ሰናይ ተብግሶ 18 ውድባት

ዉሽጡ ሑሩር,እዛ ርጊቢት ምስ ዕንበባ ቀዳዊትና ይግበራ,ብተመን ዝሰንበደ ብልሕጺ ተዳህለ,ተሐጒሰ, ግን ካብ ተመኩሮ ተበጊሰ, ሰናይ ተበግሶ ናይ 18 ውድባት ኣሞጒሰ, ህዝብና ክጋላገል ካብ ጋሃንም ጸላም,ቀልጢፍኩም ግበሩ ገምጋም፡፡