ትግራዋይ ዳዊት ነቲ ሐቂ ኣይትሸፍኖ

ኤርትራ መኻን ኣይኮነትን‘ ክንካኸለላ ኢና ህዝባ

ጭርሖ ትግራይ ትግርኚ መዓስ ይዓጅባ

ካብ ራስ ቄሳር ክሳብ ራስ ዲሜራ ብዓጀባ

 ኤርትራ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ኣኽራን ዝኸበባ

ኤርትራ ንኤርትራዊያን ደቂ ርስቲ ኣለና እንዳባ

ኩሉ ምህዞ ናይ ነጋዳይ ትግራዊይ ዳዊት ዘረባ‘‘