ሓፈሻዊ ገምጋም ኣብ ድሕረ-ባይታን፣ ቀጸልቲ መድረኻት ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ !

ዝኸበርኩም  ኤርትራውያን ሃገራውያን! ኣብ ዝሓለፉ መድረኻት ሓርነታዊ ቃልሲ፡ ፖለቲካዊ መጠን-ትሕዝትኦምን ኣብ ግስጋሰ ሓይልታትና ዝነበሮም ብጽሒትን፡ ንብሕታዊ ተመክሮን ኣብ ሓቃዊ ምስሊ ቃልሲ ውህሉልል ትዕዝብትታት፡ ኩነታት ቃልስናን ብድሆታቱን መጻኢ ዕድሉን፡ ኣብ ጽሑፍ ዝሰፈረ መረዳእታ ከንብር ንዝተገብረለይ እንግዶት፣ ሰውራዊ ምስጋናይ ይብጻሕኩም። ኣብ’ዚ ዝቐርብ ትንታነ ብዝተፈላለዩ ፓለቲከኛታትን ምሁራትን ደቂ ኤርትራ፡ ብመሰረት መጽናዕታዊ ጽሑፋትን ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ዝተገበሩ ኣፋዊ መደረታትን ኣሳቲፉ፡ ዕምቆት ንክህልዎ ቀሊል-ዘይኮነ ኣስተዋጽኦ ገቢሩ እዩ።