ውድብ ወይ ግንባር ምምስራት ቀሊል

እቲ ፈታኒስ፡ ኣብ መኣዝን መትከላቱ፡ ቀጻልነቱን ተዓዋተይን’ዩ። ኣብ ሓንቲ ሃገር ዝኽሰት ጨፍላቒ ፖለቲካዊ ምሕደራ፣ ካብ ግዳም ዝመጽአ ድዩ ዘቤታዊ፣ መሰረቱ ደርባዊ ድዩ ብሄራዊ፣ ሃማኖታዊ ድዩ ጾታዊ፣ ካብ’ቲ ሕብረተ-ሰብ ናተይ ኢሉ ዝሓቑ`ፎን ኣይናተይን ኣይመኻይደይን ኢሉ ዘግልሎን ኣለዎ። እቶም ብዝተፈላለዩ ጉልባባት ኣብ ዙርያቲ ሽግርን ኣፈታትሓኡን ሓሳቦም ከየካፍሉ፡ ከይሰርሑን ብውጽኢት ስራሖም ተጠቀምቲ ኮይኖም ሰላማዊ ማሕበራዊ ህይወት ከይመርሑ ዝተገለሉን ወገናት ድማ፡ ነዚ ኣግላሊ ኣድላዊ