ሱዲን፡ ካብ ግብጽን ኤርትራን ጸጥታዊ ስግኣት ምህላዋ ገሊጻ

ብሓሙስ 11/ ጥሪ /2018 ስበ ስልጣናት ሱዲን Rappid Support forces RSF- ብኣሽሓት ዝቑጸር “ ቅልጡፍ ዯገፍ ወሃቢ ሰራዊት” ኣብ ዶብ ኤርትራ ተዘጊሑ ከምዘሎ ንመጀመርያ ግዜ ብወግዒ ኣሚኖም። ንሱ ድማ ካብ ግብጽን ኤርትራን ዘለዎም ወትሃዯራዊ ስግኣት ከምዝብገስ ምስ ምኽንያቱ ይገልጹዎ። ንሱ ድማ፡ ቀዲማይ ምክትል ፕረሲዯንት በክሪ ሓሰን ሳልሕ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ፡ 20/December/2017 ዯሚርካ ንኤርትራ ክልተ ግዜ ከምዝበጽሐ፡ ካብ ኤርትራን