ናይ ሓዘን መልእኽቲ

ናብ ዝኸበርኩም፡- ቤተ ሰብ፣ ናይ ቃልሲ ብጾቱን ኣዕሩኽን፡ ስዉእ ሓርበኛ ተጋዳላይ ኣብርሃም ነጋሲ፡- መስዋእቲ ሓርበኛ ተጋዳላይ ኣብርሃም ነጋሲ፡ ዝፈለጥና ካብ መርበብ ሓበሬታ ገረገር ዶት ኮም እዩ፡፡ ኣዚና ሰንቢድናን ሓዚናን። መስዋእቲ ንተቓለስትን ደቂ ሰባትን ዝተዋሃበ፡ ዘይተርፍ ንቡር ትዕድልቲ እዩ፡፡