ሎሚ ኣመት ዜጋታቱ ዘይገብር ኤርትራዊ ዳርጋ ዘየለ

ትማሊ ማለት ኣብ ግዜ ብረታዊ ተጋድሎ ንሃገራዊ ነጻነት፡ ስርዓት ደርግ ብልዕለ ሓያል ሶቬት ሕብረት ተደጊፉ ንሰውራ ኤርትራ ሓንሳእን ንሓዋሩን ንምቕሃም ምድልዋት ወዲኡ፡ በቲ ኣብ ሓሳቡ ዝሰኣሎ ፍጹም ዓወት ተኣማሚኑ ኣብ ዝተሃንደደሉ መድረኽ፡ ሎሚ ዘይከተተ ብደው ከም ዝሞተ” ዝብል ነቲ ዝነበረ ኩናታት ዝገልጽን ዝገጥምን መድረኻዊ ጭርሖ ነይሩ። እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ነቶም ኣብ ቅድመ