ጉጅለ ህግደፍ ብመደብ ብዕድል ህዝቢ ይጣላዕ፡ ልኡላዊ መሬት የካሪ ኣሎ፡ ንሕናኸ እንታይ ንግበር?፡

ዝኾነ ጽግዕተኛ ስርዓት፡ ናይ ገዛእ ርእሱ ንጹር ዕላማን፡ ህዝባውን ሃገራውን ሓላፍነትን የብሉን፡፡ ውሽጣዊ ነጻነቱ ዓቂቡ፡ ብርእሰ ምትእምማን ብውሳኔኡ መሰረት ክኸደሉ ዝኽእል ሓይሊ የብሉን። ኩሉ ግዜ ብዋጋ ህዝብን ሃገርን እናሸቀጠ፡ ኣብ ትሕቲ ዓሰብቱን ለኣኽቱን ተንበርኪኹ’ዩ ዝነብር። ንስለ ጉጅላዊ ጠቕሙን ቀጻልነቱን ክብል፡ ሰብኣዊ ክብረት፣ ፖለቲካዊ ልኡላውነት፣ ባህርያዊ ሃብቲ ናይ ህዝብታት ናብ ዋጋ ዕዳጋ