ብርእይቶ ተጋዳላይ ስዩም መስፍን ቀኒአ

ኤርትራውያን ፖለቲከኛታት ካብ ሓፈሻውነት ወጺኦም ብመትከል ዝምድርሉ መድረኽ ናፊቐ ሰላም ዝኸበርኩም ኣሕዋት፡ ኣዳለውቲ ሰሙናዊ መደብ እንታይ ይበሃል እንታይ ይጸሓፍ፡ ከመይ ኣለኹም ሰነይ ክትህልው ልባዊ ትምኒተይ’ዩ። እዛ ዝሰደልኩም ዘለኹ መልእኽቲ መሰረታዊ ትሕዝቶኣ ከይተንከፍኩም ኣብ ኣቀማምጣ ቃላትን ፊደላትን ጌጋ እንተለዋ ኣሪምኩም ናብ እዝኒ ሰማዕቲ ከተብጽሑለይ ሓደራ።