ዝተወደበ ወፍሪ ንድሕነት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሃገረ እስራኤል

ናይ ሓንቲ ሃገር ህዝብታት ሕድሕዳዊ ሓልዮት፡ ስኒት፡ ሃገራዊ ፍቅሪ ከም ዘለዎም፡ ኣብ ሰላም ኣብ ራህዋ ኣብ ብላዕ ስተ መድረኻት ዘይኮነ፡ ገለ ካብ ዜጋታቶም ኣብ ጸገም ኣብ ዝውድቅሉ፡ ድሕነት ህይወትን ወገንን ኣብ ዝሓትሉ ፈታኒ መድረኽ ብዝህብዎ ቅልጡፍ ግብረ መልሲ’ዩ ዝረጋገጽ። ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ዝበዝሑ ካብ ህዝብታት ኤርትራ ጭቡጥ ውሕስነት ዘይብሉ ህይወት የሕልፉ ከም ዘለው ርዱእ ነገር’ዩ። ብምንጽጻር ግን