ኣስሚዖም ዝጠልሙኻ?????

እዛ ምስላ እዚኣ ኣቦታትና ንከንቱ ኣይመሰልዋን. . ሓቅነታ ኸኣ እነሆ ህዝብና ኣብዚ ዘመነ ናጽነት ዝበሃል ዘሕልፎ ዘሎ መሪር ህይወት. . . ልዑላውነትና ድሕሪ ልዕሊ ዓቕምና መኽፈልቲ ዘረጋገጽናያ ሕኮት ተንጠልጢላቶ ዘላ. . . ደቂ ንሕናን ዕላማናን ህ.ግ.ደ.ፍ. እኳ እታ ናይ ንጉሶም ሀይለስላሴ. . ኤርትራ መሬታ እምበር ህዝባ ኣየድልየንን ዝበላ ብግብሪ ስለ ዝትርጉሙዋ ዘለዉ. . . ጠሊሞም ክንብሎም፡ ኣብ ዕላማኦም ስለ ዘለዉ ኣሸጋሪ እዩ፡