ብምኽንያት መስዋእቲ ኣቦና ሐጂ ሙሳ መሐመድ ኑር መግለጺ መሪር ሐዘን

ንሐርበኛ ኣቦና ሐጂ ሙሳ መሐመድ ኑር ጀና,ሰብ ኣይነብርንዩ ታሪኽዩ ነባሪ, ካብ ምኒስተራትን ጀነራላትን ጃንዳ ህግደፍ, ብህዝቢ ዝያዳ ዝረኸቡ ክብሪ፡፡