ንመን ሰጒግና ንመንከ.... ተሓንጊርና?

ኩነታትና ካብ ዝኸፈኤ ናብ ዝሓሰመ ምህንዳዱ፡ እቲ ጠንቂ ምሕያል ወይ ምጉራሕ እኩባን ሽፋቱ ህ.ግ.ደ.ፍ. ዘይኮነ፡ ኣብ ጉዕዞ ቃልሲ ናጽነትና ምስ መን ንጉዓዝ ምንባርና ከይተመራመርና. . .  ኣሕዋትኩም!. . መስዋእቲ መካፍልትኹም ዝበሉና ብዘይ ምምርማርን ምምኽኻርን በትሪ ስልጣን ከይተረፈ ኣረኪብና ዝተሓንገርናዮም ጸላእቲ ኣቦታቶምን ሓግሓግቶምን እናኾንና. .  ከምቲ ድሕሪ ዓወት ገድልና. . ቀደም ገዛእትኹም ሕጂ ኸኣ ረገጽትኹም ኢሎም ዝኣወጁልና ነቲ ዝወፈርናዮ ጉዳይ ናጽነት ምስ ደቂ መዳምይትና ተሓናጊርና ምጉዓዝ. . ማእቶት ከም ኣዘራርኣኡ ከምዝበሃል ንሕና ኸኣ ብባዕልና ዝሓንገርናዮም ተጠቒዕና ንነብር ኣሎና።