መግለጺ ግሃድኤ-ሕድሪ ብዛዕባ ቃለ-ምልልስ መራሕ ጭፍራ ህግደፍ

 ብሓፈሽኡ ዓለምና ኣብ ኣዝዩ ተሃዋሲ ዝዀነ ኲነታት እያ ዘላ። ካብ’ቲ ክልተ ደምበ ዝበሃል ዝነበረ ወጺኡ ሓደ ደምበ ኰይኑ ዝብል ኣበሃህላ መራሕቲ ኣመሪካ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ቅኑዕ ከም ዘይኰነ እንዳበርሀ ይመጽእ ኣሎ። ኣብ ኣመሪካ ዘሎ መራሒ ትረፍ ዓለም ክመርሕስ ንኽብሩ ክሕሉ ዘይክእል ኣብ ኣፉ ዝመጽኦ ዝዛረብ መራሒ
ንርኢ ኣለና። ብዙሓት ሃገራት ኣነባ ኣነባ ሓያል ኢለን ኣብ ዝወዳደራሉ ዘለዋ እዋን ኢና ዘለና። እዚ ከም’ዚ