ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ-መሰረት ጨንፈር ሪያድ ዕዉት ሰሚናር ኣካይዱ!

ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ-መሰረት ጨንፈር ሪያድ ብጅምዓት 19.01.2018 ዕዉት ናይ መብርሂ ሰሚናር ኣካይዱ።  ብመጀመሪያ ኣቦ-ወንበር ጨንፈር ንኣኸበኛታት ናይ እንቋዕ ብዳሓን መጻእኩም ሓጺር መደረ ኣስሚዑ። ኣስዒቡ፡ ኣቦ-ወንበር ሰልፊ ሓው ኣንዋር ኢብራሂም ብዛዕባ ውጽኢት ሳልሳይ ጉባኤ መግለጺ ሂቡ። ኣቦ-ወንበር ኣብ መብሪህኡ ንሕሉፍ መስርሕ ሰልፊ ኣመልኪቱ፡ ነቲ ሰለስቲኡ መድረኻት፡ ማለት መስርሕ ኣራሚት ሽማግለ፡ መስርሕ ጉባኤን ድሕሪ ጉባኤ ዘሎ መደባት ሰልፊ ንኣኸበኛታት ስፍሕ ዝበለ መብርሂ ሂቡ።