ካብ ኣብ ዘዘለኻዮ ምኽርዛዝን ኣንፈቱ ዘይፍለጥ ሃላልነትን መታን ክንድሕን

ኣብ ሳልሳይ ክፋል፡ ትማሊ ኣብ ህዝቢ ክስራሕ ዝነበሮ’ሞ ዘይተሰርሐ ፖለቲካዊ ህንጸት ኣጣዒስዎም፡ መትከላዊ ኣሰራርሓ ተኸቲሎም ኣብ ክንዲ ዝረባረቡ፡ ኣብ ዕለታዊ ስራሓት ተጸሚዶም ጋም-ማን ክብሉ ኣዝዩ ዘሕዝን ታሪኽን ተመክሮን’ዩ። ገሊኦም ከርዚዞም፡ ገለ ኣንፈቱ ብዘይፍለጥ ብዓጋም ጠሓስ ፖለቲካዊ ሃላልነት፡ ወርቃዊ ናይ ለውጢ ዕድላት ንከንቱ ይሓልፍ፡ ህዝቢ ድማ ይብተን ኣሎ። እሞ ንብሕጂ’ኸ እንታይ ይገበር