ደምዳሚ መግለጺ 2ይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ-ሕድሪ፡

ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ (ግሃድኤ-ሕድሪ) 2ይ ስሩዕ ኣኼብኡ ካብ ዕለት 08 ክሳብ 10 መጋቢት 2018 ኣካይዱ ዛዚሙ፡፡ ፈጻሚ ኣካል ኣብዚ ንሰለስተ መዓልቲ ዘሰላሰሎ ኣኼባ ዓለማዊ፡ ዞባዊ፡ ከባብያውን ሃገራውን ኩነታት ኣመልኪቱ ዘትዩ፡፡ ብተወሳኺ ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ ድሕሪ ምግምጋም ንውድባዊ ጉዳይ ኣመልኪቱ ብነፍሲ-ወከፍ ፈጻሚ ኣካል ቤት ጽሕፈታት ዝቐረበ ናይ 3ተ ኣዋርሕ ጸብጻብ ብዕምቆት ገምጊሙ ትግባረታትን ጉድለታትን መዚኑ፡፡