ገመል ሰሪቕላስ ጉንብሕ ጉንብሕ

ዝኣኽለን ጥሒነን በዓለ ማርያም ይብላ፡ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ምርኩስ ብምግባር፡ ኣብ ፓልቶካትን ፊስቡክን ህግደፋዊያን ሕፍር ከይበሉ ከምዚ ይብሉ, ወደባትና ኣታዊ ዘይብሉ ግረውሮው ክብል ጸኒሑ፡ መንግስትና እትዋት ክረኽበሉ ኢሉ ከካርዮ መሰል ኣለዎ ይብሉ፡፡

 

ዉሽጡ ሑሩር፡እወ መንግስትኹም ሕጊ ኣልቦ ጉጅለ ተዃሉ፡መሰል ዝሐተቱ ትሕቲ መሬት ኣስፊሩ፡ንህዝቢ ብገዛእ ሃብቱ ብጥምየት ጠሚሙ ከይዛረብ ብኣፉ ተታሒዙ፡ መሰል ህዝቢ ገፊፎም ንመንእሰይ ካብ ዓዱ ከም ዝባረር ገሮም፡ ተገምጢሎም ሃዲሙ ይብልዎ፡ንጉሒላ ሳሕል ምስ ጭፍሩኡ ኑዑኡ መሰል መን ሂብዎ መሰሉዩ ትብሉ፡፡

 

ኣይኮነን ወደባትና ክሸይጥ ከካሪ

መን ሐርይዎ ክኸውን ኣማሐዳሪ

ንህዝቢ ኤርትራ ሐኒቑ ሕዝዎ ከየፍሪ

ብዓመጽ ማዕዳናትና ይፍሕር ዘይናቱ ምድሪ,

 

ገመል ሰሪቕካ ጉንብሕ ጉንብሕ

ወዲ ሰብ ዶ በዚኦም ይምራሕ

ሽግርና ዘይፈለ ብማዕዶ ይምካሕ,

https://pbs.twimg.com/media/DT5GkdfXUAAv68z.jpg

ናብርኦም ብጺሊም ዕዳጋ ብሐዋላ

ሕጊ ኣልቦ እኽብካብ እኒ ጉሒላ

ሃገር ከትርፍዋ ደቀባት ዘይብላ,

 

ነዚ ድያብሎስ ምስ ጭፍሩኡ ለኹመኛ በልዎ

ናይ ወድኻ ጓልካ ሐምሳ ሽሕ ክፍል ይብልዎ

በቲ ሐደ ድማ ንሃገሩ ዋጋ ክፈለላ ይግድድዎ,

ብሐሶት ክንዲ ንጸሊም ዕዳጋ ሂወት ከኽፍልዎ፡

Aljazeera

ማንኪ ንሐሶት ክሻ ተኸተል

ዘመደ መንእሰይ ይመሃር ኣሎ በል

ሻርሊ ውን መልሐስካ ሰሐሎ

ክትብል ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ኣሎ

ዝበሎም ዝደግሙ ከም ፓፓጋሎ

ህዝቢ ንውድቀትኩም ይቃለስ ይጽሊ ሎ፡

 

ትኽ እንተ በሉ ከም ማዕጽትድ

ሕጎም ዝበልናካ ተኣዚዝካ ኪድ

ንድሕነት ህዝቢ ስጉምቲ ንሰድ፡

 

ሕክምና እንተ በልካ ወይከ

መድሃኒት ሐተትካ ኪድ እስኸ

ዝውሰኽ የለን ብጀካ ዝንከ..

 

ኣጋፋርቲ ኣለዋ ኣብ ርእሰን መኾምብያ

ገለ ኣብ ጽላሎም ገለ ኣብ ስደት ዝዓበያ

ናበይ ከይበላ እግሪ እግሪ ጭፍራ ዝጎያ,

 

ሃብቲ ሃገር ዶብ ሰጊሩ

ባንክታት ዱባይ ዓሚሩ

ንባንክታት ሃገር ግረውሮው ኣቢሉ

ንኤርትራዊያን ክልተ ካብ ሜእቲ ክፈሉ፡

 

ንሱዳን ብጸሊም ዕዳጋ ኣጸሊልዋ

ምስ ኤርትራ ዶባታ ክትዓጹ ገሩዋ

ንስልጣኑ ሐለዋ ንግብጺ ዓዲምዋ,

 

ውዲት ዝኣልም ብተደጋጋሚ

ካብ 81 ኣትሒዙ ክሳብ ሎሚ

ህዝቢ ከጽንት ንውግእ ዓዳሚ

ንጉጅለ ህግደፋዊያን ዕረ ስሚ

መላዓዓሊ እንተኾነ ጠቓሚ

ነዚ ይመስል ናይ ሎሚ ግጥሚ,

 

ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና, ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝብና,ስዕረት ንጃንዳ ህግደፍ ዓንገልቶምን፡ በርሀ ዑቅባዝጊ ካብ ሃገር ጀርመን፡፡