ን27 ዓመት መብጽዓ ሕልሚ እንታይከ ክትብሉኹም ሎሚ

ጠምዩ ከሎ ጸጊቡ.ሎም ክንድኡ ዝምሕሉ

ተሳዒሮም ከለዉ ስዒርና እናበሉ ዘታልሉ  

ናቶም ሽግር ገዲፎም ብንዳማቶም ዘዕልሉ

ቀናኣት ንህዝቦም ሕማቕ ጥራይ ዝምነይሉ