ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ-ኣካል (ደግሓኤ)

ጀጋኑ ውጹዓት ተቓለስቲ ህዝብታት ኤርትራ! ፈጻሚ-ኣካል ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደግሓኤ/ ካብ 30 ታሕሳስ 2017-02 ጥሪ 2018 ኣብ ዘሎ ግዝያት ካልኣይ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣሰላሲሉ። ፈጻሚ-ኣካል ኣብ’ዚ ብድሕሪ’ቲ ዕዉት ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ዝካየዶ ካልኣይ ኣኼብኡ’ዚ፡ ንህልዊ ዓለማውን ከባብያውን ሃገራውን ውድባውን ኩነታት ብዕምቆት ገምጊሙን ኣገደስቲ ውሳነታት ኣመሓላሊፉን።