ደምዳሚ መግለጺ ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራዉያን ንድሕነት ሃገር

ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ስምረት ኣብ'ቲ ዝካየዶ ሳልሳይ ስሩዕ ኣኬባ ብዙሓት ዓበይቲ ዛዕባታት ኣልዒሉ ተዛትዩ። ካብ'ቲ ቀንዲ ዘተኮረሎም ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዓለማዉን ዞባዉን ከባብያዉን ኩነታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝረኣዮ፡ በቲ ኣብ መንጎ ሓያላት ሃገራት ዝግበር ዘሎ ናይ ፖለቲካዉን ቁጠባዉን ወተሃደራዉን ናይ ሓይሊ ሚዛን ዉድድር ዓለም ናብ ክልተ ገጻት ዝመልክዑ ናይ