ኣብ ሞንጎ ሱዳንን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ከቢድ ወጥሪ

ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ከምዝሕብሩዎ፡ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ሱዳንን ዘይርጉእ ሃዋሁውን ከቢድ ወጥርን ተፈጢሩ ከምዘሎ ኣረጋጊጾም። ኣቐዲሙ ኣመሓዳሪ ከሰላ ኣዯም ጃማ ዝሃቦ ወግዓዊ መግለጺ፡ ብኤርትራ ዝፍጽሞ ዘሎ ዘይሕጋዊ ንግዲ ምስግጋር ኮንትሮባንዳ ወቒሱ ኣብ ዶባት ኤርትራ ጽኑዕ ምቊጽጻር ከምዝግበር ኣፍሊጡ ነይሩ። ከም ሳዕቤኑ ድማ ጸጥታ ከሰላ ዓሰርተ ሓዯ (11) ናይ ንግዲ መካይን ምስ ጽዕነተን ይኹን 23 ነጋዶን ከምዝኣሰሩ፡ ብተወሳኺ ኣብ ሱዳን ብጸጥታ ኤርትራ