ስነስርዓት ቀብሪ !! ሓርበኛ ኣቦና ሓጂ ሙሳ ኑር!!

06.03.2018 ንሕና ኤርትራውያን ኣብዚ መድረኽ እዚ: ኣብ ትሕቲ ፍጹም ጨና ሰላም ዘይብሉ፣ ደሞክራስን ዘይብሉ: በጋሚዶኣዊ ፖለቲካዊ ሰርዓት ወዲቅና ከም ዘላና፣ ካብና ካብቶም ሰብ ቤት ሓሊፉስ፣ ደላይ ሰላም ማሕበረ-ሰብ ዓለም ዝፈልጦን ንምዕጋቱ ዝነጥፈሉ ዘሎን ምኻኑ ሰውር ኣይኮነንል።