ለኹመኛ በልዎ ዝበለ ቃል ስዉእ ዶክተር በየነ ሐርበኛ ወደ ቦይ ኪዳነ,

ንህላወ ውድባት ምስ ከሐደ

ብህላወ ኣሃዱታትና ዝሰንበደ

ደም ደቀባት ከፍስስ ዝተሃንደደ

 

ደሞም ክፍስስ ኣገሪሁ ዝዓረደ,