ሰላም ደቂ ኤረይ ደቂ ባሕሪ ነጋሲ

ንነጻት ንሐርነት ዝጀመርናዮ ቃልሲ

ናጤባ ወዲቑና ሕድ ሕድ ደም መፋሰሲ,

ኣስላም ክስታን ክንበልዕ ክንሰቲ

ብስሚላህ በስምኣም ንብል ኣመንቲ

ንሕና ስለ ዝኾና መታርፍቲ,

ብስኒት ነፍርሶ ንጉጅለ ፋሺሽቲ