ንቀታሊኻ ምምጓስ ውጽኢት ሕሉፍ ፖለቲካዊ ድንቁርናን ራዕድን መሰለይ ኢልካ ንመንግስቲ ምጭናቕ መርኣያ ደሞክራስያዊ ምዕበለ

ህዝብታት ከም ህዝብታት ዋላ ናይ ቋንቋ፣ ዓሌት፣ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ፣ ባህሊ፣ ሃይማኖት፣ ቦታ ፍልልያት ይሃልዎም፡ ደላይቲ ሰላም፣ ደሞክራሲ፣ ማሕበራዊ ፍትሒ፣ ቁጠባዊ ምዕባለ ምዃኖም ኣየከራኽርን። ስለምንታይ ብዘይ ውሑስ ሰላም፣ ሓቀኛ ህዝባዊ ደሞክራሲ፣ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ፣ ፍትሓውን ቀጻልነት ዘለዎን ቁጠባዊ ምዕባለ፡ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰሎም ተሓልዩ፡ ብማዕረን