ካብ ኣብ ዘዘለኻዮ ምኽርዛዝን ኣንፈቱ ዘይፈለጥ ሃላልነትን መታን ክንድሕን፡

ኣብ ዝሓለፈ ካልኣይ ክፋል፡ ብዘይካቶም ክሳብ ሎሚ፡ ብተመክሮ ገድሊ ናይ ትማሊ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ናይ ሎሚ ስማዊ ሰልፊ ህግደፍ ናትና’ዩ ዝብል እምነት ዘለዎም፡ ብጠቕሚ፣ ብዝምድና፣ ብከባቢ ምስኡ ተላጊቦም ኣብ ገበናዊ ተግባራት ተዋፊሮም ዘሳስዩ ዘለው ኣዝዮም ውሑዳት፡ እቲ ዝበዝሕ ተጸመም ንዝብል ሽጣራ ኢሳያስ ተርቢዑ ለውጢ ናብ ዘቋምተሉ ተሰጋጊሩ ወይ ውድዓዊ ኩነታት ካብ ልክዕ ንላዕሊ በሲሉ ክንሱ፡ ብግቡእ መሪሑ ዘቃልሶ ስኢኑ እነሆ ኣብ ጽምልምትምት ኣትዩ ይርከብ። እሞ ብፖለቲካዊ ውድባት ክግበር ዝነበሮ፡ ግን ዘይተገብረ