3ይ ጉባኤ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ( መሰረት ) ብዓወት ተዛዚሙ

“ሕድሪ ሰማእታትና ክሳብ ዝረጋገጽ ቃልስና ቀጻሊ እዩ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ኣራሚት ሽማግለ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ሳልሳይ ጉባኤኡ ብዓወት ዛዚሙ።  እቲ ኣብ ኣዝዩ ጽንኩር ኩነታት ዝተኻየደ ሳልሳይ ጉባኤ ድሕሪ ናይ ክልተ ማዓልትን ለይትን ጽዑቅ ዘተ ብጅምዓት ዕለት 29/12/201 ስራሓቱ ዛዚሙ።