ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ

ሎሚ ዕለት 29. 01. 2018 ኣብ ትሕቲ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ሓድነትና ይደልድል ዝብል መሪሕ ጭርሖ፡ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤኡ ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ቤት ጽሕፈት ንዘለወን ኩለንውድባትን ሰልፍታትን ዝዓደመ ውድብ ግሃድኤ - ሕድሪ፡ መጀመርያ ቃል ኣቦ መምበር ኣሰናዳኢ ሽማግለ ብብጻይ በርሀ ተኽልዝጊ ቐጺሉ ቃል ግሃድኤ - ሕድሪ ብ ኣቦ መምበር ውድብ ብብጻይ ክፍልዝጊ ገብረመድህን ስዒቡ ኣብ ኩነታት ህዝብናን ውድባቱን ዘተኮረ  ሰፊሕን ምሃርን ጽሑፍ ብ ሓላፊ ዝምድናታት ብብጻይ ብርሃነ ገብረመድህን ተሰምዐ፡፡