ኣንጻር ጉጅለ 15 ናይ ሓሶት ምስክር ኣይህብን ስለ ዝበለ ጥራሕ23 ዓመት ተፈሪዱ ዝጸንሐ ፍሰሃ ዝተባህለ ትግረዋይ ድሕሪ 17 ዓመት ማእሰርቲ ናብ ሃገሩ ከም ዝሰገረ ተገሊጹ

እቶም ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ፡ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ክካየድ ዝጠለቡ ብ 2001 ብውለመላኺ ኢሳይያስ ዝተመቚሑ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራ፡ ንምጽላሞም ክጥዕመሉ መታን ኣብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኢዶም ብምሃብ ዑቕባ ክሓቱ ፈቲኖም ከምዝነበሩ፡ ብሓሶት ክምስክር ብስርዓት ኢሳይያስ ጸቕጢ ዝተገብረሉ ሰራሕተኛ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ዝነበረ፡ ፍስሃ ዝተባህለ ትግራዋይ 17 ዓመታት ድሕሪ ምእሳሩ ድሕሪ ርከብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነጻ ተለቒቑ ሃገሩ ከምዝኸደ ምስኡ ተኣሲሩ

Add a comment

ዕርቂ ምስ ሕልናና

ብልምዲሰባት ዓቢ በደል ምስ ዝፍጽሙ ሕልና የብሎምን” ብምባል ኢና እንገልጾም። ይኹን እምበርሰብ ኮይኑ ሕልና ዘይብሉ ፍጡር የለን። እንተስ ብኣብ ውሽጥና ዘቃልሕ ናይ ፈጣሪና ድምጺካብ ግዜ ንእስነትና ኣትሒዝና
ዘማዕበልናዮም መረዳእታታትወይ እውን ብሰንኪ ናይ ኣከባቢና ጽልዋታትነፍሲ ወከፍና ወነንቲ ሕልና ኢና። እዚ ካብ ኮነ እቲ ሓቂሓሳብና ወይ ግብርና ክሳብ ክንደይ ኢዩ ምስ ሕልናና ተመዓራርዩ ነጸብራቕ ናይ’ቲ ባህርያውን

Add a comment

ህግደፍ መትንታት ሃገር ቆራሪጹ ባዶ ዝገበረ ወይስ ገዚፍ ባጀት ሰሊዑ ሃገር ዘልምዕ ሓይሊ?

ኣብ’ዚ ውሽጢ 27 ዓመታት፡ ክልምልም ክስውድ ዝነበሮ ህዝባዊ ልኡላውነት ብፍጹም ቀይዲ ዝበተኸ ጃንዳዊ ብደዐ ተደፊሩን ተሰጊሩን’ዩ። ባህላዊ ኤርትራዊ ክብርታት ተበሊሉ’ዩ። ከይተሰከፍና ሓቂ ንዛረብ እንተኢልና ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓድነት ነበረ ኮይኑ’ዩ። ልሙዕ መሬት ኤርትራ ሰኣን ክንክን ብውሕጅን ንፋስን ተሸርሺሩ ዓሪቑ’ዩ። ናይ ትማሊ ጀግንነትን ጽንዓትን ኤርትራውያን ዘዕቁቦ ስኢኑ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ’ዩ። ብጣሊያናውያን ኢንጂኔራት ዝተሃደሰን ዝተሰርሐን ጽርጊያታትን ጎደናታትን ኤርትራ ካብ ጠቕሚ ወጻኢ ኮይኑ’ዩ። ድሕረትን ድኽነትን ኣብ ክንዲ ዝመሓየሽ መሊሱ መሬት ዘቢጡ’ዩ። እንስሳን ውጽኢት እንስሳን ዝበዝሑ ህዝብታት ኤርትራ ብቐረባ ዘይረኽብዎ፡ ብታሪኽ ብዛንታ ጥራሕ ዝፈልጥዎ መጋየጺ ውሑዳት

Add a comment

መልእኽቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ብምኽያት ሓዱሽ ዓመት

ዓመተ 2018 ተዛዚሙ ናብ ሓዱሽ ዓመት 2019 ንሰጋገር ኣሎና። ኣብ'ዛ ምድሪ ዓለም ዝነበሩ ህዝቢ፡ ሓደ ዓመት ተውዲኡ ናብ ካልእ ሓዱሽ ዓመት ክኣትው ከለው፡ መቐበሊ ናይ ሓዱሽ መዋእል (ዓመት) ዝኸውን ኣብ ሓድሕዶም መግለጺ ሰናይ ትምኒትን፡ ሓጎስን ዝተፈላለዩ ህያባት ይወሃሃቡ። እቲ ሓዱሽ ዓመት ካብ'ቲ ዝሓለፈ ዝያዳ ዝበለጸ፡ ናይ ምዕባለን ናይ ሂወቶም

Add a comment

ኣቦ ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ-መሰረት ዕዉት ናይ ስራሕ ዑደት ናብ ኢትዮጵያ ፈጺሙ።

ኣቦ ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ-መሰረት ሓው ኣንዋር ኢብራሂም ናብ ክልተ ሰሙን ዑደት ናብ ኢትዮጵያ ፈጺሙ ድሕሪ ምምላሱ ብሰንበት 15 ጥሪ 2019 ንኣባላት ማእከላይ መሪሕነት ሰልፊ ናይ ዑደቱ መብሪሂ ሂቡ።  ኣቦ-ወንበር ሰልፊ ኣብቲ ናይ ክልተ ሰሙን  ዑደቱ: ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ትግራይ ክልልን ዝርከቡ  ኣባላትናን ዝተፈላለዩ ተቃወምቲ ሓይልታትን ቤርጌሳውያን ማሕበራትን ተራኺቡ፡ ወጺኢት ሳልሳይ ጉባኤ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ-መሰረት ብዝርዝር መግለጺ ሂቡ።  ሓው ኣንዋር ኣተሓሒዙ፡ እቲ ምስ ካልኣይ ሸነኽ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ዝተኻየደ ናይ ዕርቂ ፈተነ፡ ንምዕዋቱ ብሸነኽ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ-መሰረት፡  ሽማግለታት ዝመስከርሉ ኩሉ ዓይነት ሕድገታት እኳ እንተገበረ ሓንቲ ኢድ ንበይና ስለ ዘይተጣቅዕ እቲ መስርሕ ናይ ሓድነት ክሳብ ሕጂ ክዕወት ከምዘይካኣለ ድሕሪ ምግላጹ፡ ሕጂ’ውን ብኣና ወገን ምእንቲ ሓድነትናን ድሕነት ህዝብናን ንዕርቂ ድልዋት ከም ምዃንና ኣረጋጊጹ ።

Add a comment

ህዝቢ ከም ቃርሳ

ቃርሳ ሓደ ምስ ዓይነታት ስፖርት ዝምደብ፡ ካብ ዕንጸይቲ ዝስራሓ ብበትሪ ድማ ዝህረም ኣብ ገጠራት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ኣብ ከበሳታት ከኣ ብፍላይ ዝዝውተር ተፈታዊ ባህላዊ ጸወታ ጓሶት’ዩ። ቃርሳ፡ ቆልዑ ሓንቲ ዓዲ ኣብ ክልተ ተኸፊሎም ወይ ደቂ ሓንቲ ዓዲ ምስ ደቂ ካልእ ደቂ ጎደቦ ጓሶት፡ ንሕና ንስዕር ንሕና’ባ እናተጫረቑ ዘካይድዎ ዝኾነ ኣሉታዊ ኣበር ዘይብሉ መሳጢ ጸወታ’ዩ። ኮታ ህይወት ዘለዎም ሰባት ኣብ ትርፊ ግዜኦም ብህይወት ዘይብሉ ነገር ዝዘናግዕሉ፡ እዚ ናይ ሕጂ ወለዶ ብወሳኒ መልክዑ ብታሪኽ ብዛንታ ጥራሕ ዝፈልጦ ዓይነት ስፖርታዊ ጸወታ ምዃኑ’ዩ። ስለምንታይ’ሲ ሎሚ

Add a comment

ቅዋም ዘይገዝኦ መራሕን፡ ልጓም ዘይብሉ ፈረስን ሓደ፤

ነዚ ኣርእስቲ'ዚ ዘልዓልና ብዘይምኽንያት ከምዘይኮነ መንበብቲ እዚ ጽሑፍ'ዚ ኣይትስሕቱዎን። ኣብ ልጓም ዘይብሉ ፈረስ ዝደየበ ሰብ፡ እቲ እንስሳ እንተበርጊጉ ወይ ድማ ፍንጭራዕ እንተኢሉ መትከሊ የብሉን፡፡ ኣብ ሓመዱ እዩ ዝልሎ። ከምኡ'ውን ካሮሳ ዝጎትት እንተኾይኑ ድማ፡ ናበየናይ ጸድፊ ወይ ድማ ምስ ኣየናይ መንደቕ ኣጋጭዩ ሑጻ ከምዝገብረካ ኣምላኽ/ረቢ ጥራሕ እዩ ዝፈልጥ። ብዝኾነ ልጓም ዘይብሉ ፈረስ ኣሚንካ ጉዕዞ፡ ብሰላም ክኣቱ እየ ኢልካ ዘይሕሰብ እዩ። እዚ ከም ኣብነት ካብ ኣምጻእናዮ ኢልና'ምበር ቀንዲ፡ መበገሲና ነዚ ስለዘይኮነ ኣብ'ዚ ይኣኽሎ። ናብ ቀንዲ ኣርእስትና ንመለስ።

Add a comment

መጸዋዕታ ንምክያድ ህዝባዊ አኼባ አብ ሆላንድ

Image result for Rotterdam

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደምክራስያዊ ለውጢ- ዞባ ኤውሮጳ፡ ንዕለት 5-01-2019 ሰዓት 13:00 ድ.ቀ. ከተማ ሮተርዳም ህዝባዊ አኼባ ከካይድ መዲቡ ሰለዘሎ፡ ንኩሎም ምእንቲ ፍትሒ ዝቃለሱ ኤርትራውያን አብ’ዚ ሰፍሕ ህዝባዊ አኼባ ክትሳተፉ በኽብሮት ንዕድም።

Add a comment

ኣምንቲ ምንታይ

ጥንቅሊዒት ዝሸንካዮ ናዓኻ

 ተመሊሱ ናብ ነብስኻ፣

ተንቤናይ ዶ ንኤርትራዊያን ምገዝኤ

ናይ ግድን ዩ ንዓርመሽሽ ሰራዊት ተሐኤ

ብውዲት ምስ ወያነ ኮይኑ ምስ ኣጥፈኤ

Add a comment

ብወገን ራማን ዛላምበሳን ተጀሚሩ ዝነበረ ናጻ ምንቅስቓስ ዳግማይ ድሕሪ ምዕጻዉ፣ ኣብ ኤርትራ ናህሪ ዋጋታት ሃለኽቲ ነገራት ይንህር

eri borderብወገን ራማን ዛላምበሳን ተጀሚሩ ዝነበረ ናጻ ምንቅስቓስ ዳግማይ ድሕሪ ምዕጻዉ፣ ኣብ ኤርትራ ናህሪ ዋጋታት ሃለኽቲ ነገራትን ናይ ህንጻ መሳርሒ ኣቑሑን ይንህር ከምዘሎ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። እዚ ናህሪ ዋጋታት ካብ ፍርቂ ክሳብ ዕጽፊ ዝበጽሕ ምዃኑ ዝሓበሩ ምንጭታትና፣ ምምሕዳር ከተማ ኣስመራ ነዚ ንምቁጽጻር ሕግታት የውጽእ ከምዘሎ ገሊጾም።

Add a comment

ዝኽሪ ካልኣይ ዓመት መስዋእቲ ሓርበኛ ተጋዳላይ ዶር. ሃብተ ተስፋማርያም!!

ብጻይናን ሓደ ካብ’ቶም ልሉያት መራሕትናን ተጋዳላይዶር. ሃብተተስፋማርያምካብ ዝስዋእ  እነሆ ድሮክልተዓመትኣቕጺሩይርከብ።ስዉእዶር. ሃብተብዕለት13/01/2017 ኣብከተማቦን(ጀርመን) ድሕሪነዊሕሕማምብመሳዋእቲተፈልዩና።

Add a comment

ዶብ ከፊቱ ዶብ ዓጽዩ

ገመል ሰሪቕካ ጉንብሕ ጉንብሕ

ተዳናገጽቲ ስብሐት መንደላይ

ደለይቲ ፍትሒ ኣይኮኑን ነዓይ

ግርማይ ኪዳነ ምቕናይ ጥራይ ምቕናይ፣

Add a comment

ኤርትራ፡ ሓሙሽተ ህዋሳት ሰብ ዘይሰርሓላ ሃገር

ሰባት ካብተን ብተፈጥሮ ዝተዓደልኦም 5 ህዋሳት ማለት ምርኣይ፡ ምስማዕ፡ ምስትምቃር፡ ምድህሳስን ምሽታትን ሓንቲ እንተስኢኖም፡ መዓልታዊ ህይወቶም ምሉእ ኣይከውንን። ብፍላይ’ኳ ምዕባለ ስነኪነት ኣብ ዘይብሉ ሃገር፡ እተን
ስምዒታትን ድሌታትን ንምግላጽን ንምፍጻምን፡ መዛረቢ መልሓስና፡ መርኣዪ ኣዒንትና፡ መስርሒ ኣእዳውና፡ መስምዒ ኣእዛንና ዘይብልና እንተኾይና፡ ጾር ቤተሰብናን ሕብረተሰብን ንኸውን ማለት’ዩ። እዚ ክብል እንከለኹ ግን፡ ብዙሓት
ክፋል ኣካሎም ዝሰኣኑ ሰባት፡ ብጻዕሮምን ሓገዝ ስነኪነትን ኣፍረይትን ነብሶም ክኢሎም ህይወቶም ዝመርሑ ከምዘለዉ ንምኽሓድ ኣይኮንኩን። ገለ ክፋል ካብ ሓሙሽተ ህዋሳትና ብተፈጥሮ ወይ ብሓደጋ እንተስኢናየን ምስ ዕድልና ካብ

Add a comment

ቅልዕቲ ደብዳበ፡ ንነገድ ተስፋብርሃን ረድኢ

ስም ክትሰምዖ ግርም፡ መን ምዃኑ ምስፈለጥካ ግን ዓባይ ምርጫ ትም… ይብሉ ለባማት፤ እሞ እቲ ሒዝካዮ ወይ ተወጢሕካዮ  ዘሎኻ ስም፡ ከምቲ ንዓኻ ይኹን ንቤተሰብካ ኣሕዋትና ብሄረ ብሌን… ነገደ ደገ ደገ ኢሎም ዝነጸሉኽም… ንስኻ ኸኣ ብምኽንያት ሕስመት ኣብ ኤርትራ ዑቕባ ሓቲትካ ንነብስኻ ተማዓራሪ ዘሎኻ… እቲ ተስፋብርሃን ዝብልዎ ኤርትራዊ ስም ከም ዘይብጸሓካ ኣሚንካ ክትልውጦ መጀመርያ ምዕዶይ እልእከልካ።

Add a comment

ቅኑዕ ሓበሬታ ዘይብሉ ህዝብን ሽሙ ዝጠፍኦ ንህብን ሓደ።

ህይወት ዝቕይር ማለት ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝሓሸ ዘሰጋገር ስራሕ ክትፈጥር ወይ ዕድል ስራሕ ክትረክብ፡ ካብ ትፈልጦ ናብ ዘይትፈልጦ ቦታ፡ ባህልን ቋንቋን ዘለዎ ከባብን ሃገርን ክትገይሽ፣ ንመን ረኺብካ ኣበይን ከመይን ከተዕርፍ ከም
ዘለካ፡ ብቤላ ቤሎ ወይ ብዝዕድለይ ዘይኮነ፡ እንተወሓደ ናብ ጭብጢ ዝቕረበ ሓበሬታ ረኺብካ ምብጋስ፡ ካብ ከጋጥም ዝኽእል ሓደጋ ንምድሓን ኣካላውን ስነ-ኣእምሮኣውን ቅድመ ኩነታዊ ምድላው ንምግባር ይሕግዝ። ንኣብነት
ህይወቶም ምስ ህላወ ጥሪት ዝተኣሳሰረ ጓሶት፡ ካብ’ቲ ሓደ ቦታ ናብ’ቲ ካልእ ቦታ ጥሪቶም ኮብኲቦም ቅድሚ ምብጋሶም፡ ዘተኣማምን ዝሰተ ማይ፣ ሳዕሪ፣ ምህላውን ዘይምህላውን፣ ኣብ ሰብን እንስሳን ሓደጋ ዘብጽሑ ኣራዊት፣
ንጥፈታት ሸፋቱ፣ ንሰብ ይኹን ንእንስሳ ዘጥቅዑ ሕማማት፣ እንስሳ

Add a comment

ኤርትራውያን፡ ሕጂ’ውን ከይንቅደም ኣብ ገዛእ ውራይና ከይንዕደም

ሕመረት ጽሑፈይን ሓሳበይን በዛ ቀዳሞት ወለድና ኣንጻር ረብሕኡ ንዝቃለስ፡ ንሞት ክሳብ ገዝኡ ደፊኣ ትኣቱ ዝጽበን ንኽብሩን መንነቱን ስጉምቲ ዘይወስድን ሰብ ቁምነገር ሓዘል ኣሽሙር ሓጻር ግጥሚ ክፍልም።

Add a comment

ሓደገኛነት ጐስጓስን ስብከትን ጥሩፋት "ኣግኣዝያን"

ሓደ ንነብሱ "ተስፋጽዮን" ዝብል መወራዘዪ ስም-ብርዒ ዘጠመቐ ወይጦን ብመማስልቱ ዮሴፍ ገብረህይወት ዝበሃል (ክሳብ ትማሊ ምስ ኢትዮጵያ ሕብረት ዝሰብኽ ዝነበረ) ዕሱብ ወያነን ተወኪሉ፡ "ማሕበር ኣሕዋት ኣግኣዝያን" ዝበሃል ጥሩፍ (extremist) ጒጅለ፡ ጸረ-ልኡላውነት ኤርራን ህዝባን ታሪኻን እምነታታን ዝቐንዐ፡ ኣዝዩ ሓደገኛ ጐስጓስን ስብከትን "ብዩትዩብ" የካይድ ኣሎ። እዚ ጥሩፍ ጒጅለ'ዚ፡ በቶም "ንሕና፥ ዝጸረየ ሃይማኖት ዘለና፣ ብኣምላኽ ዝተሓረና፣ ዝበለጽና ዓሌት ኢና" ዝብል ጉራቘን ዓሌታዊ ኣተሓሳስባ (outlandish racist mentality) ዘሎዎም ምኩሓት ሕሉ`ፍ1 የማናውያን ባእታታት ዝቖመ ኢዩ። እዞም ምኩሓት ሕሉ`ፍ የማናውያን ባእታታት እዚኣቶም፡ ናይ መንነት ቅልውላው ስለ ዘሎዎም፡ ማለት ብኤርትራውነቶም ስለ ዘይተኣማመኑ፡ ንከምስሉን ከይጥርጥጠሩን ወግሐ-ጸብሐ "ንሕና እቶም
ቀንዲ ደቀባት ኤርትራ ኢና" እናበሉ'ኳ እንተፈከሩ፡ ፈጺሞም ብልኡላውነት ሃገርና ኤርትራ ኰነ ብኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ኣይኣምኑን ኢዮም። ህዝባዊ ማዕበል ከይገፍዖም ሰጊኦም፡ ከምቶም ናይ ኢትዮጽያ "ኣንድነታውያን"

Add a comment

35 ኢትዮጵያዊያን ጉጅለ ሓካይም ናይ ሰናይ-ፍቓድ ኣገልግሎት ሕክምና ንምሃብ ናብ ኤርትራ ከይዶም

Add a comment

ንኢንጅነር ኣስገዶም ዓገብ

ንዓሻን ደርጓሐሉ ኣበይ ከእምቶ፣ንለባም ኣምተሉ ኣበይ ከይስሕቶ፣ናበይ ኣሎ እቲ ኣቢዪን ኢሰያስን፣ ንትግራይ ክሃርሙ ይሻባሸቡ ኣለዉ ዝብል ድራማ፣ባእሲ የብሎምን ኣይበልናን ዶ፣ሕጂ ኸ ውዲት ናይ ሰለስተ በሪህልኩም ዶ፣ 

Add a comment

ሓለውቲ ዶብ ኤርትራ፡ ካብ ኢትዮጵያ ንዝመጹ ንምሕላፍ “ናይ ፈደራል ወረቐት” ከምዝሓቱ ነበርቲ ዛላምበሳ ንቪኦኤ ሓቢሮም

Add a comment

ኣገዳሲ ዕድመ

ንኹሉ ኤርትራውን ኤርትራዊ በርገሳዊ ማሕበራትን ኣብ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሰያዊ ለውጢ ዛምንን ዝግደስን

Add a comment

ህዝባዊ መጸዋዕታ ኣኼባ ንተቐማጦ ህዝብና በይ ኤርያ ካሊፈርነያ ኤ.ሃ.ባ.ዲ.ለ (ENCDC)

ዝኸበርኩም ዝኸበርክን ኩብራት ህዝቢ ኤርትራ ሃገርና ኣብ ትሕቲ ዲክታይተር ስርዓት ህግደፍ ተቖርና ካብ መድረኽ ናብ መድረኽ ነናብ ዝኸፍኤ ኣታሕህዛ ብስንኪ ዘይ ፍትሓዊ ምሕደራን ኣታሓሕዛ መንእሰያትና ዝፈትውዋ ሃገሮም ብሰንኪ ህግደፍ እሾኽ ስለ ዝኽነቶም ጠንጢኖማ  ናብ ስደት ብ ኣማኢታት ኣሻሓት ኩጓዓዙ ጸኒሖምን ይጓዓዙን ኣለው  ስርዓት ህግደፍ  ኣቐዲሙ ብመደብ ንሃገርና ኤርትራ መንህሰይ ክትጽንቅቕ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ጸኒሑ ኢዩ።

Add a comment

ፍሉይ ምስጋና

እዞም ግዱሳት ሰብ ሕልናን፡ ገበርቲ ሰናይን ዝኾኑ ኤርትራውያን ተቐማጦ ከተማ ሉዛን ሃገረ ስዊዘርላንድ፡ ሎሚውን ከምቀደሞም ንጀጋኑ ውጉኣት ሓርነት ኤርትራ መደበር ከሰላ ሃገረ ሱዳን ዘወፍይዎ ዘለዉ ብርኩትን ተደጋጋምን ኣስተዋጽኦም ሎሚ ዓመት እውን፥ ዝተጸገሙ ኣሕዋቶም ንምሕጋዝን ኣብ ሕማቕ ከይወድቁን ብዘለዎም ሓልዮት ግዲኦም ብምብርካቶም፣ በዚ ኣጋጣሚ ብ�

Add a comment

መጻኢ ዕድላት ኢትዮ-ኤርትራ፣ 26 ታሕሳስ 2018 - ብወዲ ባሻይ።

ኣብ ሓደ ሕማቕ ኣጋጣሚታት ባህርያዊ ጸጋታትካን ተፈጥሮኣዊ ኣቀማምጣኻን ክዘርዩኻ ከም ዝኽእሉ እዙ ናትና ኣብነትን ከም ጭቡጥ መርኣያን መረዳእታን ይሕግዝዩ።

Add a comment

እቲ ዕላማ ንጹርን ህዝባውን እንተዘይኮይኑ፡ ፖለቲካዊ ውድብየ ምባል ትርጉም የብሉን።

ቃልሲ ወጽዓ ምስ በጽሐካን ምስ በዝሐካን መሰልካ ንምኽባር ተገዲድካ ትኣትዎ ‘ምበር፡ ከም መኣዲ ትምህርት ፍልጠት ክትቀስም ኢልካ ትኣትዎ ኣይኮነን። ከም ንግዲ ገንዘባውን ነገራውን ትርፊ ክትረክብ፡ ከም ስፖርት ክትዘናጋዕ ኢልካ ትጽምበሮ ዓውዲ ኣይኮነን። ሓቀኛ ቃልሲ ዝበሃል ህዝባዊ መሰረት ዘለዎ’ዩ። ህዝባዊ ቃልሲ ከኣ፡ ስሙ ከም ዝሕብሮ፡ ንካልኦት ሰላም፣ ደሞክራሲ፣ ፍትሒ፣ ቀጻልነት ዘለዎ ማሕበራዊ ናብራ ዕቤት ክውን ንምግባር፡ ዕድመ ንእስነትካ፣ ውልቀ ማሕበራዊ ድሌታት፣ ቀረባ ስድራ ቤትካ፣ ኣካልካ፣

Add a comment

ወዲ ድሙ ነይገድፍ ግብሪ ኡሙ

ኣቦይን ኣደይን በበይኑ ሕልሞም፣ብደለይቲ ለውጢ ተሃሪሙ እንተ ኾይኑ ደስ ምበለና፣ከም ጭርሖና፡ ኣለዋና ኣለዉና ምበልና፣ዘይጥሉል ዜና፣ደኣ ኢሰያስ ሞይቱ ኢሎም ሐስዮም ሐሰውቲ ገሮምና፣ክንደይ ዘይሰማዕና«

Add a comment

ዕድመ ንኣኼባ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ - ጀርመን

ብዛዕባ ምስንዳእ መስርሕ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢን፣ ግደ ኩሎም ኣካላት ሃገራዊ ባይቶን (ፖለቲካዊ ሓይልታትን፣ በርጌሳዊ ማሕበራትን፣ ማሕበረ-ኮማትን፣ ነጻ ሃገራውያን ባእታታን)፣ ኣመልኪትና ንምልዛብን ብሓባራዊ ርእይቶ ንምውጻእን ንቀዳም ዕለት 12/01/2019 ምምሕዳር ሃገራዊ ባይቶ ዞባ ኤውሮጳ ኣገዳሲ ኣኼባ ኣዳሊዩ ምህላዉ ብምሕባር፣ ኩላትኩም ኣብ ጀርመን እትነብሩ ሃገራውያን ደለይቲ ዲሞክራስያዊ ለውጥን ፍትሕን፣ ኣብዚ

Add a comment

ፍኑው ኮይኑ ዝጸንሐ ዶባት ኤርትርን ኢትዮጵያን ዳግም ተዓጽዩ

Zalambesa

ካብ ወርሒ መስከረም ኣትሒዙ ፍኑው ኮይኑ ዝጸንሐ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዳግም ከምዝተዓጽወ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። ብፍላይ መስመረ ዛላምበሳ፣ ፍሉይ ናይ ይሕለፍ ፍቓድ ዘይብሎም ሰባት ከይነሳቐሱ ካብ 25 ታሕሳስ ኣትሒዙ ብወገን ኤርትራ መምርሒ ተዋሂቡ። ብወገን ኢትዮጵያ'ውን ካብ ፈደራላዊ መንግስቲ ናይ ይሕለፍ ፍቓድ ዘይብሎም ሰባት ክንቀሳቐሱ ከምዘይክእሉ'ዩ ዝጥቀስ ዘሎ።

Add a comment

ገለ ብዛዕባ ኤርትራዊ-ኣመሪካዊ ኮንግረስማን ዮሴፍ ንጉሰ

ኤርትራዊ-ኣመሪካዊ ኮንግረስማን ዮሴፍ ንጉሰ፡ ካብ ክፍለ-ግዝኣት ኮለራዶ ተወኪሉ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ባይቶ ተወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ፡ቃለ-መሕላ ምፍጻሙ ይዝከር።

Add a comment

ኣብ ሓድሽ መድረኽ፡ ጽቡቓት ዕድላትን ብደሆታትን ዲሞክራስያዊ ቃልስና!

ብ2009 ዓ.ም. ኣብ ልዕሊ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን ብይን ማዕቀብ ከምዝተደንገገ ዓለም ብዓለሙ ዝፈልጦ እዩ። ውልቀ መላኽን ዕሱባቱን፡ ካብ`ቲ እዋን`ቲ ጀሚሮም ከም ተናኻሲ ከልቢ ክነብሑ፡ እናሓለፉ ንዓበይቲ መራሕቲ ሃገራት ከይተረፈ ብተደጋጋሚ ክዝልፉ ሰሚዕናዮም ኢና። ቀንዲ መልእኽቲ ናይ ኣውያቶም፡ ብዘይወዓልናዮ ተቐጺዕና ዝብል ምንባሩ ዝርሳዕ ኣይኮነን

Add a comment

ግልጽነት ዝጎደሎ ኣካይዳ ንጠቕሚ መን፡

ብቅዋም /ሕገ-መንግስቲ/ ዝማሓደሩ ወይ ደሞክራስያዊ ስርዓተ-ምሕደራ ዘለዎም መንግስታት ትካላዊ ኣሳራርሓኦም ካብ ሓጋጊ ፈጻሚ ፈራዲ ትካላት ኣትሒዝካ ኩሎም ደሞክራስያዊ መሓውራቶም ነናቶም ደረት ስልጣንን ሓላፍነትን፡ ግልጽነትን ተሓታትነትን ብዘለዎ ኣገባብ ብሕጊ ተቐሪጹ፡ ናይ ቀረባን ሩሑቕን ስትራተጂታትን ፖሊስታቶምን ከመይነት ዝርዝር አፋጻጽመኦምን ህዝቢ ብወግዒ ክፈልጦ ይገብሩ፡፡ ናይ ሰልፍታት ሕጊ፣ ናይ ፕሬስ-ሕጊ፣ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሕጊ ወዘተ›... ኮታ ና

Add a comment

ደምዳሚ መግለጺ ማእከላይ ባይቶ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ (ግሃድኤ-ሕድሪ)

ማእከላይ ባይቶ (ማ.ባ.) ግሃድኤ-ሕድሪ ዓመታዊ ስሩዕ ኣኼብኡ ካብ ዕለት 22 ክሳብ 23-12-2018 ኣጠናቒቑ። እዚ ኣኼባ’ዚ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን፣ ብዛዕባ ኣህጉራዊ ፖለቲካዊ ኲነታት ክርአ ከሎ ኣመሪካን ሰዓብታን በቲ ሓደ፡ ሩስያን ሰዓብታን ድማ በቲ ካልእ ዝያዳ ኣብ ወጥሪ ኣትዮምሉ ዘለዉ እዋን ከም ዘለና ይፍለጥ። ነ’ዞም ተወዳደርቲ ዝዀኑ ሓያላን ሃገራት ደገፍቲ ዝዀኑ ዞባውያን ጐብለላት ድማ ብወገኖም ብተመሳሳሊ መልክዑ ኣ

Add a comment

ደምዳሚ ኣዋጅ ፡ ሓሙሻይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ

ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ መበል 5ይ ምዱብ ኣኼብኡ ኣብ ትሕቲ ቅድም ቀዳድም ድሕነት ህዝብን ሃገርን ዝብል ቴማ ካብ 28-31 ታሕሳስ 2018 ኣብ ዘሎ ግዝያት ኣሰላሲሉ። እዚ ንልዕሊ ሰለስተ መዓልታት ኣብ መፈጸምታ ወርሒ ታሕሳስ ዝተኻየደ ኣኬባ ኣብ ኩነታት ፖለትካ ዓለምና፣ ዞባናን ከባቢናን ብሓፈሻ፡ ብቀንዱን ብፍላይን ድማ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ኣብ ውሽጣውን ግዳማውን ኩነታት ሰልፊ፡ ዘለው ፖለቲካውን ማሕበራውን ኩነታት ዝራኣዩ ሓደስቲ ተርእዮታት ኣብ ዝምዕብሉሉ ዘለዉ ተኣፋፊ ኩነት ብዕምቆት ብምድህሳ

Add a comment

ካብ ብር ናቕፋ ይኸብር፡ ጉሳዕ ድሌት የወሃት፡

ኣብ’ዛ ማዕርነታዊ ናብራ ዝረሓቓ፡ ሓደ ካብ’ቲ ካልእ ተማሂሩ ተመራሚሩ ብፍልጠቱን ጉልበቱን ድዩ፡ ዓሚጹ ዘሪፉ ልዕልነቱ ከረጋግጽ ብውድድ ትሕመስ ዘላ ዓለምና፡ ርእስኻ ዝኸኣልካ ዝበለጽካ ኮይንካ ክትርከብ ምድላይ ዝተባባዕ ‘ምበር ዝንቀፍ ዝኹነን ጉዳይ ኣይኮነን። እቲ ዝበለጽካ ኮይንካ ክትርከብ ምድላይ፡ ኣብ ባይታ ብሕግን ብስራሕን ዘይስነ እንተኾይኑ ግን፡ ኣብ እዋኑ ቀልጢፍካ ክንቀፍ፡ ኣይፋል ክበሃል፡ ክእረም ‘ምበር ስቕ ኢልካ ክረአ ኣይግባእን። ሳእኒኻ ማዕረ እግርኻ” ከም ዝበሃል፡ ድሌትካ ምስ ጭቡጥ

Add a comment

ዝሓቶ ሰብ ዘይብሉ ናይ ኤርትራ ዕሉል ገበነኛ።

እቲ ብ1965 ብመንግስቲ ኢትዮጵያን፡ ናይ ኣመሪካ ጸጥታዊ ስለላ (CIA)ን: ነቲ ክካየድ ዝጸንሔ ኣንጻር መግዛእቲ ኢትዮጵያ፡ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንምፍሻል ዝተላእከ፡ ኢሳያስ ኣፈዎርቂ ዝተባህለ ዕሱብ ሰብ፡ ኣብ ሰውራ ኤርትራ፡ ተቓላሲ ተመሲሉ ካብ ዝተሓወሰላ ዕለት ጀሚሩ፡ ህዝቢ ኤርትራ ብገርሁ ከሎ፡ ክምክቱኒ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ንዝጠርጠሮም ብሉጻት ተጋደልቲ፡ ብኣብርሃም ተወልደ ጀሚሩ፡ ብርቱዕ ቅንጸላን፡ ኣዝዩ ሃሳዪ፡ ሃገራዊ ዕንወትን፡ ብስቱር ምስጢራት፡

Add a comment

ርሑስ በዓል ልደትን ሓድሽ ዓመት 2019ን ይግበረልና !!

ብኣጋጣሚ በዓላት ልደተ ክርስቶስን፣ ሓድሽ ዓመት 2019ን ፣ ንኹላትኩም ምእንቲ ፍትሕን ዲሞክራስያዊ ለውጥን ትቃለሱ ዘለኹም ኤርትውያን ሓርበኛታትን ስድራቤትኩምን፣ ከምኡ‘ውን ንመላእ ህዝብናን፣  ምስ ኩሎም ኣመንቲ ክርስትና ኣብ ዓለምን፣ እንቋዕ ናብ`ዚ ክቡር በዓል‘ዚ ኣብጻሓና ብምባል፣ ርሑስ በዓላት ክገብሮን፣ ኣብ ሃገርና ድማ ዘመነ ሰላምን ቅሳነትን ራህዋን ክሰፍንን፣ ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ልባዊ ምንዮቱ የመሓላልፍ። 

ዓመተ ራህዋን ሰላምን ስኒትን ይግበረልና  !!

ቤትጽሕፈትዜናንባህልን

ግንባርሃገራዊድሕነትኤርትራ!!

24/12/2019

Add a comment

ቃል ሓዘን

ወላዲቱ ብጻይና ዓብዱልዋስዕ ኑርሑሰን፣ ሓላፊ ስርርዓዊ ጉዳያት ግሃዳኤ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ፣ ብሕማም ምኽንያት ብሞት ካብ’ዛ ዓለም ተፈሊየናና።

Add a comment

መበል 9 ዓመት ዝኽሪ መስዋእቲ ተጋዳላይ ኢዮብ ብስራት

ሓርበኛ  ተጋዳላይ ኢዮብ ብስራት ከም’ዛ ሎሚ መዓልቲ፣ ብዕለት 24 ታሕሳስ 2009 ካብዛ ዓለም ብመስዋእቲ ተፈሊዩና። እነሆ ኸኣ፣ ካብ ዝስዋእ ድሮ 9 ዓመታት ኣሕሊፉ።

Add a comment

ርሑስ በዓል ልደተ ክርስቶስ ይግበረልና !!

ብኣጋጣሚ በዓል ልደተ ክርስቶስ 2019፣ ንኩላትኩም፣ ምእንቲ ፍትሕን ዲሞክራስያዊ ለውጥን ትቃለሱ ዘለኹም ኤርትውያን ሓርበኛታትን ስድራቤትኩምን፣ ከምኡ‘ውን ንመላእ ህዝብናን ኩሎም ኣመንቲ ክርስትና ኣብ ዓለምን፣ እንቋዕ ናብ`ዚ ክቡር በዓል‘ዚ ኣብጻሓና ብምባል፣ ርሑስ በዓል ልደት ክገብሮን፣ ዝመጽእ በዓልትና ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ከነብዕሎ፣ ብስም መላእ ኣባላት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ልባዊ ምንዮትና ነመሓላልፍ። ርሑስ በዓል ልደት ይግበረልና !!

Add a comment

Alert! ኤርትራ፣ ኣብ ወቒሮን ከባቢኣን፣ 16 ቆልዑን ክልተ ኣዴታትን ብሕማም ውጽኣት ሞይቶም

Wekiro

ኣብ ኤርትራ፣ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፣ ከባቢ ወቒሮ፣ ብሕማም ውጽኣት 16 ቆልዑን ክልተ ኣዴታትን ከምዝሞቱ ምስ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ናይቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። 60 ኪሎሜተር ንሰሜን ካብ ከተማ ምጽዋዕ ሪሒቓ እትርከብ ወቒሮ፣ ነበርታ ካብን ናብን ካልእ ከባቢታት፣ ብፍላይ ድማ ሕክምና ንምርካብ ናብ ከተማ ምጽዋዕ ከይንቀሳቐሱ ተሓጺሮም ከምዘለዉ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት፣ ኣብታ ዓዲ ናብ እትርከብ ክሊኒክ ተወሰኽቲ ሓደ ዶክተርን ሽዱሽተ ነርሳትን ተመዲቦም ከምዘለው ገሊጾም።

Add a comment

ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ዝተኸፍተሉ ዕለት፣ ልዕሊ 27 ሽሕ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዑቕባ ሓቲቶም

Endabaguna 2

ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን፣ ኣብ ወርሒ መስከረም ካብ ዝተኸፍተሉ፣ ኣብዘን ሰለስተ ኣዋርሕ ልዕሊ 27 ሽሕ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዑቕባ ከምዝሓተቱ ንኣህጉራውያን ትካላት ስደተኛታት ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ሓቢሩ። እቶም 24 ሽሕ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከብ መቐበል ስደተኛታት እንዳባጉና ክምዝገቡ እንከለዉ እቶም ልዕሊ 3 ሽሕ ድማ ኣብ ክልል ዓፈር ዝተመዝገቡ'ዮም። ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝተኸፍተሉ ድሕሪ ሓደ ወርሒ፣ መዓልታዊ ኣስታት 390 ኤርትራውያን ዑቕባ ንምሕታት ይምዝገቡ ምንባርሮም UNHCR ካብ ኢትይጵያ፣ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ምግላጹ ይዝከር።

Add a comment

ኤርትራ፣ ኣብ ከተማ ኣስመራ ግፋ ይቕጽል

asmera cafe መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ከተማ ኣስመራ ሰፊሕ ግፋ ከካይድ ከምዝቐነየ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። ብፍላይ ኣብ ከባቢ ዕዳጋታት ብብዝሒ ዝርከበሉ ቦታታት ዝቐነየ ግፋ ዕላምኡ ንጹር እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ጎደናታት ነኣሽቱ ሸቐጣት ኣብ ልዕሊ ዘካዪዱ ጽዒቑ ምንባሩ ይጥቀስ። በዚ ግፋ ንብረቶም ዝተዘመቱ ካብ ትግራይ ዝመጹ ኢትዮጵያውያን፣ ቀንጠመንጢ ካብ ድኻታት ዝዘምት መንግስቲ ርኢና ብምባል ብዓውታ ከማርሩ ይስምዑ ከምዘለዉ ይግለጽ።

Add a comment

ግስጋሴ ጉዕዞ ኤሃባደለ ሰሜን ኣሜሪካን ኢትዮ/ኤርትራ ዝምድናታት ዶብን፣ ንምስዓብ ዝኣክል

 ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ(ባይቶ) ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ፣ ወከልቶም ሰዲዶም ዞባዊ ጉባኤ ኣብ ደንቨር ኮሎራዶ ካብ ዝግበር፣ ኣብ ሓድሽ ዓመት 2019 ሓደ ወርሑ ኣኽቲሙሎ። ኣብዚ ኣኼባዚ ጉባኤኛታት ባይቶ ንሰነዳት ፖለቲካዊ ቻርተርን፣ ሓባሪ ማፕን፣ ሕገ-ህንጻን ደጊሞም ብምብድጋፍ፣ ነቲ ኣብ ቀረባ መጻኢ እዋን ዝግበር ጉባኤ ዝሳተፉ ወከልቲ
 

Add a comment

ጀነራል ስብሓት ኤፍረም ኣብ ኣዚዩ ጽኑዕ ኩነታት ይርከብ ።

Image result for general sephate efrem

ሚንስተር ዕደናን ጸዓትን ስርዓት ህግደፍ፣ ጀነራል ስብሓት ኤፍረም፣ መንነቱብዘይተገልጸ ባእታ፣ኣብመንበሪቤቱኣድብዩድሕሪ ምጽናሕ፣ብኸቢድተሃሪሙኣብሆስፒታልኦሮታክፍሊጽኑዑክንክንተዓቒቡ ምህላዉ ምንጭታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ካብ ኣስመራ ሓቢሮም።

Add a comment

ሓደገኛነት ጐስጓስን ስብከትን ጥሩፋት "ኣግኣዝያን"

ሓደ ንነብሱ "ተስፋጽዮን" ዝብል መወራዘዪ ስም-ብርዒ ዘጠመቐ ወይጦን ብመማስልቱ ዮሴፍ ገብረህይወት ዝበሃል (ክሳብ ትማሊ ምስ ኢትዮጵያ ሕብረት ዝሰብኽ ዝነበረ) ዕሱብ ወያነን ተወኪሉ፡ "ማሕበር ኣሕዋት ኣግኣዝያን" ዝበሃል ጥሩፍ (extremist) ጒጅለ፡ ጸረ-ልኡላውነት ኤርራን ህዝባን ታሪኻን እምነታታን ዝቐንዐ፡ ኣዝዩ ሓደገኛ ጐስጓስን ስብከትን "ብዩትዩብ" የካይድ ኣሎ። እዚ ጥሩፍ ጒጅለ'ዚ፡ በቶም "ንሕና፥ ዝጸረየ ሃይማኖት ዘለና፣ ብኣምላኽ ዝተሓረና፣ ዝበለጽና ዓሌት ኢና" ዝብል ጉራቘን ዓሌታዊ ኣተሓሳስባ (outlandish racist mentality) ዘሎዎም ምኩሓት ሕሉ`ፍ

Add a comment