ዕጡቕ ኣሃዱታት ግሃድኤ-ሕድሪ፡

“ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ” ዝብል ጭርሖ ተሓንጊጡ ኣብ ቅድመ ግንባር ተሰሊፉ ዝርከብ ዕጡቕ ኣሃዱታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ ብላዕለዎት ሓለፍቲ ወተሃደራዊ ኮሚቴን ጠርነፍቲ ኣሃዱታትን ተማእኪሉ ንክልተ መዓልቲ ሰፊሕ ሰሚናር ከምዝተካየደ ቤት ጽሕፈት ወተሃደራውን
ጸጥታውን ግሃድኤ-ሕድሪ ሓቢሩ፡፡