ፈጽሚ ውሳነ ዶብን ብይን እገዳን ኣይዛመዱን

ክልተ ዘተኣሳስር ዘይብሎም ነገራት ወይ ክስተታት ኣብ ሓደ ኣምጺእካ ከተዛምድ ምፍታን መጀመርያ ዘይ ስነ መጎታዊ’ዩ። ካልኣይ እቲ ጉዳይ መሊሱ ክተሓላለኽ’ሞ መሰረታዊ ፍታሕ ከይረኸበ ክቅጽል ድሌት ከምዘለካ ዘመልክት’ዩ። ሳልሳይ ንዘይመትከላዊ ስጊንጥራዊ ባህሪኻ ዝሕብር’ዩ። ራብዓይ ኣብ ህዝቢ ዘለካ ሕሉፍ ንዕቀት ዘርእዩ’ዩ። እዚ ከም’ዚ ዓይነት ባህርን ልምድን ከኣ፡ ዘይስነ-ፍልጠታውን ዘይንቡርን ብምዃኑ፡