መራሕ ጭፍራ ህግደፍ ከም ቀደሙ ካብ ዓጀው-ጀው ኣይወጸን

ተመስገን በርሀ ዝበሃል ቀደም ጀብሃ ኣብ ዒራቕ ወተሃደራዊ ስልጠና ክወስድ ዝሰደደቶ ድሕሩ ግን ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ዝኸደ፣ ከም ተገዳላይ እቲ ቀዳማይ ጽፍዒት እሳያስ ኣፈወርቂ ዝቐመሰ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ኣብ ተለቪዥን ቃለ-ምልልስ ክገብር ከሎ እሳያስ ነቢ እዩ ኢሉ ክዛረብ ተሰሚዑ። ብተመሳሳሊ ሓደ ካብ’ቶም ስነ-ጥበባውያን ዳዊት ሽላን ዝበሃል ነቢ ዘርእስቱ