ግስጋሴ ጉዕዞ ኤሃባደለ ሰሜን ኣሜሪካን ኢትዮ/ኤርትራ ዝምድናታት ዶብን፣ ንምስዓብ ዝኣክል

 ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ(ባይቶ) ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ፣ ወከልቶም ሰዲዶም ዞባዊ ጉባኤ ኣብ ደንቨር ኮሎራዶ ካብ ዝግበር፣ ኣብ ሓድሽ ዓመት 2019 ሓደ ወርሑ ኣኽቲሙሎ። ኣብዚ ኣኼባዚ ጉባኤኛታት ባይቶ ንሰነዳት ፖለቲካዊ ቻርተርን፣ ሓባሪ ማፕን፣ ሕገ-ህንጻን ደጊሞም ብምብድጋፍ፣ ነቲ ኣብ ቀረባ መጻኢ እዋን ዝግበር ጉባኤ ዝሳተፉ ወከልቲ