ብምኽንያት 08 መጋቢት፡ ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ብሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ዝተዳለወ መግለጺ፡

እነሆ እታ በብዓመቱ እነኽብራ ታሪኻዊት ዕለት 08 መጋቢት፡ ዓለም ለኻዊት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ፡ ሎሚ ንመበል 107 ጊዜ ብዓለም ደረጃ ትዝከር ኣላ። እዛ ዕለት'ዚኣ ንቃልስን መስዋእትን ደቂ ኣንስትዮ ዓለምና ንምዝካር ዝተሰየመት ክብርቲ ዕለት እያ። ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ድማ፡ ኣካል ኣምሳል ደቂ ኣንስትዮ ዓለም ብምዃነን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ን20 ዓመታት ሰላማዊ ፖሎቲካዊ ቃልሲ፡ ን30 መሪርን ነዊሕን  ዓመታት ድማ፡ ምዑት ብረታዊ ተጋድሎ ምእንቲ ሃገራዊ ነጻነት ኣካይደን፡ ብስንክልነአንን መስዋእተንን ኣብ ዘረጋገጻኣ ነጻ ኤርትራ፡  ዳግማይ ጊሎትን ከደምትን ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍን ወታደራውያን ሓለፍቱን ኮይነን፡ ሓሳረ መከርአን ኣብ ዝርእያሉ፡ ዳግማይ ዲሞክራያዊ ቃልሲ ከካይዳ ኣብ ዝተገደዳሉ እዋን ብምዃኑ'ውን እዩ።