ህጹጽ ሓበሬታ” ንኤርትራውያን ተቐማጦ ከሰላ

ምንጭታት ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ከምዝሕብሩዎ፡ ብመንግስቲ ሱዳን ብፍላይ ብምምሕዳር (ኣውራጃ) ወላየት ከሰላ፡ ካብ ክፍሊ ኢሚግረሽን ዝተዋህበ ሓበሬታ ከምዚ ዝስዕብ ይገልጹዎ። ብዕለት 16/ January/ 2018 ብክፍሊ ኢሚግረሽን (ጀዋዛት) ከሰላ ዝወጸ መምርሒ፡ ኣብ ከሰላ ዝርከቡ ኤርትራውያን ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ዘይብሎም፡ ካብ ዕለት 16/ጥሪ/ 2018 ክሳብ ሸውዓተ (7) መዓልታት ዝጸንሕ፡ ዝኾነ ስደተኛ ናብ ክፍሊ ኢሚግረሽን ከሰላ ከይዱ፡ ብሕጋዊ ኣገባብ ክምዝገብ ዕድል ከምዘሎዎ