ነጻ ኤርትራ ናይ መንኦም ህያብ ናይ ስውኣት’ዶ ናይ’ዞም ሸፋቱ?

ኣብ ናይ ኤርትራ ማሕበረ ፖለቲካዊ ዲስኩርስ ወይ ምብህሃል፡ ገና ዘይተነጸሩ ማለት በቦታኦም ዘይሓዙ ክልተ ኣዕኑድ ዘለው ኮይኑ ይስመዓኒ። እቲ ቀዳማይ ነጻነት ክኸውን እንከሎ እቲ ካልኣይ ከኣ ሓርነት ዝብል’ዩ። እዚ ኣበሃህላ’ዚ ብተራ ቃላት ምልውዋጥ ኣቢሉ ዝዝረበሉን ዝምዘን ጥራሕ ዘይኮነ፡ ኣብ ጽሑፍ ሰፊሩ ብዝተፈላለዩ ሜላታት ወይ መሳርሒታት ኣቢሉ’ውን ዝግለጽ’ዩ። እቲ ናይ ነጻነት ሕቶ ኣብ ባሕቲ መስከረም 1961 ክጅምር እንከሎ፡ ኣብ ኣእምሮ ናይ’ቶም ነቲ ቃልሲ ዘበገሱ ሓርበኛታት ተቐሪጹ ዝነበረ ቀንዲ ቁም ነገር፡ ካብ መግዛእትን ንሱ ዘተኣታተዎ ድሑርን ኣዕናውን ኣተሓሳስባታት ነጻ ዝኾነት፡ ህዝባ ብሓርነት ዝነብረላ ሃገረ ኤርትራ ክውን ምግባር ዝብል’ዩ ነይሩ።