መልሲ ነቶም ካባና ንላዕሊ ደሞካራስያዊያን ክኾኑ ዝፍትኑ

ተር ከም ዓተር ዕላማይ ራኣያ

ገለ ዘይብላ ኣብ ናታ ዙያ

መትከለይ ኣውሊዔይ ቀጠልያ,

መንነተይ በርሀ ኤርትራዊ

ዕላምይ ንጹር ዩ ሃገራዊ

ተጃሃሪ ኣይኮንኩን ኣንቀድዓዊ,