ለካቲት 26, 2018; ጋዜዊ መግለጺ ደሞክራሲያዊ ውድብ ብሄረ ብለን ፡ ምምስራት ኤርትራዊ ሃገራዊ ግምባር ብዝምልከት

ደሞክራስያዊ ውድብ ብሄረ ብለን ንዕዉት ዋዕላ ኣርባዕተ ውድባት፡ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ስምረት ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማኤርትራ ዲምሓኩኤ ሰውራዊ ግንባር ኤርትራ ሰደግኤ ን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ ግሃድኤ ሕድሪ ልባዊ ደገፍና ንገልጽ።