ባህላውን ሃይማኖታውን ክብርታትን መትከላት ህዝባዊ ደሞክራስን

ልሳን ህግደፍ እሩምን እርኑብን ኣይኮነን። ምድንጋር፣ ምቁንጻብ፣ ምህዳድ፣ ምጥቛስ፣ ትዕቢት፣ ሓሶት …ወዘተ መኻይዲ መናብርትን መለለይን ጉጅለ ህግደፍ ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ከኣ ወሳኒ መሪሕነታዊ ኣካሉ’ዩ። ኣብ ኩለን ብሄራትን ሃይማኖታትን ኤርትራ፡ ብዕድመ ንዝደፍአ/ዝደፍኣ፣ ንወለዲ ፍልጠት ማለት መማህራን፣ ንመራሕቲ ሃይማኖት፣ ህዝባዊ ሓደራ ተቐቢሎም ብቕንዕናን ብተኣማንነትን ንዝሰርሑ ሰበስልጣን፣ ዜጋታት ዝሕበንሉ ታሪኽ ንዝሰርሑን ብሕግን ብወግዕን ንዝተሸሙ ወተሃደራውያንን ሓለፍቲ፣
ካልኦት ብሞያኦም ኣብ ህዝቢ ፍሉይ ቦታ ንዘለዎም ሰባት ኣትን ኣቱም ብዝብል ናይ ኣኽብሮት ቃል’ዩ ዝጽዋዕ። ኣታ ኣቲ ኢልካ ምጽዋዕ ቅቡል ኣይኮነን።