መንግስቲ ሱዳን ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ናብ ኤርትራ ክኣቱ ዝተረኽበ ሸቐጣት ብወግዒ ክህግር ጀሚሩ።

መንግስቲ ሱዳን ጥቡቕ ምቁጽጻር ክገብረሉ ዘይጸንሐ ብመሓውር ህግደፍ ካብ ሃገሩ ናብ ኤርትራ ዝኣቱ ዝነበረ ዘይሕጋዊ ሸቐጣት ብወግዒ ክህግሮ ከም ዝጀመረ፡ እዚ ግብራዊ ስጉምቲ ድሕሪ ምዕጻው ዶብ ብምዃኑ፡ ንጉጅለ ህግደፍ ኣዝዩ ዘቐንዙ ፖለቲካውን ቁጠባውን ጽፍዒት’ዩ ይብሉ ምንጭታት ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ኣብ ዝሰ