ርሑስ በዓል ልደትን ሓድሽ ዓመትን፡

መሪሕነትን መሰረታትን ኣባላት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ (ግሃድኤ-ሕድሪ) ንኣመንቲ ክርስትና ኤርትራውያን ብሓበራ ርሑስ በዓል ልደት ክኾነሎም ሰናይ ምንዮቶም ይገልጹ፡፡