መኤረምታ!!! ብዛዕባ ህበይ ህ.ግ.ደ.ፍ.

Image result for eritrean monkey

ኣይተወይልጅ የማነ ኣሰገሄኝ መሽሻ  ካብ ግዱሳት ኤርትራውያን ብዕለት 24/01/2018 እንታዋይነት ህበይ ህ.ግ.ደ.ፍ. የማነ ኣስገሄኝ መሽሻ ሓበሬታ ልኢኸ ምንባረይ ይዝከር። ንዘመሓላለፍኩዎ ሓበሬታ ዘንበቡ ግዱሳት ጭቡጥ ሓበሬታ ብዝለኣኹለይ መሰረት እምበኣር እዚ ዝስዕብ እዩ፡