ምእካብ ድዩ ምምዳብ? ርጡብ መልሲ ይወሃብ

ብዕለት 25/02/2018 ካብ ግዱሳት ኤርትራውያን ነበርቲ ኣብ ኣትላንታ (Atlanta) ሰሜን ኣሜሪካ ንዓለመለኻዊ ዋዕላ ኤርትራውያን ዘተንብህ ዕድመ ብምምባበይ ከምኡ ኸኣ ኣብቲ ትሕዝቶ መደብ ሰፊሩ ዘሎ ነጥብታት ወይ ክወዓለሉ ተባሂሉ ዘሎ ትሕዝቶታት ብወገነይ ኣድማዒ ውጽኢት ክህልዎ ዝድለን እንተድኣ ኾይኑ፡ ካብ ሕጂ ብሩህ ኮይኑ ክግለጽ ዝብሎ ርእይቶ ክህብ ኣፍቅዱለይ።