ብዓል ሰሚርና. . . ተፈንጢሕና እንታይ ዕላማኹም. . . ሰላም ዘይትህቡና?

ኣነ ሓጺሩዋ እብል. . . . ንሳ ኸኣ ተደቢራ ትስዕስዕ ከምዝበሃል ህዝቢ ኤርትራ ብጭፍራ ሸፋቱ ህ.ግ.ደ.ፍ. ዘጽሞሞ ሓሶት ከይኣኽሎ መን ወክሉኒ ዝበለኩም ዘይብልኩም. . . .ካብ ነዊሕ ዓመታት ሓንሳብ ስምረት ጌርና. . ሓንሳብ ከኣ ተፈንጢሕና ክትብሉ ምውሽላኽኩም ወዮ ድኣ ክበልዕ ዝህንጠ ገደል ኣፉ ከም ዝበሃል ነታ ንመሸፈኒት ውዲት ትግራይ ትግርኝ ክትጠቅም ዝስረፈልኩም ቀለብ እናተቐለብኩም ንባዕልኹም ዋናታት ውራይ ሃገር ኽትኮኑ ዘይኮነ ካብ ሃንቀውታ ምወላ ኢትዮጵያ. . ነጻ ዘይወጻእኩም ክኒኡ ኸኣ ካብ ቁጽጽሮም ዘይተላቐቕኹም. . ንዓና ካብ ኣፍ ሓርገጽ ሽፍትነት ህ.ግ.ደ.ፍ. ከተድሕኑ ከክንዳና ክትትርጉሙ