሰፊሕ ዓውዲ’ዩ።

Add a comment

ኣብ በርሊን ዝተኻየደ „ዘተ“ ብጉዳይ ኤርትራ

መኽፈቲ ኣኼባ ብኣደ መንበር ማሕበር (Deutsche Afrika Stiftung e. V. ) ወይዘሮ ኡሺ ኣይድ ሰላምታ ንኣጋይሽ፡ ኣቶ ጊዮርጊስ ተስፋሚካኤል፡ ኣቶ ዖስማን ሳልሕ፡ ኣቶ የማነ ገብረኣብ፡ ሰላምታ ንተሳተፍቲ መድረኽ ዘተን፡ ንተሳተፍቲ ኣኼባ ብሓፈሽኡን ወይዘሮ  ኡሺ  ኣይድ  1998–2005  ሓላፊት  ጉዳያት  ኣፍሪቃ  ኮይና  ጉዳይ  ኤርትራ  ትውክል  ስለ  ዝነበረት፡  ናይዚ  ግዜ  እዚን ቅድሚኡ ዝነበረ ዝምድናታትን ብምዝካር ስምዒታ ገሊጻ  ነቲ ኣኼባ ከፊታቶ።

Add a comment

ባይቶ ኣሜሪካ ብዛዕባ ህልዊ ፖለቲካዊ ኤርትራ ሰሚዑ

ባይቶ ኣሜሪካ ብዛዕባ ህልዊ ፖለቲካዊ ኩነታትን ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ኤርትራ ዝምልከት ቃል-ምስክርነት ሰሚዑ ኣብ    ባይቶ  ኣመሪካ  ንኡስ  ጉዳያት  ወጻኢ፡  ኮሚተ  ጉዳያት  ኣፍሪቃ፡  ኤርትራ  ሸለል  ዝተባህለት  ዞባዊ  ስግኣት ብዝብል  ኣርእስቲ  ኣብ  ዝተኻየደ  ዘተ    ሐጋዚት  ሚኒስተር  ወጻኢ  አሜሪካ  ንጉዳያት  አፍሪቃ  ሊንዳ  ቶማስ ግሪንፊል፣ ክልተ ኤርትራውያ፣፡ አትላንቲክ ካውንስል ካብ ዝተባህለ ዘይመንግስታዊ ትካል አሜሪካ ምኽትል ዳይሬክተርን ኣብ’ቲ መድረኽ ተረኺቦም፡ ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ዘሎ ጥሕሰት መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ቃለ-ምስክርነቶም ከም ዝሃቡ፡ ንዝቐረበሎም ሕቶታት ድማ ከም ዝመለሱን ድምጺ ኣመሪካ ክፍሊ ኣምሓርኛ ብ15 መስከረም 2016 ሓቢራ።

Add a comment

ባይቶ? ናይ መን? ብመን ዝተመረቐ ባይቶ?

 ምስ ዝብኢ እናተዋጋእና...  ውኻርያ ከይተዘንግዓና ንጠንቀቕ ብሂል ቻይናዊ ማኦ-ዚዶንግ ኣብዚ ንዓና እውን ምስ እክብካብ ሸፋቱ እንምክተሉ ዘለና እዋን... ብኢደ ዋኒኖም ካብ ስርዓት ኢትዮጵያ ተመዊሎም ተቐላቦ ኮይኖም ዘለዉ ሓታቲ ወይ ወካሊ ዘይብሎም.. ሓንሳብ ኪዳን.. ዕጥራን ሓንሳብ ባይቶ... ሎዃዂቶ ተጸዊዖም ብስም ወጽዓ ህዝቢ ተመኽንዮም ዝኮሓሐሉ ዘለዉ ጎሓሉታት... ከምቲ ቀዳሞ ኣንድነታውያን ን ኣቦታትና ዘገርህዎም እዚኦም ከኣ ንዓና ከየገርሁና ዝትደራረበ ጥንቃቐ ክንገብር ናይ ግድን እዩ።

Add a comment

ፍትሒ ይንገስ ምልኪ ይልገስ ማለት እንታይ ማለት ኢዩ ?

ኣብዚ ግዜዚ ዝኾነ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዝሳተፍ ነዛ ጭርሖ፣ "ፍትሒ ይንገስ፣ ምልኪ ይልገስ" እናበለ ኢዩ ዝጭርሕ ግን እንታይነቱን ትርጉሙን ግን ብግብሪ ኣየርእን ኢዩ፣ ፍትሒ ክበሃል ከሎ ነቲ ኣብ ሰነዳት ኣድማሳዊ ሰብኣዊ መሰላትን፣ ኣህጉራዊ ወዕል ብዛዕባ ቁጠባውን፣ ማሕበራውን ባህላውን መሰላት ከምኡ ድማ ኣህጉራዊ ወዕል ብዛዕባ ሲቪላውን ፖሊቲካውን መሰላት፣ እዚ ሰለስተ ስነዳት ዚ ድማ ብሓንሳብ ማሕደር ናይ መሰላት ወደሰብ ይበሃል ወይ ድማ ብቋንቋ ኢንግሊዘኛ፣ " Bill of Rights"ናይ ሓንቲ ሃገር ቅዋም ነዚ ሰነዳት ዘኽብር ዓናቅጽ ኣለዎ። ዝበዝሓ ሃገራት ኣባላት ሕቡራት ሃገራት በዚ ሰነዳትዚ ይቅየዳ። ንሕናኸ?

Add a comment

ተጋዳላይ መምህር ሙሓመድ ኑር ኣሕመድ .....................

ተጋዳላይ መምህር ሙሓመድ ኑር ኣሕመድ ፡ ተሳንኻ ምንባር ካብቲ ኤርትራውያን ዝልለየሉ ባህርያት ሓደ  እዩ፣ ኣብነታቱ ድማ እኖሆ፦ኣብ መዳ ሃገረ ኤርትራ ፣ ነቲ ርብዒ ክፍሊ ዘመን ዝወሰደ ፣ ገታኢ ዕንቅፋታት መዋጽኦ ንምርካብ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ጽዑቅ ምምይያጥ ይካየድ ኣሎ ። ነቲ ኣብዚ እዋን ተረኺቡ ዘሎ መራኸቢ ሕብረተሰብኣዊ መስኖታት ድማ፣ ኤርትራዊያን ኣብ ገደብ ኣልቦ ፖለቲካዊ መስኖታት ቀይሮም ፣ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ብደምን ራሃጽን ንብዓትን ዝነደቆ ሓድነት ህዝብን  መሬትን ፣ ዘተኣማምን ፍታሓት ንምንዳይ ዝጥቀሙሉ ናይ ምምይያጥ መራኸቢ ሞስኖታት ገሮምዎ ኣሎዉ ።

Add a comment

ኣብ ሱዲን ዘለዉ ሚስጥራውያን ሰለይቲ ይቀልዑ።

ናይ ሎሚ ጽሑፍና ኣብ ሱዲን ንዘለዉ ሚስጥራውያን ሰለይቲ ንምቅላዕ እዩ። ምኽንያቱ ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝሕግዝዎ ገለ ካብ ዝጥቀመሎም ዓበይቲ ሜላታት፡ ቀዲማይ ጸጥታዊ መሓውራቱ ብረቂቕ ኣገባብ  ምውዲብን ምድልዲልን እዩ። ካልኣይ ህዝቢ ነንሓድሕደ ተኣማሚኑ ሓይሉ ተወዱቡ ንመሰሉ ተቓሊሱ ዕድመ ስልጣኑ ንከየሕጽሮ ምክልኻል እዩ። ስለዚ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ሓድነት ህዝቢ ንምብታን ከም ዝለዓለ ዕዮ ገዛ ወሲደ ብዕቱብ ይሰርሓሉ። እቲ ሳልሳይ ንእሙናት ሰበ ስልጣናት ብጉቦን ብልሽውናን ክነብሩ፡ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዲያት ስርዓት ዯረቶም ከይጠሓሱ ኢዶም ከየእተዉ እሙናት ኣገልገልቲ ክሳብ ዝኾኑ ንሳቶም ድላዮም ክገብሩ ዕድል ምኽፋት እዩ።

Add a comment

ብደሞክራስያዊ ኣረኣእያ ዘይተገርሐ ፖለቲካዊ ንጥፈታት፡ ዕንቅፋት ናይ ሓቀኛ ለውጢ’ዩ።

ፖለቲካዊ  ውደባ፡  ቅድሚ  ኣካላዊ  ግዝፉ  ናይ  ሓሳብ  ብልሑ’ዩ  ክረአን  ክምዘንን  ዘለዎ።  ምኽንያቱ  ፖለቲካ፡ ብብዝሒ  ሰባት፣  ብዝሕን  ዓይነትን  ኣጽዋር  ኲናት፣  ዝተደለበ  ሃብቲ፣  ኣካዳሚያውን  ሞያን  ጸብለልታ፣ ብድሌት  ወይ  ግዝያዊ  ስምዒት  ጥራሕ  ኣይዕቀንን።  ኣይግባእን  ድማ።

Add a comment

ገባቲ ፖለቲካዊ ባህርን ካብኡ ዝምንጩ ጸረ-ህዝቢ ፖሊስን ከይተቐየረ ህዝባዊ ስነ-ጥበብ ክዕንብብ ኣይክእልን።

ስነ-ጥበብ  ከም  ሞያ  ካብ’ቶም  ሰፋሕትን  ረቀቕትን  ዓውድታት  ሓደ’ዩ።  ስነ-ጥበብ  ረቂቕን  ረቂቕ  መልእኽቲ ድማ  ዘመሓላልፍን  ኣብ  ምዕባለ  ሓደ  ሕብረተ-ሰብ  ወሳኒ  ተራ  ዝጻወት  ሞያ’ዩ።  ብመጠን  ርቀቱን  ኣገዳስነቱን ከኣ  ጥቁቕ  ኣተሓሕዛ  የድልዮ።  ተልእኾኡ  ስሒቱ  ካብ  መስመር  ከይወጽእ  ህዝባዊ  ሃብቲ  ኮይኑ  ክቕጽል፡ ኣብ’ቲ  ዓውዲ  ዝዋስኡ  ስነ-ጥበበኛታት፡  መንግስትን  ህዝብን  ነናቶም  ኣወንታዊ  እጃም  ከበርክትሉ  ይግባእ። ስነ-ጥበበኛታት  ናትና  ኢሎም  ብርእሰ  ምትእምማን  ክዋስእሉ፡  ቀዳሞት  ናብ  ዳሕረዎት  ከሰጋግርዎን ከማዕብልዎን፡  ህዝቢ ከተባብዖም፡ መንግስቲ ክኒዮ ናይ ፕሮፖጋዳ መሳርሒ፡ ድሑር ኣተሓሳስባ ኣብ ምሕጻብ፡ ሃገራውን  ሓድነታውን  ስምዒታት  ኣብ  ምህንጽ፡  ናይ  ዓያዪነትን  መንፈስ  ኣብ  ምኹስካስ፡  ኣወንታዊ  ታሪኽን ሓርበኝነትን  ኣብ  ምዕቃብ፡  ብካልእ  ዘይትካእ  ልሉይ  ተራ  ዝጻወት  ሞያ  ምዃኑ  ኣብ  ጸብጻብ  ብምእታው ሓላፍነቱ  ክዋጽኣሉ  ይግባእ።

Add a comment

ናይ ህግደፍ ዲፕሎማሲ ኣብ ማዕርነት፡ ናይ ሓባር ረብሓን ምክብባርን ዘይኮነስ፡ ኣብ ዓመጽን ፖለቲካዊ ምንዝርናን ዝተሰረተ’ዩ።

ዝኾነት  ሃገር  ኣብ  ውሽጣዊ  ጉዳያታ  ቅኑዕ  መርሆ  እትኽተል  ምስ  እትኸውን  ምስ  ናይ  ቀረባ  ጎረቤት፡  ዞባውን ዓለማውን   ደረጃታት  ዝርከቡ፡  ህዝብታትን  መንግስታትን  እትኽተሎ  ናይ  ወጻኢ  ቅዋም፡  ሃገራዊ  ረብሓኣ
ማእከል ገይራ፡ ኣብ ማዕርነት፡ ናይ ሓባር ረብሓን ምክብባርን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢድ ዘይምትእትታውን መሰረት  ዝገበረ  ክኸውን  ውሁብ  ነገር’ዩ።

Add a comment

8/ መስከረም.................................

18/ መስከረም ድማ ይቕረ ድያ ክትብለልና ዋላስ ይቕረ ክንብለላ ጸሎትን ቃልስን መስከረም ኣብ ድንግርግር ዝበለ ወጅሂ ተፈታዊት  ወርሒ  መስከረም  ተስፋን  ራህዋን  ንዝቕጽላ  ዓሰርተ  ሓደ  ኣዋርሕ  ኣሃዱ  ክትብል  ካብ  ክራማት  ኤርትራ  ተቐቢላ  ባና  ጸዳላ  ናብ  ገጽ  ህዝቢ  ኤርትራ  ክትገብር  ምእንታን  ቑራዕ  ሓምሊ  ወጺኡ፡  ቁራዕ  ጠስምን  መዓርን  ክመልእ፡  ንዳእቲ  በረኸት  ተቐሚጡ ክኹመር፤  ልዕሊ  ኩሉ  ድማ  ህዝቢ  ኤርትራ  ናፍቖት  ሰላሙን  ራህዉኡን  ኣብቂዑ፤  ሓቀኛ  ዳንነት  ዝረኽበሉ  እዋን  ንኽመጸሉ  ካብ ዝምህለል ጥራሕ ዘይኮነስ ባህጉ ክዉን ክኾነሉ ብቓልዕ ካብ ዝቃለስ እንሆ ሰለስተ ርብዒ ( ¾ ) ዘመን ኣቑጺሩ፡፡

Add a comment

ኣብ ሃገረ እስራኤል ኣምለኽቲ ህግደፍን ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጥን ከም ዝተጋጨው ተገሊጹ።

ሓሎት  ተባሂሉ  ኣብ  ዝጽዋዕ  ጃማላዊ  መዳጎኒ  ማእከል  ተታሒዞም  ዝርከቡ  ኤርትራውያን  ስደተኛታት፡  ኣብ መንጎ  ኣምለኽቲ  ህግደፍን  ደለይቲ  ደሞክራስያዊ  ለውጥን  ብዝተፈጥረ  ምስሕሓብ  ኣበገስትን  ኣለዓዓልትን ዝተባህሉ  ኣርባዕተ  ሰባት  ብፖሊስ  እስራኤል  ከም  ዝተወስዱ  ቤት  ጽሕፈት  ዜናን  ባህልን  ግንባር  ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ብ2 መስከርም 2016 ኣብ ዝዘርገሖ ዜና ኣፍሊጡ።

Add a comment

ሕማም ሸሮኽ Collera ኣትዩ ሰባት ይቐዜፍ።

ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ከም዗ረጋገጹዎ፡ ኣብ ኤርትራ ኣብ ከባቢ ሰሜናዊ ቐይሕ ባሕርን ዝባ ጋሽ ባርካን ብዘሓት ዓዴታትን ሕማም ሸሮኽ Collera ከምዜተራእየ ብህዜብን ምምሕዲራቱን ክሕበር ከምዜጸንሔ የረጋግጹ። እንተኾነ ግና ስርዓት ኤርትራ ነቲ ክቐርብ ዜጸንሔ ሓበሬታ ዕሽሽ ኢለ ኣብ ግዙኡ ግቡእ ቖሊሕታ ስሇ዗ይገበርለ፡ ዛጋታትና በቲ ግዛ ዗ይህብ ተሊጋቢ ሕማም ገሇ ከምዜሞቱ፡ ገሉኦም ዴማ ብሰንኪ ኣካሊዊ ዴኻም ኣብ ሓዯገኛ ኩነታት ጥዕና ከም዗ሇዉ ብምርግጋጽ ዜርዜራቱ ብመርትዖ ኣሰንዮም ኣቕሪቦሙዎ ኣሇዉ።

Add a comment

ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዙላ ዝርከቡ ዜጋታትና፡ብሰንኪ ሕማቕ ኣታሓሕዛ፡ ሞትን ምንጽልላው ሓዯጋ ሞትን የጋጥሞም ኣሎ።

ካብ ዕለት 13/04/2016 ኣትሒዞም ናብ ቤት ማእሰርቲ ዙላ፡ ዝመጹ ሚኢትን ሓሰርተ ክልተን(112) መንእሰያት ዜጋታትና ፡ብሕማቕን ሰብኣውነት ዝጎዯሎ ኣታሓሕዛን፡ክሳቐዩ ድሕሪ ምጽናሕ፡ንስቓዮም መሊሱ ዘጋድድ፡ ብሰንኪ  እኹል
ሕክምና ዘይምርካብ፡ናብቲ  ቤት ማእሰርቲ ብዝኣተወ ተላባዒ ሕማም ውጽኣት፡ ዝኸበዯ ስቓይን  ምንጽልላው ሓዯጋ ሞትን ኣጋጢምዎም ኣሎ። እዚ ተላባዒ ሕማም ውጽኣት፡ ኣብ ውሽጢ፡ዓሰርተ(10) ማዓልታት ናብ ኩሎም እሱራት ብምልባዕ
ዒስራን ሸውዓተን (27) ሰባት በዚ ሕማም እዚ ተዳኺሞም ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዝርከቡን፡ክልተ (2) ካልኦት ኣስማቶም ዘይበጽሓና ድማ፡ በቲ ሕማም ተሰኒፎም ከም ዝሞቱን እቲ ዝበጽሓና ሓበሬታ ይገልጽ።

Add a comment

ባይቶ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኤርትራ ቃል-ምስክርነት ሰሚዑ

ብ ባይቶ ኣመሪካ ንኡስ ጉዳያት ወጻኢ ኮሚተ ጉዳያት ኣፍሪቃ ንኤርትራ ብዝምልከት ቃለ ምስክርነት ተዋሂቡ

እቲ ኤርትራ ሸለል ዝተባህለት ዞባዊ ስግኣት ብዝብል አርእስቲ ዝተኻየደ ቃለ-ምስክርነት ሐጋዚት ሚኒስትር ወጻኢ አሜሪካ ንጉዳያት አፍሪቃ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ሓዊሱ 2 ንመንግስቲ ኤርትራ ብምግሃሳት ሰብአዊ መሰላት ዝኸሰሱ ኤርትራዊያንን ካብ ዘይመንግስታዊ ትካል አሜሪካ አትላንቲክ ካውንስል ምኽትል ዳይሬክተርን ቃሎም ሂቦም’ለው። ካብ አባላት ኮንግረስ’ውን ንዝቀረበሎም ሕቶታት መሊሶም።

Add a comment

ደላዪ ሰላም ማሕበረ-ሰብ ዓለምን ህዝብታት ኤርትራን ንምድንጋርን ዝተኣልመ ውዲት፡ ብስዕረት ሃንደስቱ ህግደፋውያን ተዛዚሙ።

ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ፡ ብእንኮ ሰባዊ ስርዓት ህግደፍ ክፍጸም ዝጸንሐን ዘሎን ጥሕሰት መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ክትምርምር ዝተመዘት መርማሪ ኮሚሽን፡ ኣብ ዝሓለፈ 21 ሰነ 2016 ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ካብ
1991 ጀሚሩ ኩሉ ዓይነት ብደላት ማለት፡ ብዘይ ፍርዲ ምእሳር፣ ምስዋር ወይ ምጭዋይ፣ ምቕጥቃጥ፣ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ  ኣገልግሎት፡  ዓመጽ  ኣብ  ልዕሊ  ደቂ-ኣንስትዮ፣  ጃምላዊ  ቅትለትን  ካልኦትን   ክፍጽም  ከምዚ  ዝጸንሐን  ዘሎን
ኣረጋጊጻ። ገበነኛታት ናብ ሕጊ ክቐርቡን ጉቡእ ሕጋዊ ፍርዲ ክረኽቡን ዝጠልብ ጸብጻባን ለባዋኣን ንዝመዘዛ ኣካል ኣረኪባ።

Add a comment