ወደባትና ቃዲሩ ዕዳጋና ጾሙ ሓዲሩ።

ኣብ’ዚ መዋእል’ዚ ህዝቢ ምስ ትሕዝቶኡ እንክጠሚ፡ ናይ ካልኦት ጽግዕተኛ ክኸውን ዘደንጹ’ዩ። ስለምንታይ ከ ብምንታይ ምኽንያት ከ? ንዘለካ ጸጋታት ከተመሓድር ዓቕሚ ብምስኣን ድዩ ወይስ ካልእ ተንኮል ካልእ ስውር ዕላማ ኣለዎ? ዜጋታት ብሓደ ድምጺ ክሓትሉ ዘለዎም ሓባራዊ ሃገራዊ ዛዕባ’ዩ። ምስ ወጻኢ ዘራኽበካ ክልተ ፍሉጥ ወደባት ወኒንካ፡ መንግስቲ ሱዳን ዶቡ ስለዝዓጸወ ሸቐጣት ካብ ደገ ሸሚትና ናብ ኤርትራ ነእትወሉ መንገዲ ስኢና፡ ስለዚ ከኣ ዕደጋታት ኤርትራ ገረውረው ኢሉ ህዝቢ ተሸጊሩ ምባል ስለምንታይ? እቲ